1Krón 27

Teljes szövegű keresés

1Krón 27
1Krón 27.1
Izrael fiai számuk szerint: A családfők, az ezres és százas csoportok fejei és az írnokok, akik a népet szolgálták: a király minden ügyében ezek az osztályok voltak illetékesek. Hónapról hónapra az egész év folyamán mindig egy intézkedett közülük. Minden osztályba 24000 ember tartozott.
1Krón 27.2
Az első hónapban az első osztály élén Jasobeám állott, Szabdiel fia. Osztályához 24000 ember tartozott.
1Krón 27.3
Perec fiai közül való volt, és a sereg összes tisztjeinek ő volt a feje az első hónapban.
1Krón 27.4
A második hónap osztályának elöljárója az achochita Dodáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.5
A harmadik osztály elöljárója a harmadik hónapban Benajahu volt, az első papnak, Jehojadának a fia. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.6
Ez a Benajahu a harminc vitéz egyike volt, s vezetője lett a harmincnak és saját osztályának. A fiát Ammizabadnak hívták.
1Krón 27.7
A negyedik, a negyedik hónapban illetékes Azahel volt, Joáb testvére. Őt követte fia, Zebadja. Osztályához 24000 ember tartozott.
1Krón 27.8
Az ötödik, az ötödik hónapra illetékes vezető az ezrachita Samehut volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.9
A hatodik, a hatodik hónapra illetékes Ira volt, a tekoai Ikkes fia. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.10
A hetedik, a hetedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pelonita Helec volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.11
A nyolcadik, a nyolcadik hónapra illetékes, a husatita Szibbekáj volt, a zarechiták közül. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.12
A kilencedik, a kilencedik hónapra illetékes, a benjaminiták közül való anatóti Abiezer volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.13
A tizedik, a tizedik hónapra illetékes, a zarechiták közül való netofai Maheráj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.14
A tizenegyedik, a tizenegyedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pireatonita Benaja volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.15
A tizenkettedik, a tizenkettedik hónapra illetékes, az Otnielből származó netofai Heldáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.16
Izrael törzseinek főnökei: Eliezer, Zikri fia parancsolt a rubenitáknak; Sefatjahu, Maacha fia a simeonitáknak;
1Krón 27.17
Hasabja, Kenuel fia a levitáknak; Cádok az áronitáknak;
1Krón 27.18
Elihu, Dávid testvére a júdeaiaknak;
1Krón 27.19
Jismajahu, Obedjahu fia a zebulunitáknak; Jerimot, Azriel fia a naftalitáknak;
1Krón 27.20
Joel, Pedajahu fia Manassze fél törzsének;
1Krón 27.21
Jidd, Zecharjahu fia Manassze gileádi fél törzsének; Jahaziel, Ábner fia a benjaminitáknak;
1Krón 27.22
Azareel, Jeroham fia a dánitáknak. Ezek voltak Izrael törzseinek a főnökei.
1Krón 27.23
Dávid nem számláltatta össze a húsz éven felülieket, mivel az Úr azt mondta, hogy megsokasítja Izrael fiait, mint az ég csillagait.
1Krón 27.24
Joáb, Ceruja fia megkezdte az összeírást, de nem fejezte be, mivel a harag kitört Izrael ellen. Így a szám nem került bele Dávid király évkönyveibe.
1Krón 27.25
A királyi kincstár felügyelője Azmavet, Abdiel fia volt. A földeken, a városokban, a falvakban és a tornyokban levő készleteké pedig Jehonatan, Uzijahu fia.
1Krón 27.26
A föld megművelésére szerződtetett munkásoké Ezri, Kelub fia.
1Krón 27.27
A szőlők felügyelője a rámai Simi, a borkészleteké a sefámi Zabdi,
1Krón 27.28
a síkságon levő olaj- és fügefáké Joás,
1Krón 27.29
a Száron legelőin levő nyájaké a szároni Sitráj, a Safat völgyében levő nyájaké Safat, Adláj fia,
1Krón 27.30
a tevéké az izmaelita Obil, a nőstény szamaraké a meránoti Jechdejahu,
1Krón 27.31
a juh- és kecskenyájaké a hagrita Jaziz. Ezek mind Dávid birtokainak az intézői voltak.
1Krón 27.32
Jehonatan, Dávid nagybátyja megfontolt és írástudó ember, tanácsadó volt. Jechiellel, Hachmoni fiával a király fiait nevelte.
1Krón 27.33
Achitofel a király tanácsadója volt, az archita Husáj pedig a király barátja.
1Krón 27.34
Achitofelt Jehojada, Benajahu fia és Ebjatár követték. Joáb a király seregének fővezére volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages