KORN FÜLÖP ANTAL

Teljes szövegű keresés

KORN FÜLÖP ANTAL
Pozsony, 1816. Apja Kohn Jónás kereskedő. Magyar, nem nemes, izraelita, később evang. 1835- könyvkereskedő Pozsonyban. Nőtlen. (Felesége Frické Matild lett.)
1848. október közepén a Pozsony megye mozgósított nemzetőrzászlóaljával csatlakozik a fel-dunai sereghez. Nov. 24. belép az alakuló német légióba. Dec. 4- hadnagyi, 1849. ápr. 19 (1.)- főhadnagyi rangban a légió főszámvevő tisztje Nagyváradon. Májustól a légió egy új századának szervezője Kassán, majd százados parancsnok (jún. 1-től), mellyel júliustól a Közép-Tiszai seregben szolgál. Augusztus elején Szőregnél megsebesül. (Állítása szerint kitüntették a katonai érdemjel 3. osztályával.)
A szabadságharc végén kimenekül, Törökországban, majd Angliában él, ill. lapszerkesztő Stuttgartban.1859. hazatér. † Csenej, Torontál m. 1886. aug. 15.
Szinnyei: Magyar írók VI. 1034-1037., Borovszky: Pozsony vm. 439., Tört. Lapok 1892/6. 64. o., Bernstein Béla 1898. 144-145., Közlöny 1849/84., MOL: Hm. Ált. 1849. 10313., HL: 1848-1849 38/78., Uo.: Rendőri megfigy. 65/390., Hajnal István 680., Sitzler, Kathrin 25., 31., 33., 74., 334., Műve: Neueste Chronik der Magyaren I-II., Hamburg-New York, 1851-1852.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT