1Krón 6

Teljes szövegű keresés

1Krón 6
1Krón 6.1
Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári.
1Krón 6.2
Ezek Gersom fiainak nevei: Libni és Simi.
1Krón 6.3
Kehát fiai: Amram, Hichár, Hebron és Uziel.
1Krón 6.4
Merári fiai: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai apjuk szerint.
1Krón 6.5
Gersomtól: a fia Libni, ennek a fia Jachát, ennek a fia Zimma,
1Krón 6.6
ennek a fia Joach, ennek a fia Iddo, ennek a fia Zerach, ennek a fia Jeatraj.
1Krón 6.7
Kehát fiai: a fia Aminadab, ennek a fia Korach, ennek a fia Asszir,
1Krón 6.8
ennek a fia Elkána, ennek a fia Ebjasaf, ennek a fia Asszir,
1Krón 6.9
ennek a fia Tachát, ennek a fia Uriel, ennek a fia Uzija, ennek a fia Saul.
1Krón 6.10
Elkánának a fiai: Amazáj és Achimot;
1Krón 6.11
ennek a fia Elkána, ennek a fia Cafáj, ennek a fia Nachát,
1Krón 6.12
ennek a fia Eljáb, ennek a fia Jerochám, ennek a fia Elkána.
1Krón 6.13
Elkánának a fiai: Sámuel, az elsőszülött és Abija, a második.
1Krón 6.14
Merári fiai: Machli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simi, ennek a fia Uza,
1Krón 6.15
ennek a fia Simea, ennek a fia Haggia, ennek a fia Azaja.
1Krón 6.16
Ezek azok, akiket Dávid az Úr házában az ének ápolására rendelt azután, hogy a láda nyugalmat talált.
1Krón 6.17
Énekléssel szolgáltak a megnyilatkozás sátorának hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette Jeruzsálemben az Úr házát. Az előírásoknak megfelelően látták el a szolgálatot.
1Krón 6.18
Ezek voltak a szolgálattevők és fiaik: Kehát fiainak a fiai közül: Hemán, az énekes, aki Joelnek volt a fia, az Sámuel fia,
1Krón 6.19
az Elkána fia, az Jerochán fia, az Eliel fia, az Toach fia,
1Krón 6.20
az Cuf fia, az Elkána fia, az Machát fia, az Amazáj fia,
1Krón 6.21
az Elkána fia, az Joel fia, az Azarja fia, az Cefanja fia,
1Krón 6.22
az Tachát fia, az Asszir fia, az Ebjaszaf fia, az Korach fia,
1Krón 6.23
az Jichár fia, az Kehát fia, az Lévi fia, Izrael fiáé.
1Krón 6.24
A testvére, Aszaf állt a jobbján: Aszaf Berechjahunak a fia, aki Simeának volt a fia,
1Krón 6.25
az meg Michael fia, az Baazeja fia, az Malkia fia,
1Krón 6.26
az Etni fia, az Zearch fia, az Adja fia,
1Krón 6.27
az Etán fia, az Zimma fia, az Simi fia,
1Krón 6.28
az Jachát fia, az Gersomnak, Lévi fiának a fia.
1Krón 6.29
Testvéreik, Merárinak a fiai álltak bal felől: Etán, aki Kisinak volt a fia, az Abdi fia, az Malluch fia,
1Krón 6.30
az Hasabja fia, az Amacja fia, az Hilkija fia,
1Krón 6.31
az Amci fia, az Bani fia, az Semer fia,
1Krón 6.32
az Machli fia, az Musi fia, az Merárinak, Lévi fiának a fia.
1Krón 6.33
Testvéreiknek, a levitáknak az volt a feladatuk, hogy Isten lakóháza körül minden szolgálatot ellássanak.
1Krón 6.34
Áron és fiai pedig bemutatták az áldozatot az égőáldozat oltárán és az illatáldozat oltárán. (Az ő feladatuk volt) a szentély szolgálata és az engesztelés Izraelért, ahogyan Mózes, az Isten szolgája elrendelte.
1Krón 6.35
Ezek Áron fiai: a fia Eleazár, ennek a fia Pinchász, ennek a fia Abisua,
1Krón 6.36
ennek a fia Bukki, ennek a fia Uzi, ennek a fia Zerachja,
1Krón 6.37
ennek a fia Merajot, ennek a fia Amarja, ennek a fia Achitub,
1Krón 6.38
ennek a fia Cádok, ennek a fia Achimaac.
1Krón 6.39
Ezek voltak a lakóhelyeik településeik határai szerint: Áron fiainak, akik Kehát nemzetségéhez tartoztak, (mivel a sorsvetés nekik juttatta)
1Krón 6.40
nekik adták Júda földjén Hebront a körülötte elterülő legelőkkel együtt,
1Krón 6.41
de szántóföldet és a hozzá tartozó tanyákat Kálebnek, Jefunne fiainak adták.
1Krón 6.42
Ezenkívül Áron fiai kapták Hebront, a menedékvárost, továbbá Libnát a legelőivel együtt, valamint Jattirt és Estemoát legelőivel,
1Krón 6.43
Hilászt legelőivel, Debirt legelőivel,
1Krón 6.44
Asant legelőivel, Bet-Semest legelőivel.
1Krón 6.45
Benjamin törzséből Gebát legelőivel, Alemet legelőivel, Anatótot a legelőivel. Városaik száma összesen tizenhármat tett ki.
1Krón 6.46
Kehát fiainak, akik még megmaradtak a törzs nemzetségeiből, Manassze törzséből sorsvetéssel tíz várost (juttattak).
1Krón 6.47
Gersom fiainak - nemzetségeikhez mérten - tizenhárom várost adtak Isszachár törzséből, Áser törzséből, Naftali törzséből.
1Krón 6.48
Merári fiainak nemzetségeik szerint tizenkét várost (juttatott) a sorsvetés, Ruben törzséből, Gád törzséből és Zebulun törzséből.
1Krón 6.49
Izrael fiai átadták a levitáknak a városokat legelőikkel együtt.
1Krón 6.50
Átadták nekik sorsvetéssel Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjamin fiainak törzséből ezeket a városokat, név szerint megnevezve.
1Krón 6.51
Kehát fiai nemzetségeinek - az ő területük városai Efraim törzséből valók voltak -,
1Krón 6.52
nekik adták a menedékvárosokat, Szichemet a legelőivel Efraim hegyén, Gézert a legelőivel,
1Krón 6.53
Jokmeámot a legelőivel, Bet-Horont a legelőivel,
1Krón 6.54
Ajalont a legelőivel, Gat-Rimmont legelőivel.
1Krón 6.55
Manassze fél törzséből Anert a legelőivel, Bileámot a legelőivel, azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még megmaradtak.
1Krón 6.56
Gersom fiainak (adták) Manassze fél törzse nemzetségeiből Golánt Básánban a legelőivel, és Astarotot a legelőivel.
1Krón 6.57
Isszachár törzséből Kedest a legelőivel, Daberátot a legelőivel,
1Krón 6.58
Ramotot a legelőivel, és Anemet a legelőivel.
1Krón 6.59
Áser törzséből Masalt a legelőivel, Abdont a legelőivel,
1Krón 6.60
Hukokot a legelőivel, Rechobot a legelőivel.
1Krón 6.61
Naftali törzséből Kedest Galileában a legelőivel, Hammont a legelőivel, és Kirjataimot a legelőivel.
1Krón 6.62
Merári többi fia (kapta) Zebulun törzséből Rimmont legelőivel. Tábort legelőivel,
1Krón 6.63
a Jordánon túl Jerikó közelében a Jordántól keletre Ruben törzséből Becert a pusztában a legelőivel, Jachcát a legelőivel,
1Krón 6.64
Kedemotot a legelőivel és Meffaatot a legelőivel.
1Krón 6.65
Gád törzséből Ramotot Gileádban a legelőivel, Machanaimot a legelőivel,
1Krón 6.66
Hesbont a legelőivel és Jázert a legelőivel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages