Mt 4

Teljes szövegű keresés

Mt 4
Mt 4.1
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.
Mt 4.2
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
Mt 4.3
Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”
Mt 4.4
Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.”
Mt 4.5
Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította.
Mt 4.6
„Ha Isten Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.”
Mt 4.7
Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.”
Mt 4.8
Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket.
Mt 4.9
„Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem.”
Mt 4.10
Jézus elutasította: „Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!”
Mt 4.11
Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.
Mt 4.12
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.
Mt 4.13
Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.
Mt 4.14
Így beteljesedett Izajás próféta szava:
Mt 4.15
„Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
Mt 4.16
a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.”
Mt 4.17
Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot - hirdette -, mert közel van a mennyek országa!”
Mt 4.18
Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe.
Mt 4.19
Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!”
Mt 4.20
Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.
Mt 4.21
Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta.
Mt 4.22
Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.
Mt 4.23
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
Mt 4.24
Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket.
Mt 4.25
Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages