1Krón 12

Teljes szövegű keresés

1Krón 12
1Krón 12.1
Ezek az emberek jöttek Dávidhoz, Ciklagba, amikor még menekülnie kellett Saulnak, Kis fiának színe elől. Ezek vitéz emberek, és a harc erősségei voltak.
1Krón 12.2
Az íjat jobb és bal kézzel kezelték, s tudtak az íjról követ és nyilat (lőni). Benjamin (törzséből), Saul testvérei közül:
1Krón 12.3
a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból;
1Krón 12.4
a gibeoni Jismaja, egy hős a harminc közül, és a harmincnak egyik vezére,
1Krón 12.5
Jirmeja, Jachaziel, Jochanan és Jozabad Gederotból;
1Krón 12.6
Eleuzáj, Jerimot, Bealja, Semarjahu és Sefatjahu Harifból;
1Krón 12.7
Elkana, Jisijahu, Azareel, Joezer és Jasobeám, a korachiták;
1Krón 12.8
Joela és Cebadja, a gedori Jerocham fiai.
1Krón 12.9
A gáditák közül pajzzsal és dárdával fölszerelt bátor férfiak, harcra kész katonák vonultak ki, hogy Dávidhoz csatlakozzanak rejtekhelyén, a pusztában. Tekintetük olyan volt, mint az oroszlán tekintete, és fürgeségük hasonlított a hegyi gazelláéhoz:
1Krón 12.10
Ezer volt a vezér, a második Obadja, a harmadik Eliab,
1Krón 12.11
a negyedik Masamanna, az ötödik Jirmeja,
1Krón 12.12
a hatodik Attaj, a hetedik Eliel,
1Krón 12.13
a nyolcadik Jochanan, a kilencedik Elzabad,
1Krón 12.14
a tizedik Jirmejahu, a tizenegyedik Machbannáj.
1Krón 12.15
Ezek Gád fiai közül valók voltak, mindnyájan a sereg tisztjei, a legkisebb száz ember fölött, a legnagyobb ezer ember fölött.
1Krón 12.16
Ők lépték át a Jordánt az első hónapban, amikor mindenütt elöntötte partjait, s megfutamították a folyó mentén lakókat keleten és nyugaton.
1Krón 12.17
Néhány benjaminita és júdeai is fölkereste Dávidot a rejtekhelyén.
1Krón 12.18
Dávid eléjük ment, szóba állt velük, és ezt mondta: „Ha békés szándékkal jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, akkor szívesen szövetkezem veletek. De ha azért jöttök, hogy eláruljatok ellenségeimnek, jóllehet semmi gazság nem tapad a kezemhez, akkor atyáink Istene lássa és torolja meg.”
1Krón 12.19
Erre a lélek eltöltötte Amazájt, a harmincnak a vezérét: „Rajta, Dávid, béke veled, Izáj fia, béke azzal, aki segít neked, mivel Istened a segítséged.” Erre Dávid befogadta őket, és helyet biztosított nekik a sereg tisztjei között.
1Krón 12.20
Manasszéből is átpártoltak néhányan Dávidhoz, amikor a filiszteusok oldalán harcba indult Saul ellen, de nem segítették őket. A filiszteusok főemberei ugyanis tanácskozás után ezekkel a szavakkal bocsátották el őket: A mi fejünk árán tér majd vissza urához, Saulhoz.
1Krón 12.21
Amikor aztán elment Ciklagba, Manasszéből átálltak hozzá: Adnach, Jozabád, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu és Cilletáj, akik Manassze ezres csoportjainak voltak a vezetői.
1Krón 12.22
Dávidot és csapatát segítették. Mindnyájan harcedzett férfiak voltak, és tisztek lettek a hadseregben.
1Krón 12.23
Dávid napról napra kapott erősítést, és így tábora hatalmas táborrá duzzadt.
1Krón 12.24
Ez a számbavétele azoknak a katonáknak, akik készen álltak a harcra és Dávidhoz csatlakoztak Hebronban, hogy az Úr parancsa szerint ráruházzák Saul királyságát.
1Krón 12.25
Júda fiai közül 6800 harcra kész férfi, akik pajzsot és dárdát viseltek.
1Krón 12.26
Simeon fiai közül 7100 bátor, harcedzett ember.
1Krón 12.27
Lévi fiai közül 4600,
1Krón 12.28
hozzá még Jehojada, Áron házának feje, 3700-zal,
1Krón 12.29
valamint Cádok, egy fiatal vitéz férfi, családjának 22 vezető tagjával.
1Krón 12.30
Benjamin fiai, Saul testvérei közül 3000-en. Eddig a legtöbben hűségesek voltak közülük Saul házához.
1Krón 12.31
Efraim fiai közül 20800 bátor férfi, családjainak neves tagjai.
1Krón 12.32
Manassze fél törzséből 18000, akiket név szerint küldtek, hogy Dávidot királlyá tegyék.
1Krón 12.33
Isszachár fiai közül olyanok, akik tisztában voltak azzal, hogy Izraelnek mit kell tennie és hogyan kell végrehajtania: vezetői kétszázan voltak, azonkívül testvéreik, az ő vezetésük alatt.
1Krón 12.34
Zebulunból 50000 hadi szolgálatra alkalmas ember, akik mindenféle fegyverrel el voltak látva, és egész szívükkel készen álltak a szolgálatra.
1Krón 12.35
Naftaliból 1000 vezető ember, és velük együtt 37 ezer pajzzsal és dárdával fölszerelt férfi.
1Krón 12.36
Dán törzséből 28 600 harcra kész férfi.
1Krón 12.37
Áserből 40 000 harcra kész és fölszerelt férfi.
1Krón 12.38
A Jordánon túli lakosokból a rubeniták közül, a gáditák közül és Manassze fél törzséből 120000 ember teljes hadi fölszereléssel.
1Krón 12.39
Ezek az emberek mind egy lélekkel felsorakoztak, és Hebronba vonultak, hogy Dávidot királlyá tegyék. De Izrael többi része is egyetértett abban, hogy Dávidot emeljék trónra.
1Krón 12.40
Három napot töltöttek ott, Dáviddal együtt ettek és ittak. Testvéreik mindent előkészítettek számukra.
1Krón 12.41
A környékbeliek - sőt egészen Isszachárig, Zebulunig és Naftaliig - élelmet hoztak szamaraikon, tevéiken, öszvéreiken és barmaikon: lisztet, fügét, mazsolás kalácsot, bort, olajat, szarvasmarhát, juhot-kecskét tömegével, mivel öröm töltötte el Izraelt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages