Szenttamás bevétele.

Teljes szövegű keresés

Szenttamás bevétele.
Mikor Perczel Kulákoz ért, az osztrák-szerb csapatok a magyarok győzelmes hadműveleteinek hatása alatt elhagyták Zombort s Eszékig vonultak vissza. Perczel ekkor Szenttamás ellen fordult. Márczius 31-én megadásra szólította fel a szerbeket. Miután tagadó választ nyert, április 3-ára tűzte ki Szenttamás ostromát. Szenttamás földsánczai között ekkor a felfegyverzett lakosokon kívül mintegy 3000 határőr tanyázott, 14 ágyúval, Stefanovics hadmérnöki százados és Boszics Tódor szerb kapitány alatt. Perczel április 3-án virradatkor érkezett Szenttamás alá. Reggel 8 órakor a verbászi sánczok és a hídfő ellen megkezdte az ágyúzást. A szerbek makacsul védekeznek. Gaál László ezredes négy ízben tesz kísérletet, hogy a sánczokba hatoljon, de sikertelenül. Ekkor Földváry Sándor őrnagy a szegedi önkéntesekkel szuronyszegezve keresztültör a csatorna hídján s az ellenség háta mögé kerül. Ezzel az ostrom sorsa eldőlt. Az egész magyar sereg áradatként a helységbe zúdul és rémes utczai harcz támad. A szerbek kétségbeesetten védekeznek, de soraiban felbomlott a rend és futott mindenki, a merre látott; egy részük áttört a Kriváján, de sokan az iszapos mély vízben lelték halálukat. Más részök a Ferencz-csatornába ugorva, Kiskér felé menekült, de ezek nagy részét a tartalék- és a lovascsapatok levágták. A fegyvertelen tömeg, nők, aggok, gyermekek, Óbecse felé menekült. Közel 2000 szerb holtteste fedte a rémes küzdelem színhelyét és csak gróf Batthyány Kázmér kormánybiztos és az elősiető tisztek közbelépése tartotta vissza a legénységet a további kegyetlenségektől. Szenttamást a magyarok felprédálták és porrá égették, Perczel pedig április 4-én és 5-én a sánczokat a környékbeli lakosokkal széthordatta.
222Szenttamás megvétele leírhatatlan örömöt okozott a vármegyében. Spelletich Bódog kormánybiztos április 4-én falragaszokon adja tudtára Szabadka lakosainak az örömhírt. A magyar táborban is csapongó jókedv uralkodott. Perczel, hogy a dicsőséges nap emléke megörökíttessék, a szenttamási harangokból emlékérmeket veretett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages