Sir 47

Teljes szövegű keresés

Sir 47
Sir 47.1
Azután még Nátán lépett föl utána, hogy próféta legyen Dávid idejében.
Sir 47.2
Amint a hájat kiszedik az áldozathoz, úgy választotta ki (az Úr) Dávidot Izrael népéből.
Sir 47.3
Az oroszlánt kinevette, mint egy kis kost, s mintha bárány volna, kacagott a medvén.
Sir 47.4
Egész ifjan győzött az óriás ellen, és a gyalázatot lemosta népéről, amikor megforgatta kezében parittyáját, és legyőzte a gőgös Góljátot.
Sir 47.5
A magasságbeli Úrhoz folyamodott, és ő erőt adott jobbjába, hogy legyőzhesse a harcedzett férfit, és így Izrael szarvát fölemelje.
Sir 47.6
Ezért lett híre, hogy legyőzött tízezret, s az Úr dicsőítő énekében magasztalták, és így fejét diadémmal koronázták.
Sir 47.7
Győzött körös-körül az ellenség felett, megsemmisítette a filiszteusokat, s mind a mai napig letörte szarvukat.
Sir 47.8
Minden tette után magasztaló szókkal dicséretet zengett a Szent Magasságbelinek. Egész szívvel dalolt és kimutatta, hogy szereti Teremtőjét.
Sir 47.9
Hárfákat tett az oltár közelébe, kíséretük az énekeket még kedvesebbé tette.
Sir 47.10
Pompával ülte meg az ünnepeket, ragyogó fényt adott minden ünnepségnek. Amikor szent nevének dicséretét zengte, már virradat előtt visszhangzott a szentély.
Sir 47.11
Meg is bocsátotta bűnét az Úr, és felmagasztalta szarvát mindenkorra. Szövetséget kötött vele a királyságra, s Jeruzsálem fölé állította trónját.
Sir 47.12
Bölcs fiú követte, aki az ő kedvéért már biztonságban élhetett.
Sir 47.13
Salamon a béke idején volt király, körös-körül békét adott neki az Úr, s ezért ő házat épített nevének, és örök időkre szentélyt emeltetett.
Sir 47.14
Milyen bölcs voltál már ifjúkorodban, tele voltál okossággal, mint a folyó.
Sir 47.15
Elborítottad a földet szellemeddel, és betöltötted rejtélyes szavakkal.
Sir 47.16
Híred eljutott a messze szigetekig, s mert szeretted a békét, megkedveltek.
Sir 47.17
Énekek, mondások, rejtélyek s válaszok által elkápráztattad a világot.
Sir 47.18
Istennek, az Úrnak nevében, akit Izrael Istenének hívnak, halmoztad az aranyat, mint az ónt, s mint az ólom, annyi ezüstöd volt.
Sir 47.19
De az ágyékodat asszonyoknak adtad, és érzékiséged rabszolgája lettél.
Sir 47.20
Így foltot ejtettél neved tisztességén, és nemzetségedre gyalázatot hoztál. Az utódaidra haragot vontál, és szorongattatást az ivadékodra:
Sir 47.21
Kettős uralom vette kezdetét, és Efraimból pártütő ország lett.
Sir 47.22
Isten mégsem vonta vissza szeretetét, nem hiúsult meg egyetlen szava sem. Nem tagadta meg, hogy kiválasztottjának utódja is legyen, és nem irtotta ki annak nemzetségét, aki őt szerette. Meghagyott Jákobnak egy maradékot s belőle Dávidnak gyökérhajtást adott.
Sir 47.23
Salamon megtért atyáihoz, s utódul egyik ivadékát hagyta: „A nép balgaságát”, a legkevésbé okost, Rechabeámot, aki a népet lázadásba vitte.
Sir 47.24
És Jerobeámot, Nebátnak a fiát, aki bűnbe vitte Izraelt, s gonosz útra tanította Efraimot. Azóta bűneik igen nagyra nőttek, úgyhogy számkivetés lett a sorsuk, távol országuktól.
Sir 47.25
Mert mindenféle rosszra törekedtek, míg utol nem érte őket a büntetés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages