2Kor 8

Teljes szövegű keresés

2Kor 8
2Kor 8.1
Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait.
2Kor 8.2
A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt.
2Kor 8.3
Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak.
2Kor 8.4
Kérve-kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében.
2Kor 8.5
Minden reményünket felülmúlva, szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk.
2Kor 8.6
Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság művét.
2Kor 8.7
Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is.
2Kor 8.8
Nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni.
2Kor 8.9
Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.
2Kor 8.10
Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok.
2Kor 8.11
Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon.
2Kor 8.12
Ha az akarat készséges, aszerint tetszik (az Istennek), amije van, nem aszerint, amije nincs.
2Kor 8.13
Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért.
2Kor 8.14
Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek.
2Kor 8.15
Az Írásban is az áll: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.”
2Kor 8.16
Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok!
2Kor 8.17
Engedett felszólításomnak, sőt mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok.
2Kor 8.18
Vele küldjük azt a testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek.
2Kor 8.19
De nemcsak dicsérik, hanem az egyházak kísérőnkül is rendelték a jótékonyság megszervezésében, amelyet az Úr dicsőségére saját akaratunkból vállaltunk.
2Kor 8.20
El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott bőséges adomány miatt.
2Kor 8.21
A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is.
2Kor 8.22
Velük küldtük még azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való bizalma folytán még buzgóbb.
2Kor 8.23
Ami Tituszt illeti, ő kísérőm, nálatok pedig munkatársam; ami a testvéreket illeti, ők az egyházak küldöttei, Krisztus dicsősége.
2Kor 8.24
Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages