KISS PÁL

Teljes szövegű keresés

KISS PÁL
(Bihar-)Diószeg), Bihar m., 1809. K. Pál vagyonos kereskedő és Bimbó-Lázár Anna fia. Nemes, magyar (macedoromán származású), görög keleti vallású. Gimnáziumot végez Debrecenben. 1828- hadfi, majd hadnagy, 1841- főhadnagy, 1848. ápr. 27- alszázados a 37. Máriássy gyalogezredben. Nőtlen. (Felesége 1854- keresztszeghi Bernáth Mária.)
Ezrede 3. zászlóaljával Nagyváradon állomásozik, 1848 tavaszán közreműködik a Bihar megyei nemzetőrség szervezésében. A megye mozgósított zászlóalja élén nyáron részt vesz a bánsági hadműveletekben. Szept. 6 (okt.1.)- honvéd őrnagy, a 10., október közepétől a 9. (kassai veressipkás) honvédzászlóalj parancsnoka a bánsági hadtest verseci hadosztályánál. Kitűnik a Damjanich vezette harcokban. 1849. jan. 31 (1.)- alezredes és dandárnok. Febr. 26. Gaál Miklós tábornoktól ideiglenesen átveszi az aradi ostrom-sereg vezetését. Márciusban dandárparancsnokként visszatér Damjanich (III.) hadtestéhez. E minőségében végig küzdi az áprilisi hadjáratot. A tápióbicskei ütközetet követően ezredes lesz (ápr. 7.) és megkapja a Magyar Katonai Érdemjel 3. osztályát (ápr. 8.). Az ápr. 26-i komáromi csata után kitüntetik a Magyar Katonai Érdemjel 2. osztályával (ápr. 29.). A Feldunai hadsereg egy nappal később végrehajtott szervezeti átalakításakor az I. hadtest egyik gyalogos hadosztályának a parancsnoka lesz. Részt vesz Buda ostromában. Május végén, a honvédsereg főerőinek Komáromnál tervezett összevonása kapcsán, Perczel tábornokhoz küldik, hogy a bácskai hadtest egy részét Komáromba vezesse, ez Perczel kátyi veresége (jún. 7.) következtében azonban megvalósíthatatlanná válik. A jún. 19 (1.) tábornokká (vezérőrnaggyá) előléptetett Kiss Pétervárad várparancsnoka lesz. Az általános fegyverletételt követően, szept. 7-én átadja a várat a császáriaknak. (A kapituláció feltétel nélkül ment végbe, az őrség tagjai azonban amnesztiában részesültek.)
Kiss rövid fogság után kegyelmet kap. Tiszaörsön telepedik le, és gazdálkodik haláláig. † Pest, 1867. máj. 27. (Tiszafüreden temették el.)
KLÖM. XIII. 823., XIV. 549., 829., 893., XV. (ld. 925.), KAW: Gb. 37. LIR. 1841-1860. 1/136., HL: 1848-1849. 33/419., 37/37 1/2., 45/216., Uo.: Rendőri megfigy. 240., Közlöny 1848/90., 1849/17., 75., 76., Margitai Gábor 7-8., id. Görgey István II. 243., Breit József II. 108., Közlöny 1848/90., 1849/17., 75.. 76. és 154. száma, Vas. Újs. 1867/23., Gyászjel. OSzK, Izabella Pap: The Son of Graech Merchant in Diószeg, in the Hungarian War of Independence Pál Kiss, Honvéd-General 1809-1867. - in. Balkan Studies 38/1. Thessaloniki, 1997. 1o1-122., Vadász István: Kiss Pál az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tábornoka in Honismeret 1998/3. 69-75., Uő: Aadalékok egy ismert, de nem közismert 1848/49-as honvéd tábornok életrajzához, kézirat: Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, Adattár, portré: Hadtört. Múz. Fotóa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages