Neh 10

Teljes szövegű keresés

Neh 10
Neh 10.1
Ezek miatt szilárd szövetséget kötünk, és írásba is foglaljuk. A pecsétes íráson rajta vannak vezetőink, levitáink és papjaink...
Neh 10.2
A pecsétes íráson ott szerepelnek Hakalja fia, Nehemiás és Cidkija,
Neh 10.3
Szeraja, Azarja, Jeremiás,
Neh 10.4
Paschur, Amarja, Malkija,
Neh 10.5
Hattus, Sebanja, Malluk,
Neh 10.6
Harim, Meremot, Obadja,
Neh 10.7
Dániel, Ginneton, Baruk,
Neh 10.8
Mesullam, Abija, Mijamin,
Neh 10.9
Maszja, Bilgai, Semaja - ezek a papok.
Neh 10.10
Aztán a leviták: Azanja fia, Jesua, Henedad fiai közül Binnui, Kadmiel,
Neh 10.11
továbbá testvérei: Sekanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Hanan,
Neh 10.12
Mika, Rehob, Hasabja,
Neh 10.13
Zakkur, Serebja, Sebanja,
Neh 10.14
Hodija, Bani, Kenani.
Neh 10.15
A nép vezetői: Paros, Pahat-Moab, Elem, Zattu, Bani,
Neh 10.16
Bunni, Azgad, Bebai,
Neh 10.17
Adonija, Bigvai, Adin,
Neh 10.18
Ater, Hiszkija, Azzur,
Neh 10.19
Hodija, Hasum, Beszai,
Neh 10.20
Harif, Anatot, Nobai,
Neh 10.21
Magpias, Mesullam, Hezir,
Neh 10.22
Meshezabel, Cádok, Jaddua,
Neh 10.23
Pelatja, Hanan, Anaja,
Neh 10.24
Hosea, Hananja, Hassub,
Neh 10.25
Hallohes, Pilha, Sobek,
Neh 10.26
Rehum, Hasabna, Masszeja,
Neh 10.27
Ahija, Hanan, Anan,
Neh 10.28
Malluk, Harim, Baana.
Neh 10.29
...de ugyanúgy a nép többi része is, a papok és a leviták, a kapuőrök, énekesek, templomszolgák, vagyis mind, akik az ország népeitől elkülönültek, s az Isten törvényéhez ragaszkodtak, valamint ezeknek a feleségük, a fiaik és a lányaik, mind, akik érett korúak voltak,
Neh 10.30
csatlakoztak testvéreikhez és elöljáróikhoz, s átokkal és esküvel kötelezték magukat, hogy az Isten törvénye szerint élnek, amelyet Mózes, az Isten szolgája által adott, s megtartják az Úrnak, a mi Istenünknek minden parancsát, utasítását és törvényét.
Neh 10.31
Különösen: többé nem adják lányainkat a föld népének, s lányaikat se vesszük többé fiainknak feleségül.
Neh 10.32
Ha az ország népei árut vagy bármilyen élelmet hoznak szombati napon árulni, sem szombaton, se más szent napon nem vesszük meg tőlük. A hetedik évben lemondunk a föld terméséről és semmiféle adósságot nem hajtunk be.
Neh 10.33
Törvénnyel kötelezzük magunkat, hogy évente egyharmad sékelt adunk Istenünk temploma javára:
Neh 10.34
a kitett kenyerekre, az állandó ételáldozatokra, az állandó égőáldozatokra, a szombati áldozatokra, az újhold napjára és az ünnepekre előírt áldozatokra, a közösségi áldozatokra, az engesztelő áldozatokra, hogy kiengesztelődést szerezzenek Izraelnek - vagyis Istenünk házának különféle szükségleteire.
Neh 10.36
Elhozzuk az Úr házába minden évben földünk első termését, s minden fa első gyümölcsét.
Neh 10.37
Ugyanígy elsőszülött fiainkat, s állataink elsőszülötteit is, amint meg van írva a törvényben, elhozzuk barmaink és nyájaink elsőszülötteit az Isten házába a papoknak, akik Istenünk házában ellátják a szolgálatot.
Neh 10.38
Ezenkívül őrleményeinknek, fáink gyümölcsének, az új bornak és az olajnak a legjavát is elhozzuk a papoknak, Istenünk házának kamráiba, földjeink tizedét pedig a levitáknak. A levitáknak maguknak kell összeszedniük a tizedet minden városban, ahol földet művelnek.
Neh 10.39
Egy pap, Áron egy fia kísérje a levitákat, amikor a tizedet szedik. A leviták szolgáltassák be tizedük tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba.
Neh 10.40ab
Ezekbe a kamrákba kell Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabona, az újbor és az olaj járandóságot vinni. Ott vannak a szentély edényei, a szolgálatot teljesítő papok, a kapuőrök és az énekesek is.
Neh 10.35
Sorsot vetünk - a papok, a leviták és a nép - az áldozati fának a szállítása dolgában, s a családok rendjében meghatározott időben minden évben Istenünk házához szállítjuk, hogy elégjen az Úr, a mi Istenünk oltárán a törvény előírása szerint.
Neh 10.40c
Többé nem hanyagoljuk el Istenünk házát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages