Bácsújlak.

Teljes szövegű keresés

Bácsújlak.
Bácsújlak. A palánkai járásban Dunabökény (Bácsbukin) mellett fekszik. Azelőtt Novoszeló volt a neve. A török defterek a bácsi nahijében felsorolnak egy Novoszelót 1554-ben három, 1570-ben tizenegy és 1590-ben kilencz adózó házzal. Bács vármegyének 1699. évi I. összeírásában Novoszeló nincs felsorolva. Mégis egy 1701. évi kamarai feljegyzésben Lovrencztől nyugatra említik Novoszeló, másképpen Újfalu pusztát, mely Müller 1709. évi térképén is fel van tüntetve. 1715-ben Novoszelóban volt hét adófizető. 1729-ben a bácsi 55adminisztrátor a fiskushoz kerűlt Lovrencz és Novoszeló pusztákat át akarta venni, s ezért az udvari kamara kéri az udvari haditanácsot, hogy ne gördítsen akadályokat az átvétel elé, tehát katonai hatóság alatt volt. Úgy látszik, hogy a kamara Zamboni-nak adta bérbe Lovronczét és Novoszelót, mert Csejtei Pál még 1729-ben három évre bérbe vette ezeket Zamboni özvegyétől. 1731-ben Novoszelót és Szent-Lovrenczet báró Zoanna Jánosnak adományozták, ki négy országos vásárt eszközölt ki Novoszelónak. Zoana János 1746-ig volt Lovrencz és Novoszeló földesura, ekkor Novoszeló a Pálffyaké lett. 1778-ban gróf Pálffy János Novoszelót és puszta Lőrinczet eladta Csepéni Adamovics János királyi tanácsosnak s ez ismét eladta Cseh Mihály királyi tanácsosnak. E családé a XIX. században is. Novoszeló 1828-ban német falu volt s a Duna kiöntésétől sokat szenvedett. Római kath. lelkészség 1734 óta van a faluban, anyakönyvek már 1724 óta ismeretesek. A templom előbb ideiglenes, majd szilárdabb anyagból 1826-ban épűlt. Az 1900. évi népszámlálás szerint Bácsújlakon volt: 1734 lélek 300 házban. Anyanyelv szerint: 1571 német, 75 szerb, 79 magyar, 7 tót, 6 egyéb. Vallás szerint 1698 róm. kath., 31 gör. kel., 5 ág. ev. A község határa 5347 kat. hold. Mostani nagyobb birtokosa Adamovich Iván, kinek itt kastélya is van, melynek egyik részét 1840-ben a Cseh család építtette, a mostani tulajdonos pedig 1905-ben megnagyobbította. A község 1876-ban sokat szenvedett az árvíztől. A lakosok önsegélyző- és temetkezési egyesületet tartanak fenn. Van itt posta, távíró- és gőzhajó-állomás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT