ÚJVIDÉK. Irták Érdujhelyi Menyhért, Marcekovich Imre és Profuma Róbert

Teljes szövegű keresés

237ÚJVIDÉK.
Irták Érdujhelyi Menyhért, Marcekovich Imre és Profuma Róbert

 

A római kor. Népvándorlás kora. Az Árpádok kora. Dózsa-féle parasztlázadás. Lakossága a mohácsi vész előtt. A mohácsi vész. Az elpusztult világ. A felszabadulás kora. Péterváradi sáncz. Bodrog vármegye székhelye. A határőrvidék feloszlatása. Polgáriasítás. A szab. kir. város szervezése. A város új neve. A privilégium. A czímer. Vallási viszonyok. A szerbek s egyházuk. A bácsi szerb püspökség. Az első szerb kongresszus. Örmények. Oroszok. Ág. ev. egyház. Reformátusok. Izraeliták. A kir. kath. gimnázium. A gör. kel. papnevelő. Gör. kel. gimnázium. Népiskolák. Ipar, kereskedelem. A szabadságharcz alatt. Új fölvirágzás. Keresk. és ipariskola. A sajtó. A város ipara a szabadságharcz után. A város gazdasági fellendülése. A mérnöki hivatal ujjászervezése. A mocsaras területek lecsapolása. A hídsáncz és a tilalmi körzet megszüntetése. Az állandó híd. Iparfejlesztési politika. Az új kórház. Az ártézi fürdő. Az új vágóhíd. Vegyvizsgálati laboratorium. A város felmérése. Villamos vasút és villamvilágítás. Vízvezeték és csatornázás. Tisztviselőtelep. Állami főgimnázium. Vasúti üzletvezetőség. A téli kikötő. Szocziálpolitikai ügyek. Munkásházak. A nyári színkör. Költségelőirányzatok. Városi vagyon. Birtokviszonyok. Terméseredmény. Kertészet. Állattenyésztés. Házi nyúl, galamb- és baromfitenyésztés. Állatforgalom. Birtokváltozások. Ipar. Gyáripar. Az ipartestületek és társulatok. Kereskedelem. Pénzintézetek. Közlekedés. Posta. Közoktatás. A „Szerb Maticza”. D. M. K. E. Szinészet. Jótékony egyesületek. Társadalmi egyesületek. A város leírása.

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem