Zsolt 69

Teljes szövegű keresés

Zsolt 69
Zsolt 69.1
(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint - Dávidtól.)
Zsolt 69.2
Ments meg, Istenem, a víz már torkomig ér,
Zsolt 69.3
belesüllyedtem a mély iszapba, lábam nem talál talajt. A vizek mélyére kerültem, hullámok csapnak át felettem.
Zsolt 69.4
Elfáradtam a kiáltozásban, a torkom berekedt. Szemem elhomályosul, amíg Istenemre várakozom.
Zsolt 69.5
Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek. Akik jogtalanul bántalmaznak, erősebbek, mint tagjaim. [Amit el sem vettem, azt kell visszaadnom.]
Zsolt 69.6
Istenem, ismered balgaságomat, vétségeim nincsenek rejtve előtted.
Zsolt 69.7
De ne miattam valljanak szégyent azok, akik benned remélnek, Seregek Ura! Ne miattam piruljanak, akik téged keresnek, Izrael Istene!
Zsolt 69.8
Hiszen miattad viseltem az átkot, szégyenpír födte arcomat.
Zsolt 69.9
Elidegenedtem testvéreimtől, anyám fiai szemében idegen lettem.
Zsolt 69.10
Mert a buzgóság emésztett házadért, s ha téged gyaláztak, rám hullt a gyalázat.
Zsolt 69.11
Böjtöléssel aláztam meg lelkem, s az is gyalázatommá változott.
Zsolt 69.12
Vezeklőruhát öltöttem magamra, s gúny tárgya lettem úgy is nekik.
Zsolt 69.13
A kapunál ülők ellenem beszélnek, a bor mellett is rólam énekelnek.
Zsolt 69.14
De én hozzád küldöm fohászomat, Uram, kegyelmed idején, Istenem. Nagy jóságodban hallgass meg, segíts rajtam hűséged szerint!
Zsolt 69.15
Húzz ki az iszapból, ne hagyj elsüllyedni, ments meg azoktól, kik ártani akarnak! Ments ki a vizek mélyéről engemet,
Zsolt 69.16
nehogy átcsapjon fölöttem az ár, s a mélység magába temessen, a szakadék szája zárjon be örökre!
Zsolt 69.17
Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints reám!
Zsolt 69.18
Ne rejtsd el szolgád elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mihamar!
Zsolt 69.19
Közeledj lelkemhez és szabadíts meg, ellenségeim miatt ments meg!
Zsolt 69.20a
Ismered gyalázatomat,
Zsolt 69.20c
szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak. Szívem megtört a gyalázattól,
Zsolt 69.21
Zavarom, szégyenem orvosolhatatlan.
Zsolt 69.20b
Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna.
Zsolt 69.22
Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak.
Zsolt 69.23
Asztaluk ezért váljék számukra csapdává, barátaiknak pedig szorító hurokká!
Zsolt 69.24
Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, derekuk örökre veszítse erejét!
Zsolt 69.25
Áraszd ki rájuk méltatlankodásod, s haragodnak tüze eméssze meg őket!
Zsolt 69.26
Lakóhelyük váljék pusztasággá, senki ne tanyázzék többé sátraikban!
Zsolt 69.27
Hiszen azt üldözték, akit te vertél meg, akit megsebeztél, annak fokozták fájdalmát.
Zsolt 69.28
Tetézd meg bűnökkel eddigi vétküket, hogy ne számítsanak igaznak előtted!
Zsolt 69.29
Töröljék ki őket az élők könyvéből, ne legyenek beírva az igazakkal együtt!
Zsolt 69.30
Nyomorult vagyok, fájdalommal telve, segítséged oltalmazzon, Istenem!
Zsolt 69.31
Dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom.
Zsolt 69.32
Ez jobban tetszik Istennek, mint az áldozati állat, jobban, mint az üsző, amelynek szarva és körme van.
Zsolt 69.33
A megalázottak látják és örülnek, nektek, kik keresitek az Istent, éledjen szívetek!
Zsolt 69.34
Mert az Úr meghallgatja a szegényeket, és foglyait nem nézi le.
Zsolt 69.35
Dicsőítse őt az ég és a föld, a tenger és minden, mi benne mozog!
Zsolt 69.36
Mert Isten lesz szabadítója Sionnak, újra fölépíti Júda városait. Ott laknak majd és bírják a földet,
Zsolt 69.37
szolgáinak fiai örökségül kapják. S azok laknak rajta, akik szeretik nevét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages