Sir 48

Teljes szövegű keresés

Sir 48
Sir 48.1
Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya.
Sir 48.2
Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket.
Sir 48.3
Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből.
Sir 48.4
Illés, de nagy voltál csodatetteiddel! Melyik öntelt, gőgös mérkőzhetnék veled?
Sir 48.5
Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbelinek szavával.
Sir 48.6
Sírba küldtél királyokat, és fekvőhelyükről dicső nagyságokat.
Sir 48.7
A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad.
Sir 48.8
Királyokat kentél fel a bosszúra, és prófétákat utódodul.
Sir 48.9
Vihar közepette magasba ragadtattál, szekéren, amivel tüzes lovak száguldottak.
Sir 48.10
Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd.
Sir 48.11
Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek.
Sir 48.12
Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektől, nem volt ember, aki megbírt szellemével.
Sir 48.13
Nem volt neki semmi lehetetlen, a holttestében is prófétaerő volt.
Sir 48.14
Életében csodatetteket vitt végbe, halálakor meg bámulatba ejtett műveivel.
Sir 48.15
Ennek ellenére a nép mégsem tért meg, és nem szakított addig bűneivel, amíg el nem űzték őket országukból, és szét nem szóródtak a föld kerekségén.
Sir 48.16
Csak kevés maradt meg a népből és a fejedelem Dávidnak házából. Némelyek közülük azt tették, ami jó, de a többi csak a bűnt szaporította.
Sir 48.17
Hiszkija a várost bebiztosította, amikor a közepébe a vizet bevezette. Keresztülfúratta vassal a sziklákat, s vízgyűjtőket épített.
Sir 48.18
Az ő napjaiban vonult fel Szanherib és elküldte Rabszakét, aki kinyújtotta kezét Sion ellen gőgös hatalmában.
Sir 48.19
Ekkor megremegett a szívük és a kezük, és úgy vonaglottak, mint a vajúdó asszony.
Sir 48.20
Az irgalmas Úrhoz folyamodtak és kitárták feléje esdeklő karjukat. S a Szent sietve meghallgatta őket az égből, és megmentette őket Izajás keze által.
Sir 48.21
Megverte az asszírok táborát, az angyala pedig kiirtotta őket.
Sir 48.22
Mert Hiszkija úgy tett, ahogy kedves az Úrnak, és állhatatosan Dávid útjain járt, amint Izajás, a nagy és megbízható próféta parancsolta neki.
Sir 48.23
Az ő napjaiban fordult vissza a Nap, és ő nyújtotta meg a király életét.
Sir 48.24
Nagy lelkével látta a végső dolgokat, és vigasztalta a Sionban sírókat.
Sir 48.25
Megmutatta örök időkre, hogy mi lesz, s a rejtett dolgokat a létrejöttük előtt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages