Neh 12

Teljes szövegű keresés

Neh 12
Neh 12.1
Ezek a papok és leviták tértek vissza Sealtiel fiával, Zerubbábellal és Jesuával: Szeraja, Jeremiás, Ezdrás,
Neh 12.2
Amarja, Malluk, Hattus,
Neh 12.3
Sekanja, Harim, Meremot,
Neh 12.4
Iddo, Ginneton, Abija,
Neh 12.5
Mijamin, Maadja, Bilga,
Neh 12.6
Semaja, továbbá Jojarib, Jedaja,
Neh 12.7a
Szallai, Amok, Hilkija, Jedaja.
Neh 12.8
A leviták: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Júda, Mattanja - ez utóbbi vezette testvéreivel a dicsőítő énekeket,
Neh 12.9
ugyanakkor Bakbukja, Unni és testvérei velük szemben álltak, osztályuknak megfelelően.
Neh 12.7b
Ezek voltak a papok és testvéreik fejei Jesua idejében.
Neh 12.10
Jesua Jojakimot nemzette, Jojakim Eljasibot nemzette, Eljasib Jojadát nemzette,
Neh 12.11
Jojada Johanant nemzette és Johanan Jaddut nemzette.
Neh 12.12
Jojakim idejében ezek voltak a papi családok fejei: Szeraja családjáé Meraja, Jeremiás családjáé Hananja,
Neh 12.13
Ezdrás családjáé Mesullam, Amarja családjáé Jehohanan,
Neh 12.14
Malluk családjáé Jonatán, Sekanja családjáé József,
Neh 12.15
Harim családjáé Adna, Meremot családjáé Helkai,
Neh 12.16
Iddo családjáé Zakariás, Ginneton családjáé Mesullam,
Neh 12.17
Abija családjáé Zikri, Mijjamin családjáé..., Maadja családjáé Piltai,
Neh 12.18
Bilga családjáé Samnua, Semaja családjáé Jenatan,
Neh 12.19
Jojarib családjáé Mattenai, Jedaja családjáé Uzzi,
Neh 12.20
Szallu családjáé Kallai, Amok családjáé Éber,
Neh 12.21
Hilkija családjáé Hasabja, Jedaja családjáé Netaneel.
Neh 12.22
Eljasib, Jojada, Johanan és Jaddua korától a papi családok fejei föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen a perzsa Dárius uralkodásáig.
Neh 12.23
Lévi fiai. A családfők föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen Johanannak, Eljasib fiának idejéig.
Neh 12.24
A leviták vezetői: Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui, Kadmiel és testvéreik, akik velük szemben álltak, amikor a dicsérő és magasztaló énekeket énekelték és a hálaadást végezték Dávidnak, az Isten emberének rendelkezése szerint, egymással váltakozva.
Neh 12.25
Mattanja, Bakbukja és Obadja. Mesullam, Talmon és Akkub voltak a kapuőrök, akik a kapuknál levő kamrákban őrködtek.
Neh 12.26
Ezek Jesua fiának, Jojakimnak az idejében és Nehemiás kormányzó, valamint Ezdrás pap és írástudó idejében éltek.
Neh 12.27
Jeruzsálem falának fölszentelésére minden helységből összehívták a levitákat, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, mert a fölszentelést ujjongás s dicsőítő énekek közepette, cintányér, hárfa és citera kíséretében akarták megülni.
Neh 12.28
Összegyűltek az énekesek - Lévi fiai - Jeruzsálem környékéről, a netofatiak falvaiból,
Neh 12.29
Bet-Gilgalból, Geba és Azmavet vidékéről. Az énekesek ugyanis tanyákat építettek maguknak Jeruzsálem körül.
Neh 12.30
A papok és leviták előbb maguk tisztálkodtak meg, majd megtisztították a népet, a kapukat és a falat is.
Neh 12.31
Meghagytam Júda elöljáróinak, hogy menjenek föl a falakra, és két nagy menetet szerveztem. Az első jobb felé haladt a falon, a Szemét-kapu irányában.
Neh 12.32
Mögöttük ment Hosaja és Júda elöljáróinak egyik fele,
Neh 12.33
továbbá Azarja, Ezdrás, Mesullam,
Neh 12.34
Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás,
Neh 12.35
akiket a papok közül választottunk ki, és elláttunk trombitával, azután Zakariás, Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt, az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur fia, az meg Aszaf fia
Neh 12.36
és testvérei: Semaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Júda, Hanani, Dávidnak, az Isten emberének hangszereivel fölszerelve. Ezdrás, az írástudó haladt az élen.
Neh 12.37
A Forrás-kapunál fölmentek Dávid városának a lépcsőin, a fal gerincén és Dávid házának feljáróján egészen a Víz-kapuig, kelet felé.
Neh 12.38
A másik menet bal felé haladt, s a nép vezetőinek felével kísértem a fal gerincén a Kemence-torony fölött a Tér faláig,
Neh 12.39
majd az Efraim-kapu, a Hal-kapu, Hananeel tornya fölött a Juh-kapuig. Az Őr-kapunál álltak meg.
Neh 12.40
Azután a két kar felsorakozott az Isten házában. Én is melléjük álltam az elöljárók felével,
Neh 12.41
továbbá a papok: Eljakim, Maaszeja, Minjamin, Mikeás, Eljoenai, Zakariás, Hananja, trombitáikkal,
Neh 12.42
továbbá Maaszeje, Semaja, Eleazár, Uzzi, Jehohonan, Malkija, Elam és Ezer. Az énekeseket Jizrahja vezette.
Neh 12.43
Ezen a napon nagy véresáldozatot mutattak be, és a nép ujjongott örömében, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Az asszonyok és a gyerekek is örültek, messze elhallatszott Jeruzsálem ujjongása.
Neh 12.44
Ebben az időben embereket állítottak a felajánlott adományok és a tizedek tárolására szolgáló kamrákhoz, hogy oda gyűjtsék össze a papok és leviták részét, amely a falvak földjéről a törvény szerint megillette őket. Júda ugyanis örömét lelte a szolgálatot ellátó papokban és levitákban,
Neh 12.45
mivel pontosan végezték az istentiszteletet és a tisztulás szertartásait, s ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, amint Dávid és fia, Salamon rendelte.
Neh 12.46
Mert Dávid és Aszaf korától, nagyon régtől fogva voltak énekesek, akik dicsőítő és hálaénekeket zengtek Istennek.
Neh 12.47
Zerubbábel és Nehemiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a kapuőröknek járandóságukat, napról napra. Megadták a szent járandóságot a levitáknak is, a leviták pedig Áron fiainak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages