Sir 50

Teljes szövegű keresés

Sir 50
Sir 50.1
Simon főpap, Onijának a fia megjavíttatta az Isten hajlékát, s megerősítette életében a templomot.
Sir 50.2
Ő építette a kettős magasságot, a templomot övező fal magas támaszát.
Sir 50.3
Az ő napjaiban ástak tavat, akkora medencét, mint valami tenger.
Sir 50.4
Megóvta a népet az elpusztulástól, a várost megerősítette ostrom idejére.
Sir 50.5
Milyen dicső volt, körülvette a nép, amikor előlépett a függöny mögül.
Sir 50.6
Mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a telihold,
Sir 50.7
mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt tündöklő szivárvány,
Sir 50.8
mint a tavasz rózsája, mint a patak partján virágzó liliom, mint nyári napokon a tömjénfa ága,
Sir 50.9
mint az izzó tömjén a füstölő parazsán, mint az áldozati aranyos edény, amit mindenféle drágakő ékesít,
Sir 50.10
mint az olajfa, amely tele van gyümölccsel, mint a ciprusfa, amely a felhőkig felér;
Sir 50.11
amikor felöltötte pompás öltözékét, és magára vette csillogó díszeit, amikor fölment a megszentelt oltárhoz, s betöltötte fénnyel a szentély környékét.
Sir 50.12
Amikor átvette a papok kezéből a feláldozásra szánt húsdarabokat, s odaállt az oltár égő tüze mellé, körülötte testvérek koszorúja állt, ahogy a lomb övezi a Libanon cédrusát; mint a pálmatörzsek, úgy vették őt körül.
Sir 50.13
Áronnak fiai díszes öltözékben - kezükben az Úrnak felajánlott adományok - Izrael népének egész közössége előtt,
Sir 50.14
amíg ellátta az oltár szolgálatát, és felajánlotta nemes testtartással a Magasságbeli Mindenhatónak hozott áldozatot.
Sir 50.15
Majd a serleg után nyújtotta a kezét, és a szőlő véréből áldozott; az oltár lábához öntötte a Magasságbeli elé jó illatul, a világmindenség fejedelme elé.
Sir 50.16
Áronnak fiai most felkiáltottak, aztán megfújták vert harsonáikat; megszólaltatták őket, hogy csak úgy zengett emlékeztetőül a Magasságbeli előtt.
Sir 50.17
Az összesereglett buzgó népsokaság a földön arcra borult, hogy így imádja a Mindenható Urat, a Magasságbeli Istent.
Sir 50.18
Most az énekekre zendítettek rá mind, és szállt a dallam a tömeg fölött.
Sir 50.19
Ekkor esdekelt a nép a Magasságbeli Úrhoz, a nagy irgalmúhoz fordult imájával, amíg véget nem ért az Úr szolgálata, s be nem fejeződött az ünnepség.
Sir 50.20
Akkor aztán lejött (Simon), s Izraelnek egész közössége fölé terjesztette kezét, hogy fennhangon ossza az Úrnak áldását, és tisztsége szerint kimondja szent nevét.
Sir 50.21
A nép meg másodszor is leborult a földre, hogy a Magasságbeli áldását fogadja.
Sir 50.22
Most hát áldjátok a mindenség Urát! Nagy dolgokat művel, aki megáldotta életünket anyánknak méhétől, és irgalmassága szerint bánik velünk.
Sir 50.23
Ajándékozzon meg vidám szívvel minket, adjon békességet napjainkban, (egész) Izraelnek örök időkön át.
Sir 50.24
Maradjon mellettünk hűen szeretete, és szabadítson meg minket napjainkban.
Sir 50.25
Kétfajta népségtől iszonyodik lelkem, a harmadik pedig már nem is nép:
Sir 50.26
Szeirnek lakói, a filiszteusok, s az a balga nép, amely Szichemet lakja.
Sir 50.27
Tudománnyal s okossággal teli tanítást írtam le ebben a könyvben: Jézus, Sirák fia, Eleazár unokája Jeruzsálemből, akinek szívéből áradt a bölcsesség, mint a záporeső.
Sir 50.28
Boldog ember, aki e dolgokhoz fordul, aki a szívébe zárja őket, az bölcs lesz.
Sir 50.29
Aki eszerint tesz, erős lesz mindenben, mert az Úrnak fénye lesz az életútja.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem