1Krón 8

Teljes szövegű keresés

1Krón 8
1Krón 8.1
Benjamin nemzette Belát, az elsőszülöttet, Asobelt, a másodikat, Asirámot, a harmadikat,
1Krón 8.2
Nochát, a negyediket és Rafát, az ötödiket.
1Krón 8.3
Bela fiai voltak: Addár, Gera, Ehud apja,
1Krón 8.4
Abisua, Naamán, Achoah,
1Krón 8.5
Gera, Sefufam és Huram.
1Krón 8.6
Ezek Ehud fiai. Ők voltak Geba lakóinak családfői. Elhurcolták őket fogolyként Manachatba:
1Krón 8.7
Naamán, Achija és Gera. Ez hurcolta őket fogságba. Ő nemzette Uzát és Achichudot.
1Krón 8.8
Moáb vidékén nemzette Saacharajimot, miután elbocsátotta két feleségét, Husimot és Baarát.
1Krón 8.9
Új feleségétől született neki Jobab, Zibja, Mesa, Malkom,
1Krón 8.10
Jeuc, Szachaja, Mirma. Ezek voltak a fiai, a családfők.
1Krón 8.11
Husimtól születtek a fiai, Abitud és Elpaal.
1Krón 8.12
Elpaal fiai: Eber, Miseam és Semed. Ez építette Onót és Ludot a hozzá tartozó helységekkel együtt.
1Krón 8.13
Beria és Serma, ők Ajalon lakóinak a családfői. Ők űzték el Gát lakóit.
1Krón 8.14
A testvére: Sesak.
Jeremot,
1Krón 8.15
Zebadja, Arad, Eder,
1Krón 8.16
Michael, Jispa és Jocha: Beria fiai.
1Krón 8.17
Zebadja, Mesullam, Hiski, Háber,
1Krón 8.18
Jismeráj, Jiszkia és Jobáb: Elpaal fiai.
1Krón 8.19
Jachim, Zichri, Zabdi,
1Krón 8.20
Eljoenáj, Ciletáj, Eliel,
1Krón 8.21
Adaja, Beraja és Simrat: Simi fiai.
1Krón 8.22
Jispán, Éber, Eliel,
1Krón 8.23
Abdon, Zichri, Hanan,
1Krón 8.24
Hananja, Elám, Antotia,
1Krón 8.25
Jifdeja és Penuel: Sesak fiai.
1Krón 8.26
Samseráj, Secharja, Alalia,
1Krón 8.27
Jaresja, Elija és Zichri: Jerochám fiai.
1Krón 8.28
Ezek voltak nemzetségük családfői, főemberek, Jeruzsálemben laktak.
1Krón 8.29
Gibeonban lakott Abi-Gibeon. Feleségének Maacha volt a neve.
1Krón 8.30
Elsőszülött fia Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
1Krón 8.31
Gedor, Achio és Zacher.
1Krón 8.32
Miklot nemzette Simeát. Ők is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.
1Krón 8.33
Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.
1Krón 8.34
Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.
1Krón 8.35
Micha fiai: Piton, Melech, Tarea és Achaz.
1Krón 8.36
Achaz nemzette Jehoaddát, Jehoadda nemzette Alemetet, Asmaretet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,
1Krón 8.37
Moca nemzette Bineát. Az ő fia Rafa, ennek a fia Eláza, ennek a fia Acel,
1Krón 8.38
Acelnak hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsőszülött, továbbá Jismael, Searja, Obadja és Hanan. Ezek mind Acer fiai.
1Krón 8.39
Testvérének, Eseknek a fiai: az elsőszülött Ulam, a második Jeus, a harmadik Elifelet.
1Krón 8.40
Ulam fiai harcos férfiak voltak, jól kezelték az íjat, sok gyermekük és unokájuk volt: összesen százötven. Ezek mind Benjamin fiaihoz tartoztak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages