A magyarság pusztulása.

Teljes szövegű keresés

A magyarság pusztulása.
A mohácsi hadjárattal új korszak kezdődik a vármegye történetében. Alig néhány héttel a mohácsi csata útán, közel három század munkájának üdvös alkotásai semmisültek meg.
A XVI. század elején a vármegye a jólét, az anyagi és szellemi fejlődés magas fokán állott. Virágzó helységek és városok, gazdag monostorok, a tudomány és művészet megannyi otthonai, fényesen berendezett várkastélyok, jelentékeny erődítmények hirdették mindenfelé a magyar faj uralmát. Néhány hét elegendő volt ahhoz, hogy az egykori jólét helyébe a pusztulás lépjen.
Alig hagyta el a diadalmas török had a fővárost, két héten át a vármegye lakosai szinte élethalál-harczot vívtak a török martalóczokkal; de az általános félelem és csüggedés megzsibbasztotta az ellentállást és az előbb még oly népes és vagyonos vármegye két hét alatt sivataggá, lakossága földönfutóvá lett. A felszabadító háború befejeztéig szinte szakadatlanúl folyt a küzdelem a vármegye területén. E harczoknak első sorban a vármegye magyar népe esett áldozatul, mely a török hódoltság alatt reámért csapásokat többé soha sem tudta kiheverni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages