1Krón 23

Teljes szövegű keresés

1Krón 23
1Krón 23.1
Amikor Dávid megöregedett és elege volt az életből, a fiát, Salamont, Izrael királyává tette.
1Krón 23.2
Egybegyűjtötte Izrael tisztségviselőit, a papokat és a levitákat.
1Krón 23.3
A levitákat harminc évtől fölfelé számba vették. Személyenként megszámolva 38000-et tettek ki.
1Krón 23.4
Ezek közül az Úr házánál végzendő munkálatok vezetésére 24000-et szemeltek ki, 6000-en hivatalnokok és bírák lettek,
1Krón 23.5
4000-en kapuőrök és 4000-en az Urat dicsőítették olyan hangszerekkel, amelyeket Dávid készíttetett.
1Krón 23.6
Dávid Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári után osztályokba sorolta őket.
1Krón 23.7
A gersonitákhoz tartoztak: Ladan és Simi.
1Krón 23.8
Ladan fiai: Jechiel, a fő, Szetam és Joel, hárman.
1Krón 23.9
Simi fiai: Selomit, Haziel, Haan, hárman. Ezek Ladan családjának fejei.
1Krón 23.10
Simi fiai: Jachat, Ziza, Jeus és Beria. Ezek Simi fiai, négyen.
1Krón 23.11
Jachat lett a fő, Ziza a második, Jeusnak és Beriának nem volt sok gyermekük, így ők egy családot, egy hivatali osztályt alkottak.
1Krón 23.12
Kehát fiai: Amram, Jicchar, Hebron és Uziel, négyen.
1Krón 23.13
Amram fiai: Áron és Mózes. Áront kiválasztották, hogy a szent dolgokat megszentelje. Neki és fiainak kellett mindenkor bemutatniuk az illatáldozatot az Úrnak, őt szolgálni és nevét áldani.
1Krón 23.14
Mózes az Isten embere volt, és fiait Lévi törzséhez számították.
1Krón 23.15
Mózes fiai: Gerson, és Eliezer.
1Krón 23.16
Gerson fia: Sebuel, a fő.
1Krón 23.17
Eliezer fia: Rechabja, a fő. Eliezernek nem volt több fia, Rechabjának ellenben sok fia volt.
1Krón 23.18
Jicchar fia: Selomit, a fő.
1Krón 23.19
Hebron fiai: Jerijahu volt az első, Amarja a második, Jachaziel a harmadik, Jekameam a negyedik.
1Krón 23.20
Uziel fiai: Micha, az első és Jiszchija, a második.
1Krón 23.21
Merári fiai: Machli és Musi. Machli fiai: Eleazár és Kis.
1Krón 23.22
Eleazár fiú nélkül halt meg, csak lányai voltak. Ezek testvéreikhez, Kisnek a fiaihoz mentek férjhez.
1Krón 23.23
Musi fiai: Machli, Eder és Jeremot, hárman.
1Krón 23.24
Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők és azok, akiket név szerint számba vettek, akik húsz évtől fölfelé az Úr templomában szolgálatot teljesítettek.
1Krón 23.25
Dávid így szólt: „Az Úr, Izrael Istene nyugalmat adott népének, és minden időkre lakást vett Jeruzsálemben.
1Krón 23.26
A levitáknak nem kell többé hordozniuk a hajlékot és a hozzá tartozó fölszerelést.”
1Krón 23.27
Dávid utolsó rendelkezése szerint Lévi fiait húsz évtől fölfelé kellett számba venni.
1Krón 23.28
Áron fiainak segítségére rendelte őket, hogy gondoskodjanak az Úr házáról, az udvarokról és helyiségekről, az egész szentély tisztán tartásáról nekik kellett szolgálatot teljesíteniük Isten templomában.
1Krón 23.29
Az ő feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a kitett kenyerekről, továbbá az ételáldozathoz, a kovásztalan kenyerekhez, a serpenyőben készített és kevert lepényekhez szükséges lisztről, végül az összes űr- és hosszmértékről.
1Krón 23.30
Minden reggel oda kellett állniuk, hogy áldják és dicsőítsék az Urat, s ugyanezt tették este is,
1Krón 23.31
továbbá szombaton, újholdkor és ünnepnapon az égőáldozat bemutatásakor, a törvényben előírt számuk szerint. Ez az állandó hivataluk az Úr előtt.
1Krón 23.32
Ők látták el a szolgálatot a megnyilatkozás sátora és a szentély körül, s ők segítették testvéreiket, Áron fiait az Úr házában való szolgálatukban.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem