1Krón 4

Teljes szövegű keresés

1Krón 4
1Krón 4.1
Júda fiai: Perec, Hecron, Karmi, Hur és Sobál.
1Krón 4.2
Reaja, Sobál fia Jachatot nemzette. Jachat fiai: Achumaj és Lahad. Ezek a coreatiták nemzetségei.
1Krón 4.3
Ezek: Abi-Etam, Jiszreel, Jisma és Jidbas, nővérük neve Haclelponi.
1Krón 4.4
Penuel Gedor apja volt, Ezer pedig Husa apja. Ezek Hurnak, Efrata elsőszülöttének, Betlehem apjának a fiai.
1Krón 4.5
Asechurnak, Tekoa apjának két felesége volt: Helea és Naara.
1Krón 4.6
Naara szülte neki Asuzámot, Hefert, a timnitákat és az achastitákat. Ezek Naara fiai.
1Krón 4.7
Helea fiai: Ceret, Cohár és Etnana.
1Krón 4.8
Koc nemzette Anubot és Haccobebát, továbbá Acharchelnek, Harum fiának nemzetségeit.
1Krón 4.9
Jabec történetesen tekintélyesebb lett, mint testvérei. Anyja a Jabec nevet adta neki, mert úgymond: „fájdalommal szültem.”
1Krón 4.10
Jabec így fohászkodott Izrael Istenéhez: „Áldj meg engem, és növeld területemet, legyen velem a kezed, és tartsd távol tőlem a csapást, hogy baj nélkül éljek”. Isten megadta neki, amiért imádkozott.
1Krón 4.11
Káleb, Sucha testvére, Mechirt nemzette. Ez Eston apja.
1Krón 4.12
Eston nemzette Bet-Rafát, Pazeachot és Techinnát, Ir-Nachas apját és a kenizita Ezelen testvérét. Ezek a reachabiak.
1Krón 4.13
Kena fiai: Otniel és Szerája, Otniel fiai: Hatat és Meonotáj.
1Krón 4.14
Meonotáj nemzette Ofrát, Szeraja nemzette Joábot, Ge-Harasim apját. Ők kovácsok voltak.
1Krón 4.15
Jefunne fiának, Kálebnak a fiai: Ir, Ela és Naam. Ela fia: Kenász.
1Krón 4.16
Jehalleel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Azareel.
1Krón 4.17
Ezra fiai: Jeter, Mered, Efer és Jakon. Ezután a felesége szülte Mirjamot, Sammájt és Jisbát, Estemoa apját.
1Krón 4.18
Júdeai felesége szülte Jeredet, Gedor apját, Hébert, Szocho apját és Jekutielt, Szanoach apját. Ezek Bitjának, a fáraó lányának fiai, akit Mered feleségül vett.
1Krón 4.19
Hodia feleségének a fiai, aki Nachamnak, a garmita Keila és a maachatita Estemoa apjának volt a nővére.
1Krón 4.20
Simon fiai Amnon, Rinna, Ben-Hanan és Tilon. Jisi fiai: Zsochet és Ben-Zsochet.
1Krón 4.21
Júda fiának, Selának a fiai: Er, Recha apja és Lada, Maresa apja, valamint a betasbeai bisszuskészítők házának nemzetségei,
1Krón 4.22
Jokim, a koszebai emberek, továbbá Joás és Szaraf, akik Moábban nősültek, és visszatértek Betlehembe. (Ezek a történetek nagyon régiek.)
1Krón 4.23
Ezek a fazekasok, Natejim és Gedera lakói. Ott laktak a királynál, az ő műhelyébe szegődtek el.
1Krón 4.24
Simeon fiai: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach és Saul.
1Krón 4.25
Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Misma.
1Krón 4.26
Misma fiai: a fia Hammuel, ennek a fia Zakkur, ennek a fia Simi.
1Krón 4.27
Siminek tizenhat fia és hat lánya volt. Testvéreinek azonban nem volt sok gyermekük. Egész nemzetségük nem szaporodott úgy, mint Júda fiai.
1Krón 4.28
Ők Beersebában, Moladában, Hacar-Sualban,
1Krón 4.29
Bilhában, Ecenben, Toladban,
1Krón 4.30
Betuelben, Hormában, Ciklagban,
1Krón 4.31
Bet-Markabotban, Hacar-Szuszinban, Bet-Biriben, Saarimban laktak. Ezek voltak a városaik Dávid trónra lépéséig.
1Krón 4.32
Falvaik: Etam, Aim, Rimmon, Tochen és Asan, öt helység,
1Krón 4.33
és a városaik környékén levő minden falu egészen Baalátig. Ott laktak és tömörültek össze.
1Krón 4.34
Mesobab, Jamlech, Josa, Amacjának a fia,
1Krón 4.35
Joel, Jehu, Josibiának, Aziel fiának, Szerajának a fia,
1Krón 4.36
Eljoenáj, Jaakoba, Jesokhaja, Azia, Abdiel, Jezimiel, Benaja,
1Krón 4.37
Ziza, Ben-Simi, Ben-Allon, Ben-Jedaja, Ben-Simri, Ben-Semaja.
1Krón 4.38
Ezek név szerint nemzetségeik főemberei. Családjaik nagyon kiterjedtek voltak.
1Krón 4.39
Ezért elvonultak a gerari hágóhoz, a völgy keleti részéig, hogy legelőt keressenek barmaiknak.
1Krón 4.40
Találtak is kövér, jó legelőt. A föld mindkét irányban tágas, nyugodt és békés volt. Azelőtt kámiták laktak rajta.
1Krón 4.41
A név szerint felsorolt emberek Hiszkijának, Júda királyának idejében kivonultak, s elpusztították azoknak a sátrait és kunyhóit, akiket ott találtak. Betöltötték rajtuk az átkot mind a mai napig, s letelepedtek a helyükre. Ott ugyanis jó legelő volt barmaik számára.
1Krón 4.42
Simeon fiai közül némelyek a Szeir-hegységbe vonultak. Összesen ötszáz férfi. Pelatja, Neárja, Refaja és Uziel, Jisi fiai voltak a vezetőik.
1Krón 4.43
Megverték az elűzött amalekiták maradékát, s ott laknak mind a mai napig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages