1848 december közepén, a téli hadjárat kezdetén:

Teljes szövegű keresés

1848 december közepén, a téli hadjárat kezdetén:
1. Feldunai hadsereg (hadtest)
Pk.: Görgei Artur vőrgy.
Vez. k.főn.: Bayer József őrgy. és Pustelnik, Heinrich őrgy.
Tüz.pk.: Psotta Mór őrgy.
Főhadbizt.: Danielisz János ezds.
Hado.pk.: Lázár György gr. vőrgy. és Schweidel József* vőrgy.
Almásy Zsigmond
őrgy.
1. huszárezred osztályparancsnoka
Aulich Lajos
ezds.
a 2. Sándor gyalogezred pancsnoka
Bárczay János
ezds.
dandárparancsnok
Berzsenyi Lénárd*
őrgy.
9. huszárezred osztályparancsnoka
Buttler, Alex. gr.
őrgy.
54. honvédzászlóalj parancsnoka
Clementis Gábor
őrgy.
Zemplén-Gömör megyei önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka.
Cséfalvy Alajos
n. őrgy.
Pozsony-Torna megyei önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka
Esterházy Pál gr.
őrgy.
18. honvédzászlóalj parancsnoka
Giron, Peter
őrgy.
német légió parancsnoka
Görgey Kornél
őrgy.
dandárparancsnok
Guyon, Richard
ezds.
dandárparancsnok
Győzey Vince*
őrgy.
34. Vilmos gyalogezred 1. zászlóalj parancsnoka
Heley János
őrgy.
Hont megyei önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka
Hertelendy Miklós
alez.
6. huszárezred osztályparancsnok
Horváth János
őrgy.
9. huszárezred osztályparancsnok
Inczédy László
őrgy.
14. honvédzászlóalj parancsnoka
Járosy Ádám
őrgy.
2. Sándor gyalogezred 3. zászlóalj parancsnok
Karger, Ferdinand
ezds.
(4. husz. ezr.) dandárparancsnok
Kazinczy Lajos
őrgy.
1. utászzászlóalj parancsnoka
Kmety György
őrgy.
23. honvédzászlóalj parancsnoka
Kossuth Sándor
őrgy.
1. honvédzászlóalj parancsnoka
Kosztolányi Mór
alez.
dandárparancsnok
Kun Géza
őrgy.
Veszprém megyei önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka
Kypke, Alexander
őrgy.
10. huszárezred osztályparancsnok
Liptay Ferenc
őrgy.
fegyverfelügyelő
Makk József
őrgy.
tüzérség
Matkovics Bertalan
n.őrgy.
Hajdú-kerületi önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka
Mándy Ignác
őrgy.
6. huszárezred osztályparancsnok
Mihály Károly
őrgy.
25. honvédzászlóalj parancsnoka
Milutinovich, J. br.
alez.
1. huszárezred osztályparancsnok
Müller Károly*
ezds.
60. gyalogezred parancsnoka
Piller János
ezds.
főhadsegéd
Poeltenberg, Ernst
alez.
4. huszárezred parancsnoka
Ruzsitska Antal
őrgy.
39. honvédzászlóalj parancsnoka
Sebő Alajos
őrgy.
13. huszárezred osztályparancsnok
Simon András
őrgy.
48. Ernő gyalogezred 3. zászlóalj parancsnoka
Szöll, Vitalis
őrgy.
tiroli vadászszázad parancsnoka
Sréter Lajos
őrgy.
12. huszárezred osztályparancsnok
Szapáry Antal gr.*
őrgy.
segédtiszt
Szá(s)z János*
n. alez.
budapesti önk. zászlóalj parancsnoka
Szegedy Imre
alez.
dandárparancsnok
Széll József
őrgy.
34. Vilmos gyalogezred 2. zászlóalj parancsnoka
Sznesznitzky Károly
őrgy.
2. Sándor gyalogezred. 1. zászlóalj parancsnoka
Vécsey Eugen gr.*
őrgy.
4. huszárezred osztályparancsnok
Weissl, Johann
őrgy.
gránátos zászlóalj parancsnoka
Wiedersperg, Alois br.
őrgy.
60. Wasa gyalogezred 1. zászlóalj parancsnoka
Zellhofer, Friedrich
őrgy.
4. huszárezred osztályparancsnok
Zichy Lipót gr.
alez.
dandárparancsnok
Zuber Antal
őrgy.
tábori térparancsnok
Zsedényi Gyula*
alez.
vezérkar
 
A hadsereg Felső-Magyarország nyugati felének védelmére kikülönített csapatainál Balogh János őrgy. népfelkelő pk.
Beniczky Lajos
n.őrgy.
,,Beniczky”-zászlóalj pk.
Horváth Pál
őrgy.
Nógrád megyei önk. nőr. zlj. pk.
Janik János
őrgy.
57. honv. zlj. pk.
Keresztes Lajos
n. őrgy.
Liptó megyei nemzetőrség
Mikovényi Károly
n. őrgy.
Trencsén megyei nemzetőrség.
Ruttkay István
n. őrgy.
Zólyom megyei (szám nélküli) honv. zlj. pk.
Simonffy József
n. őrgy.
Nyitra megyei nemzetőrség
Querlonde, Ferdin.
alez.
dandárpk
Összesen: 3 vezérőrnagy, 7 ezredes, 9 (8 honvéd és 1 nemzetőr) alezredes, 47 (39 honvéd és 8 nemzetőr) őrnagy= 66 fő. A hadsereg létszáma (a mozgósított nemzetőrök és népfelkelők nélkül) kb. 27 ezer fő, 97 löveg.
 
2. Drávai hadtest
Hadt.pk.: Perczel Mór vőrgy.
Vez.k.főn.: Gaál Miklós ezds.
Hado.pk.: Gáspár András ezds. és Sekulits István alez.
Bangya János
őrgy.
35. honv. zlj. pk.
Csúzy Pál
őrgy.
61. honv. zlj. pk.
Gyika Jenő
őrgy.
47. honv. zlj. pk.
Hrabovszky Róbert
őrgy.
44. honv. zlj. pk.
Kisfaludy Mór
őrgy.
56. honv. zlj. pk.
Meszéna Ferenc br.
őrgy.
vezérkar
Patay István
őrgy.
48. honv. zlj. pk.
Perczel Miklós
őrgy.
dandárparancsnok
Prouvy, Isidor*
őrgy.
1. husz. ezr. oszt. pk.
Thassy-B. László
őrgy.
60. honv. zlj. pk.
Trangoss István
őrgy.
50. honv. zlj. pk.
Ujváry István
őrgy.
45. honv. zlj. pk.
Összesen: 1 vezérőrnagy, 2 ezredes, 1 alezredes, 12 őrnagy = 16 fő. A hadtest létszáma kb. 9800 fő, 20 löveg.
3. Bácskai hadtest
Hadt.pk.: Bakonyi Sándor br.* vőrgy.
Vez.k. főn.: Stein, Maxim. br. őrgy.
Hado.pk.: Esterházy Sándor gr. vőrgy. (ideigl. hadtestpk.) Lenkey János ezds.
Balogh Károly
őrgy.
3. husz. ezr. oszt. pk.
Bezerédy Miklós
n.alez.
nemzetőr dandár pka.
Czintula Antal
n.őrgy.
Bács megyei nemzetőrség
Dedinszky Antal
n.őrgy.
Bács megyei nemzetőrség
Demcsa János
n.őrgy.
Pest megyei nőr. zlj. pka.
Dipold Antal
őrgy.
6. honv. zlj. pk.
Fackh, Josef*
vőrgy.
dandárpk.
Földváry Sándor
n.őrgy.
szegedi önkéntes nőr. zlj.pka.
Gromann, Eduard
őrgy.
3. husz. ezr. oszt. pk.
Grueber, Kamillo
őrgy.
3. husz. ezr. oszt. pk.
Igmándy Sándor
őrgy.
8. honv. zlj. pk.
Kaiser Ferenc
őrgy.
52. gyal. ezr. 3. zlj. pka.
Karassiay József
n.őrgy.
Bács megyei nemzetőrség
Kászonyi József
alez.
3. husz. ezr. oszt. pk.
Knezich, Károly
őrgy.
34. gyal. ezr. 3. zlj. pka.
Komlóssy Lajos
n.őrgy.
Hajdú-kerületi önk. lovas oszt. pk.
Kökényesi Szaniszló
n.őrgy.
Jászkun ker.-i önk. nőr. zlj. pka.
Mihalóczy Károly
n.őrgy.
Budai önk. szd. pka.
Mihalovich, Mihály
n.őrgy.
Baranya-Tolna m.-i önk. lovas oszt. pka.
Molnár Ferdinánd
őrgy.
hadtest segédtiszt
Nagy, Kajetan
őrgy.
60. gyal ezr. 2. zlj. pka.
Pálinkás István
n.őrgy.
Nagykunsági önk. lovas csapat pka.
Tóth József
őrgy.
5. honv. zlj. pk.
Vagyon, János
őrgy.
19.gyal ezr. 3. zlj. pka.
Végh Bertalan
n.őrgy.
Bács megyei lovas nőr. oszt. pk.
Vojnits Lajos
ezds.
3. husz. ezr. pk.
Zákó István
őrgy.
34. honv. zlj. pk.
Összesen 3 vezérőrnagy, 2 ezredes, 2 alezredes (1 honvéd + 1 nemzetőr) 24 őrnagy (13 honvéd + 11 nemzetőr) = 31 fő. A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 10 500 fő, 36 löveg.
4. Bánsági hadtest
Hadt.pk.: Kiss Ernő vőrgy.
Vez.k.főn.: Klapka György őrgy.
Hado.pk.: Damjanich János ezds. Vécsey Károly gr. vőrgy.
Asbóth Lajos
n.őrgy.
Krassó megyei nőr. zlj. pk.
Boros Ignác
őrgy.
vezérkar
Damaszkin György
őrgy.
3. honv. zlj. pk.
Derra Kálmán
n.őrgy.
Torontál megyei nőr. zlj. pk.
Fischer Antal
őrgy.
60. gyal. ezr. 3. zlj. pka.
Flödnig Ede br.
n.őrgy.
Kiskun kerületi nőr. zlj. pk.
Földváry Károly
őrgy.
gerilla csapat pk.
Gencsy Pál
n.őrgy.
Bihar megyei lovas nőr. oszt. pk.
Gergely János
őrgy.
10. honv. zlj. pk.
Hrabéczy Miksa
őrgy.
28. honv. zlj. pk.
Hrabovszky György
őrgy.
24. honv. zlj. pk.
Károlyi Miksa
őrgy.
6. husz. ezr. oszt. pk.
Kiss Pál
őrgy.
9. honv. zlj. pk.
Kotzó Károly
n.őrgy.
Torontál megyei önk. nőr. zlj. pk.
Maderspach Ferenc
alez.
dandárpk.
Nagysándor József
alez.
dandárpk.
Papp Károly
őrgy.
2. husz. ezr. oszt. pk.
Pikéty Ágoston
őrgy.
2. husz. ezr. oszt. pk.
Petheő Vilmos
őrgy.
33. honv.zlj. pk.
Rákótzy-P. Zsigmond
n.őrgy.
Temes megyei nőr. zlj. pk.
Rohonczy Lipót
n.őrgy.
törzskar
Zsámbokréty János
őrgy.
37. gyal. ezr. 3. zlj. pk.
Összesen: 2 vezérőrnagy, 1 ezredes, 2 alezredes, 21 (14 honvéd + 7 nemzetőr) őrnagy = 26 fő. A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 13 500 fő, 46 löveg.
5. Aradi ostromsereg
Seregpk.: Máriássy János alez.
Ábrahám Ádám
n.őrgy
debreceni nőr. zlj. pk.
Bergmann, Josef
alez.
dandárparancsnok.
Gál László
alez.
dandárparancsnok
Kierschner Károly
n.őrgy.
Csongrád megyei nőr. zlj. pk.
Kézy László
n.őrgy.
debreceni lovas nőr. oszt. pk.
Mesterházy István
n.őrgy.
mezőtúr lovas nőr. szd. pk.
Mészöly Farkas
őrgy.
14. husz. ezr. id. pk.
Moritz József
őrgy.
14. hőr. ezr. 1. zlj. pk.
Murmann Sámuel
n.őrgy.
Arad megyei nemzetőrség
Nagy Jenő
őrgy.
30. honv. zlj. pk.
Reichel, Keresztély
őrgy.
térparancsnok.
Szórád János
n.őrgy.
Csanád megyei nőr. zlj. pk.
Tóth András
őrgy.
58. honv. zlj. pk.
Villámi Ferenc
őrgy.
38. honv. zlj. pk.
Wysocki, Józef
őrgy.
1. lengyel zlj. pk.
Zurits Ferenc
n.őrgy.
debreceni önk. nőr. oszt. pk.
Összesen: 3 alezredes, 14 (7 honvéd + 7 nemzetőr) őrnagy = 17 fő. A sereg létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 5000 fő 13 löveg.
6. Felső-erdélyi hadtest
Hadt.pk.: Bem, Józef vőrgy. Vez.k. főn.: Czecz János őrgy.
Baumgarten József
őrgy.
vezérkar
Bánffy János br.
őrgy.
11. honv. zlj. pk.
Benő István
n.őrgy.
térparancsnok
Bethlen Gergely gr.
őrgy.
15. husz. ezr. oszt. pk.
Bittó Károly
őrgy.
32. honv. zlj. pk.
Buchta, Franz
őrgy.
2. gyal. ezr. 1. zlj. pk.
Dobozy István
n.őrgy.
Bihar megyei nőr. zlj. pk.
Egloffstein, A. br.
n.őrgy.
Kraszna megyei nőr. zlj. pk.
Haller Sándor gr.
n.őrgy.
Bihar megyei nőr. zlj. pk.
Ihász Dániel
őrgy.
55. honv. zlj. pk.
Jeney Dániel
n.őrgy.
Szatmár megyei önk. nőr. oszt. pk.
Kemény Farkas br.
n.őrgy.
erdélyi önk. zlj. pk.
Kiss Sándor
őrgy.
11. husz. ezr.. oszt. pk.
Meszéna István br.
őrgy.
4. honv. zlj. pk.
Mikes Kelemen gr.
ezds.
15. husz. ezr. pk.
Pálffy Domokos
őrgy.
15. husz. ezr. oszt. pk.
Riczkó Károly
ezds.
dandárparancsnok
Sulyok Ede
őrgy.
8. husz. ezr.. oszt. pk.
Szilágyi Sámuel
őrgy.
15. hőr. ezr. 1. zlj. pk.
Teleki Sándor gr.
őrgy.
főhadbiztos
Tolnay Gábor
n.őrgy.
marosszéki önk. nőr. zlj. pk.
Tóth Ágoston
őrgy.
31. honv. zlj. pk.
Összesen: 1 vezérőrnagy, 2 ezredes, 21 (14 honvéd + 7 nemzetőr) őrnagy= 24 fő. A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 7500 fő 21 löveg.
7. Háromszéki népfelkelő sereg
Pk.: Dobay Károly ezds. Vez.k. főn.: Gál Sándor őrgy.
Beke József id.
n.őrgy.
erdővidéki nemzetőr zlj. pk.
Bethlen Miklós gr.
n.őrgy.
nemzetőr zlj. pk.
Clement György
szds.
12. honv. zlj. pk.
Cseh Sándor
n.őrgy.
nemzetőr zlj. pk.
Butyka Tamás
n.őrgy.
nemzetőr zlj. pk.
K. Horváth Ignác
szds.
15. husz. ezr. oszt. pk.
Nagy Dániel
n.őrgy.
nőr. zlj. pk.
Nagy Imre
alez.
dandárparancsnok
Sombori Sándor
ezds.
dandárparancsnok.
Összesen: 2 ezredes, 1 alezredes, 6 (1 honvéd + 5 nemzetőr) őrnagy 2 százados (őrnagyi beosztásban) = 11 fő. A sereg létszáma kb. 10 ezer fő (ebből reguláris katona kb. 2 ezer), 6 löveg.
8. Felső-magyarországi hadtest (alakulóban)
Hadt.pk.: Mészáros Lázár vőrgy.
Vez.k. főn. Csermelyi Lajos őrgy.
András János
őrgy.
26. honv. zlj. pk.
Bányafy Ferdinánd
őrgy.
20. honv. zlj. pk.
Bátori Sulcz Bódog
őrgy.
ld. Sulcz
Dessewffy Arisztid
n.őrgy.
dandárparancsnok
Ferenczy Albert
alez.
14. husz. ezr. oszt. pk.
Gedeon László
őrgy.
42. honv. zlj. pk.
Gedeon Miklós
n.őrgy.
Gömör megyei nemzetőrség
Hauszer Tivadar*
őrgy.
19. honv. zlj. pk.
Kálmány Lajos
őrgy.
43. honv. zlj. pk.
Károlyi Ede gr.
őrgy.
segédtiszt
Liptay János
n.őrgy.
Borsod megyei nőr. zlj. pk.
Martiny Frigyes
őrgy.
21. honv. zlj. pk.
Perczel Sándor
őrgy.
52. honv. zlj. pk.
Pulszky Sándor
ezds.
dandárparancsnok
Rapaich, Dániel
őrgy.
22. honv. zlj. pk.
Rembowski, Henryk
őrgy.
lengyel lövész oszt. pk.
Sulcz Bódog
őrgy.
17. honv. zlj. pk.
Tchórznicki, Wlad.
őrgy.
lengyel szd. pk.
Török Miklós gr.
n.őrgy.
Abaúj megyei lovas nőr. oszt. pk.
Wartensleben Ágost gr.
n.őrgy.
Heves megyei lovas nőr. oszt. pk.
Összesen: 1 vezérőrnagy, 1 ezredes, 1 alezredes, 18 (13 honvéd + 5 nemzetőr) őrnagy = 21 fő. A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 7500 fő, 21 löveg.
9. Komáromi várőrség
Várpk.: Majthényi István br. vőrgy.
Erődit. ig.: Török Ignác ezds.
Csepy János
őrgy.
Komárom megyei nemezetőr zlj. pk.
Kothny János
őrgy.
tüzérparancsnok
Lázár Miklós
őrgy.
tértiszt
Majthényi Kálmán
őrgy.
37. honv. zlj. pk.
Meszlényi Jenő
alez.
térparancsnok
Mossung, Nicolaus
őrgy.
kórházparancsnok.
Putschner, Johann
alez.
tértiszt
Schroeffel Antal
őrgy.
tértiszt
Straube Károly
őrgy.
46. honv. zlj. pk.
Waldberg Károly
őrgy.
15. honv. zlj.. pk.
Összesen: 1 vezérőrnagy, 1 ezredes, 3 alezredes, 7 (6 honvéd + 1 nemzetőr) őrnagy = 12 fő. Az őrség létszáma (a nemzetőrök nélkül) kb. 3000 fő, 6 tábori és kb. 120 felszerelt várlöveg.
(Megjegyzés: december utolsó harmadában a várőrséget a Feldunai hadseregből kb. 10 ezer főre egészítették ki.)
10. Péterváradi várőrség
Várpk.: Zahn, Johann altbgy.
Appel Lajos
alez.
39. gyal ezr. 1. zlj. pk.
Baussnern József
ezds.
39. gyal. ezr. pk.
Bozó Manó
őrgy.
2. honv. zlj. pk.
Bulatovich, József
alez.
térpk.
Elsner, Karl
őrgy.
39. gyal ezr. 2. zlj. pk.
Hertzinger János
őrgy.
32. gyal ezr. 3. zlj. pk.
Hollán Ernő
őrgy.
erődítési igazgató
Martinovsky Ferenc
őrgy.
39.gyal ezr. 3. zlj. pk.
Raić, Konstantin
őrgy.
törzshadbíró
Összesen: 1 altábornagy, 1 ezredes, 2 alezredes, 6 őrnagy= 10 fő. Az őrség létszáma kb. 3500 fő, 6 tábori és 100 felszerelt várlöveg.
11. Eszéki várőrség
Várpk.: Eder, Friedrich vőrgy.
Csapatpk.: Pongrácz János alez.
Glavas, István
őrgy.
tértiszt
Neubauer, Josef
őrgy.
tüzérpk.
Penz Miklós
őrgy.
erődítési igazgató
Piringer, Karl
alez.
térpk.
Rátz Sándor
őrgy.
36. honv. zlj. pk.
Venturini, Luigi
őrgy.
16. gyal. ezr. 2. zlj. pk.
Vouvermans Ferenc
őrgy.
41. honv. zlj. pk.
Wels János
őrgy.
51. honv. zlj. pk.
Összesen: 1 vezérőrnagy, 2 alezredes, 7 őrnagy= 10 fő. Az őrség létszáma kb. 4400 fő, 6 tábori és 60 várlöveg.
12. Lipótvári várőrség
Beyer, Rudolf
őrgy.
Frangepán csapat pk.
Mednyánszky L. br.
őrgy.
erődítési igazgató
Ordódy Kálmán
őrgy.
várpk.
Zinnern Károly
őrgy.
7. honv. zlj. pk.
Összesen: 4 őrnagy. Az őrség létszáma kb. 1000 fő, 24 várlöveg.
13. Alakulóban levő (és helyőrségi) csapatok
Almásy Ernő gr.
őrgy.
17. husz. ezr. pk.
Beretvás Ferenc
alez.
szekerészkar pk.
Bersek József
őrgy.
8. husz. ezr. pk.
Bobory Kálmán
őrgy.
14. husz.ezr.oszt. pk.
Driquet, Peter
őrgy.
62. honv. zlj. pk.
Egerváry János
őrgy.
49. honv. zlj. pk.
Farkas Károly
őrgy.
12. husz. ezr. pk.
Gosztonyi Imre
alez.
16. husz ezr.oszt. pk.
Jászvitz Ferenc
őrgy.
16. honv. zlj. pk.
Károlyi István gr.
ezds.
16. husz. ezr. pk.
Kompólty Ágoston
őrgy.
13. honv. zlj. pk.
Kupa Hümér
őrgy.
13. husz. ezr. pk.
Kürthy István
őrgy.
53. honv. zlj. pk.
Litsken Lajos
őrgy
16. husz. ezr. oszt.pk.
Lukács Dénes
őrgy.
tüzér pk.
Markovich, Adolf
őrgy.
9. husz. ezr. tartalék osztály pk.
Paulovits Imre
őrgy.
7. husz. ezr. pk.
Pálinkás Samu
őrgy.
16. husz. ezr.
Piotrowski, Antoni
ezds.
lengyel csapat pk.
Salamon Elek
őrgy.
16.husz.ezr. oszt. pk.
Seibert, Hermann
őrgy.
4. husz.ezr. tartalék osztály pk.
Szabó István
őrgy.
vezérkar
Szodtfried Nándor
őrgy.
utászkar pk.
Tutzingen Ferenc
őrgy.
szekerészkar
Woroniecki, Józef hg.
alez.
lengyel csapat pk.
Woroniecki, Miecz. hg.
őrgy.
lengyel csapat pk.
Zichy-F. Manó gr.
őrgy.
5. husz. ezr. pk.
Összesen: 2 ezredes, 3 alezredes, 22 őrnagy= 27 fő.
14. Hadügyminisztérium
Ábrahámy Károly
ezds.
Pótlovazási alosztály főnöke
Balás Konrád
alez.
osztálytanácsos
Bikkesy-H. Alajos
őrgy.
Táborkari osztály
Erdőss Ferenc
őrgy.
Élelmezési és Számvevő Hivatal főnöke
Gombos László
ezds.
államtitkár
Halzl János
alez.
Igazságügyi osztály főnöke
Kaufmann Károly
őrgy.
Tüzérségi osztály főnöke
Kiss Károly
alez.
Nemzetőrségi oszt. főnöke
Kohlmann, Josef
ezds.
Táborkari osztály
Korponay János
őrgy.
Elnöki osztály titkára
Láhner György
ezds.
Tüzérségi és Felszerelési osztály főnöke
Menyhárt Antal
alez.
Katonai osztály
Mészáros Lázár
vőrgy.
hadügyminiszter (ld. Felső-magyarországi hadtest)
Nádossy Sándor
ezds.
Katonai osztály főnöke
Németh János
őrgy.
karsegéd
Péterffy Gyula
őrgy.
Újoncozási alosztály főnöke
Répásy Mihály
vőrgy.
Újoncozási és Pótlovazási osztály főnöke
Schonat, Karl
őrgy.
Táborkari osztály
Szathmáry Mihály
őrgy.
Pótlovazási alosztály
Szőlényi József
őrgy.
Felszerelési aloszt. főnöke
Tanárky József
őrgy.
Nevelési osztály főnöke
Vetter Antal
vőrgy.
Táborkari osztály főnöke
Össz.: 2 vezérőrnagy, 4 ezredes, 5 alezredes, 10 őrnagy= 21 fő.
15. Főhadparancsnokságok és hadmegye-parancsnokságok
Blagoevich Imre br.
altbgy.
Péterváradi és Szlavóniai főhadparancsnok
Blasovits, Károly
alez.
Budai főhadparaancsnokság, segédtiszt
Boxichevich, János
alez.
Péterv. és Szlav. főhadpkság. segédtisztje
Csanády Pál
ezds.
3. (pécsi) hadmegye pk.
Cserey Ignác
alez.
6. (kolozsvár–nagyváradi) hadmegye pk.
Földváry Lajos
alez.
7. (debreceni) hadmegye pk.
Hadik Ágoston gr.
ezds.
4. (szegedi) hadmegye pk.
Hrabovszky János br.
altbgy.
Budai (országos) főhadparancsnok
Pándy Samu
ezds.
1. (pesti) hadmegye pk.
Mayer, Franz
altbgy.
Budai főhadparancsnok helyettes
Querlonde, Ferdinand
alez.
2. (trencsén–nyitrai) hadmegye pka. (ld. Feldunai hadsereg!)
Szabó Zsigmond
alez.
5. (győri) hadmegye pk.
Összesen: 3 altábornagy, 3 ezredes, 5 alezredes, 1 őrnagy= 11 fő.
16. Tér-és kórházparancsnokságok
Batternay Ferenc
c.őrgy.
szegedi kórházpk.
Binder Tivadar
ezds.
pesti laktanyák főfelügyelője
Csuha Antal
ezds.
szegedi várpk.
Eötvös Tamás
n.őrgy.
munkácsi várpk.
Geripoldi, Liberale
alez.
szegedi térpk.
Leitner Nándor
őrgy.
nagyváradi várpk.
Madarassy József
őrgy.
pozsonyi térpk.
Meszéna János br.
őrgy.
n. szombati katonai menház pka.
Mitis, Josef
őrgy.
pesti térpk.
Mollináry Károly
ezds.
újvidéki térpk.
Sebess Károly
őrgy.
budai térpk.
Thanhoffer Ferenc
alez.
nagyszombati térpk.
Virták Imre
őrgy.
kiscelli katonai menház pka.
Összesen: 3 ezredes, 2 alezredes, 8 (7 honvéd + 1 nemzetőr) őrnagy= 13 fő.
17. Egyéb
Baldacci Manó br.
vőrgy.
hadbírósági vizsgálat alatt
Beke József if.
őrgy.
Bihar-zarándi különítmény pka.
Békeffy József
alez.
lóvásárlással megbízva
Boxberg, Friedr. br.
ezds.
mezőhegyesi méntelep pka.
Fitsúr Miklós
őrgy.
hadfogadó pk., Pest
Gergye Gábor
alez.
Orsz. Ruházati Bizottmány
Katona Miklós
őrgy.
hadbírósági vizsgálat alatt
Keresztes Ferenc
őrgy.
beosztás nélkül (beteg)
Klauzál József
őrgy.
Pest erődítésével megbízva
Laube, Franz
alez.
beosztás nélkül
Lo Presti Árpád br.
őrgy.
?
Nemegyei Bódog
őrgy.
Szeged erődítésével megbízva
Ormai, Norbert
őrgy.
Kossuth Lajos karsegéde
Pálóczy László
őrgy.
a Mészáros dunai hadihajó pka.
Petzelt, Josef
alez.
Hadi Főtanoda igazgatója
Schenowitz Frigy.
őrgy.
Hadi Főtanoda tanára
Splény Lajos br.
ezds.
piemonti megbizott
Szabó Imre
őrgy.
párizsi megbízott
Szalay László
alez.
fegyverbeszerző külföldön
Ziko János
őrgy.
sebesült
Összesen: 1 vezérőrnagy, 2 ezredes, 5 alezredes, 12 őrnagy = 20 fő.
A honvédsereg parancsnoki kara: 4 altábornagy, 15 vezérőrnagy, 34 ezredes, 46 alezredes (ebből 2 nemzetőr), 240 őrnagy (ebből 52 nemzetőr) = 339 fő. A hadsereg létszáma (az alakulóban levő csapatok és a mozgósított nemzetőrség nélkül: kb. 100 ezer fő 280 tábori és 300 (felszerelt) várlöveg.
(Megjegyzés: a megyék és nagyobb városok állandó nemzetőrségének élén ugyanekkor további 88 törzstiszt (1 ezredes, 2 alezredes és 85 – köztük 9 címzetes – őrnagy állt.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem