Statisztikai adatok 1875-ben.

Teljes szövegű keresés

Statisztikai adatok 1875-ben.
A vármegye tanügyi hatóságának csak az 1874/5. tanévben volt alkalma először, hogy mindezekre nézve behatóbban tájékozódjék. Erről a tanévről készűlt tanügyi jelentésből tudjuk, hogy a vármegye városaiban és összes községeiben ekkor összesen 104,808 tanköteles és 67,373 tényleg iskolába járó gyermek, 266 elemi iskola, 664 tanító volt s a tanítók fizetésére 641,234 koronát fordítottak. Csak némileg emelkedett e számok aránya az által, hogy a polgárosított ú. n. Csajkás-kerület 14 községét az 1876. évben a vármegyéhez csatolták.
Habár a következő évek során a népoktatási intézetek száma s a vármegye közönségének az iskolaügy iránt való áldozatkészsége mindinkább fokozódott is, a lakosság szaporodásával és az igények emelkedésével csak nagy erőfeszítéssel tudott a vármegye lépést tartani. Ma már azonban e vármegye oktatásügy szempontjából is az ország legelső törvényhatóságainak sorába tartozik; a mit a tanügyi statisztika bizonyít.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages