A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:

Teljes szövegű keresés

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendiházi tag,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
FŐSZERKESZTŐ:
BOROVSZKY SAMU Dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
A M. Történelmi Társaság titkára.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS Dr.
a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENCZ
az Országos Monografia Társaság igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monografia szerkesztője.
TAGOK:
Áldássy Antal dr.
egyet. m. tanár, a Magy. Nemzeti Muzeum őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Balassa József dr.
tanár.
Baltik Frigyes
ág. ev. püspök.
Balogh Pál
iró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-Társaság tagja, a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
a Néprajzi Múzeum őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja.
Berzeviczy Albert
v. b. t. t., ny. vall.- és közokt. miniszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság vezérigazgatója.
Csapodi István dr.
egyetemi ny. r. k. tanár.
Császár Imre
Orsz. Szinműv. Akad. tanár.
Cserháti Sándor
ny. gazd. akad. tanár, a növénytermelési kisérleti állomás vezetője.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Csőke Ferencz
keresk. min. tanácsos, az elnöki osztály főnöke.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirda-igazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmív. miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Muzeum könyvtárának igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső dr.
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plebános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udv. tanácsos, az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti Muzeum igazgatója.
Katona Lajos dr.
egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő, a Petőfi Társaság tagja.
Kenessey Kálmán
min. oszt. tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Lipcsey Ádám dr.
szerkesztő.
Madarász Gyula dr.
nemzeti múzeumi őr.
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Móricz Zsigmond
az országos monografia segédszerkesztője.
Nagy Géza dr.
nemzeti múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
min. tanácsos, ny. orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hírlap főmunkatársa.
Radisich Jenő
min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum igazgatója.
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal
nyug. belügym. osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf dr.
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
udv. tanácsos, a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdy Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeologus.
Váradi Antal dr.
udv. tanácsos, iró.
Vécsey Tamás dr.
udv. tanácsos, egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr.
udv. tanácsos, ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi-Kiss Béla (Junius)
történetíró.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages