2Sám 23

Teljes szövegű keresés

2Sám 23
2Sám 23.1
Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzőjéé;
2Sám 23.2
Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.
2Sám 23.3
Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve uralkodik,
2Sám 23.4
az olyan, mint reggel a világosság, amikor fölkel a nap [felhőtlen reggelen], és eső után sarjadzásra készteti a földön a füvet.
2Sám 23.5
Igen, házam szilárdan áll az Úr előtt, hisz örök szövetséget kötött velem - minden tekintetben rendben és biztonságban van. Vagy nem ő sarjasztotta ki üdvösségemet és jólétemet?
2Sám 23.6
Ám Belilál népe mindig olyan, mint a tüskebokor a pusztán, kézzel nem fogja meg az ember.
2Sám 23.7
Csak vassal és lándzsával nyúl hozzá az ember és a tűzre veti.
2Sám 23.8
Ez a nevük azoknak a hősöknek, akik Dáviddal tartottak: Isbaal, a hachmonita, a három közül az első. Egyszerre nyolcszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját.
2Sám 23.9
Utána Dodo fia, Eleazár következett a három közül, az achochita. Ő volt Dávid mellett Pasz-Dammimban, amikor a filiszteusok ott összegyűltek, hogy megütközzenek, Izrael fiai visszahúzódtak előlük,
2Sám 23.10
ő azonban kitartott, és addig kaszabolta a filiszteusokat, míg a keze görcsöt nem kapott a kard markolatán. Így nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Akkor a sereg is visszatért, Eleazárral az élén, de csak azért, hogy zsákmányoljon.
2Sám 23.11
Utána a hararita Samma következett, Elának a fia. Egyszer a filiszteusok Lechi közelében gyűltek össze. Volt ott egy darab föld, tele lencsével. Amikor az emberek megfutamodtak a filiszteusok elől,
2Sám 23.12
kiállt a szántóföld közepére, védelmezte, s megverte a filiszteusokat. Így az Úr nagy győzelmet szerzett.
2Sám 23.13
Egyszer az aratás megkezdésekor a harmincból hárman elindultak és elmentek Dávidhoz Adullam várába. Egy csapat filiszteus táborozott Refaim völgyében.
2Sám 23.14
Akkortájt Dávid a várban tartózkodott, a filiszteusok előörsei meg Betlehemben voltak.
2Sám 23.15
Dávid kifejezte kívánságát: „Ki hoz nekem vizet inni a Betlehem kapuja melletti forrásból?”
2Sám 23.16
Erre ők hárman keresztülhatoltak a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levő forrásból, aztán fogták és elvitték neki. De nem itta meg, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak.
2Sám 23.17
Közben azt mondta: „Őrizzen meg tőle az Úr, hogy olyat tegyek. Hiszen ez azoknak az embereknek a vére, akik életüket kockáztatva elmentek oda.” Ezért nem akarta meginni. Ilyen tettet vitt végbe a három hős.
2Sám 23.18
Joáb testvére, Ceruja fia, Abisáj volt a harminc embernek a feje. Háromszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját,
2Sám 23.19
és híresebb volt, mint a harminc ember, akiknek a parancsnokuk volt, de hárommal nem ért föl.
2Sám 23.20
A Kabceelből való Jehojada fia, Benaja bátor, tettrekész ember volt. Mindkét moábita bajnokot legyőzte. Egyszer egy ciszternába is lemászott, és egy téli napon leütött benne egy oroszlánt.
2Sám 23.21
Ugyanígy megölt egy egyiptomit is, egy óriási embert. Jóllehet az egyiptominak lándzsa volt a kezében, bottal támadt rá, kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát és a saját lándzsájával döfte le.
2Sám 23.22
Ilyen tetteket vitt végbe Benaja, Jahojada fia, és hírnévre tett szert a harminc hős körében.
2Sám 23.23
Sőt, híresebb volt, mint a harminc, de a hárommal nem ért föl. Dávid testőrsége élére állította.
2Sám 23.24
A harminc közé tartozott még Joáb testvére, Azahel. Aztán a betlehemi Dodo fia, Elchanan,
2Sám 23.25
valamint Samma Harodból és Elika, szintén Harodból,
2Sám 23.26
Helec Bet-Peletből és Ikkes fia, Ira Tekoából;
2Sám 23.27
Abiezer Anatotból és Szibbechai Husából;
2Sám 23.28
Calmon Achochból és Mahrai Netofából;
2Sám 23.29
Heled, Baana fia, Netofából s Ribai fia, Ittai Benjamin földjéről, Gibeából;
2Sám 23.30
Benaja Pireatonból és Hiddai Gaas patakjai környékéről;
2Sám 23.31
Abibaal Bet-Arabából és Azmavet Bachurimból;
2Sám 23.32
Eljachba Saalbonból és Jasen Gimzóból;
2Sám 23.33
Samma fia, Jehonatan Hararból és Sarar fia, Achiam szintén Hararból;
2Sám 23.34
Achaszbai fia, Elifelet Bet-Maachából és Achitofel fia, Eliam Gilóból;
2Sám 23.35
Hecrai Kármelből és Paarai Arabból;
2Sám 23.36
Natan fia, Jigeal Cobából és Bani Gádból;
2Sám 23.37
az ammonita Celek és Joáb fegyverhordozója, Ceruja fia, Nacharai Beerotból,
2Sám 23.38
Ira Jattirból és Gareb szintén Jattirból;
2Sám 23.39
végül a hetita Urija. Összesen harmincheten.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages