Mt 9

Teljes szövegű keresés

Mt 9
Mt 9.1
Erre bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment.
Mt 9.2
Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!”
Mt 9.3
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.”
Mt 9.4
Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat?
Mt 9.5
Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj?
Mt 9.6
Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!”
Mt 9.7
Az fölkelt és hazament.
Mt 9.8
Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.
Mt 9.9
Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte.
Mt 9.10
Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett.
Mt 9.11
Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”
Mt 9.12
Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Mt 9.13
Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Mt 9.14
Odamentek hozzá János tanítványai és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek?”
Mt 9.15
Jézus így felelt: „Hát búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Mt 9.16
Senki sem tesz ócska ruhára új szövetből foltot, mert a folt továbbszakítja a ruhát, s a szakadás még nagyobb lesz.
Mt 9.17
Új bort sem töltenek régi tömlőkbe. De ha mégis, kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, s a tömlők tönkremennek. Az új bort új tömlőbe öntik, így ez is, az is megmarad.”
Mt 9.18
Míg ezt magyarázta nekik, íme, egy elöljáró lépett hozzá. Leborult előtte s kérte: „Az imént halt meg a lányom, de gyere, tedd rá kezedet és életre kel.”
Mt 9.19
Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt.
Mt 9.20
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette és megérintette ruhája szegélyét.
Mt 9.21
Így gondolkodott magában: „Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.”
Mt 9.22
Jézus megfordult, ránézett és így szólt: „Bízzál leányom, a hited meggyógyított.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Mt 9.23
Amikor Jézus az elöljáró házához ért, s látta a fuvolásokat meg a zajongó tömeget,
Mt 9.24
rájuk szólt: „Menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik!” Erre kinevették.
Mt 9.25
Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt.
Mt 9.26
A dolognak híre járt az egész vidéken.
Mt 9.27
Jézus folytatta útját. Utánament két vak, ezt kiáltozva: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!”
Mt 9.28
Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” „Igen, Uram!” - felelték.
Mt 9.29
Erre megérintette a szemüket, és így szólt: „Legyen hitetek szerint!”
Mt 9.30
Nyomban megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ne tudja meg senki!”
Mt 9.31
De azok alighogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték.
Mt 9.32
Alighogy ezek elmentek, íme, egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje.
Mt 9.33
Mihelyt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta: „Ilyen még nem történt Izraelben!”
Mt 9.34
A farizeusok azonban azt terjesztették: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket.”
Mt 9.35
Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget.
Mt 9.36
Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült.
Mt 9.37
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” - mondta akkor tanítványainak. -
Mt 9.38
„Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages