Siral 5

Teljes szövegű keresés

Siral 5
Siral 5.1
Emlékezz, Uram, arra, ami velünk történt, nézz le ránk és vedd tekintetbe gyalázatunkat!
Siral 5.2
Örökrészünk idegenek kezére került, házainkat mások birtokolják.
Siral 5.3
Apátlan árvák lettünk; az anyák olyanok, mint az özvegyek.
Siral 5.4
Saját vizünket pénzért isszuk, és meg kell fizetnünk a saját fánkért.
Siral 5.5
Igát hordozunk nyakunkon; üldöznek bennünket; már a végünket járjuk; nincsen nyugalmunk.
Siral 5.6
Egyiptom felé nyújtottuk ki kezünket, és Asszíria felé, hogy kenyérhez jussunk.
Siral 5.7
Atyáink vétkeztek, de nincsenek többé, mi viseljük vétkeik terhét.
Siral 5.8
Szolgák uralkodnak rajtunk, és nincs, ki megszabadítson kezükből.
Siral 5.9
Életünk kockáztatásával szerezzük be kenyerünket, szembeszállva a pusztában a karddal.
Siral 5.10
Bőrünk úgy izzik, mint a kemence az égető éhségtől.
Siral 5.11
Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szüzeket Júda városaiban.
Siral 5.12
A főembereket saját kezükkel akasztották fel, s az öregekre sem voltak tekintettel.
Siral 5.13
Az ifjakat befogták malmot hajtani, s a gyerekek megrokkantak a fahordásban.
Siral 5.14
A vének nem gyülekeznek már a kapukban, a fiatalok abbahagyták a mulatságot.
Siral 5.15
Eltűnt szívünkből a vidámság; gyászra fordult a körtáncunk.
Siral 5.16
Lehullott fejünkről a korona. Jaj nekünk, mert vétkeztünk!
Siral 5.17
Ezért oly szomorú a szívünk, ezért borítja könnyfátyol a szemünk.
Siral 5.18
Mert elpusztult a Sion hegye, sakálok tanyáznak rajta.
Siral 5.19
De te, Uram, mindörökre megmaradsz, királyi trónusod nemzedékről nemzedékre.
Siral 5.20
Miért feledkeznél meg rólunk mindörökre? Miért hagynál el minket hosszú időre?
Siral 5.21
Téríts magadhoz minket, Uram, és mi megtérünk; fordítsd jóra napjainkat, úgy, mint régen tetted.
Siral 5.22
Vagy tán végképp elvetettél minket, olyannyira haragszol ránk?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT