Törvényes intézkedés. Elpusztúlt kath. iskolák újjászervezése.

Teljes szövegű keresés

Törvényes intézkedés. Elpusztúlt kath. iskolák újjászervezése.
A magyar törvényhozás egészen a XV. századig nem foglalkozott az iskolák ügyével. I. Mátyás király hozta 1458-ban az első törvényt a tanítókra, kimondván, hogy a világi tanítók tizedet és vámot fizetni nem tartoznak. Utóda II. Ulászló király az 1515. évi országgyűlés által alkotott VII. törvényczikkben kimondotta, hogy a tanítók katonáskodni nem tartoznak.
A mohácsi vész a fejlődésnek indúlt kultúrát teljesen elsöpörte. A török rémes dúlásai után csak romok maradtak e vármegyében. A török világ alatt Bács és Bodrog vármegyék önálló szereplése is teljesen megszűnvén, az iskolákat fenntartó káptalanok és kolostorok lakói is eltávoztak. A vármegye, melynek bő osztályrésze volt a török harczokban, egészen elnéptelenedett. 413A magyar nemesség kipusztúlt, vagy biztosabb vidékre költözött. A puszta vármegye kultúrális újjászervezése a török hódoltság megszűnése után indúlt meg. Ekkor kezdődött a róm. kath. lelkészségek felállítása s ezek mellett az iskolák megalapítása. A katholikus iskolák újraszervezésével egyidejűleg a határőrvidéki iskolákat is felállították; a bécsi udvari haditanács a tiszai és dunai határőrvidékek részére kidolgozott szervezeti szabályzatában elrendelte, hogy minden határőrvidéki községben plébániákat és iskolákat állítsanak fel.
A szervezés 1703-ban már teljesen be volt fejezve s az iskolák fel is voltak állítva. A volt határőrvidék területéhez 14 község, ú. m. Alsó- és Felsőkabol, Boldogasszonyfalva, Csurog, Dunagárdony, Kát, Mozsor, Nádalja, Sajkásgyörgye, Sajkáslak, Sajkásszentiván, Titel, Tündéres és Zsablya községek tartoztak. A határőrvidéket 1876-ban megszűntették s községi népiskoláikról az 1877 október 16-án kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott szabályrendelet intézkedik. E szerint a községeknek kell gondoskodniok a tankötelesek oktatása érdekében községi iskolák és tanítói állások szervezéséről, valamint az iskolák összes személyi és dologi kiadásairól. A tanítókat a vármegyei közigazgatási bizottság előterjesztésére a közokt. miniszter nevezi ki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages