Fő- és alispánok 1698-tól máig.

Teljes szövegű keresés

Fő- és alispánok 1698-tól máig.
Bács, illetőleg Bács és Bodrog vármegye főispánjai: Széchenyi Pál kalocsai érsek 1698 október 16–1710 május 22., gróf Csáky Imre kalocsai érsek 1710 junius 1–1732 augusztus 28., Zajezdai gróf Patachich Gábor Hermán kalocsai érsek 1733 április 20–1745 deczember 5., Kőrösszegi és adorjáni gróf Csáky Miklós kalocsai érsek 1747 május 31–1751., báró Klobusiczky Ferencz kalocsai érsek 1751 július 30–1760 április 5., gróf Németújvári Batthyány József kalocsai érsek 1760 május 22–1776 január 1., gróf Futaki Hadik András 1776 január 26–1785 május 10., Dezséri Bachó János kerületi főispán 1785 április 17–1790 február 15., gróf Futaki Hadik András 1790 márczius 3–márczius 12., Ürményi József kir. személynök 1790 márczius 19–1802., báró Aszódi és Podmanini Podmaniczky József 1802 április 9–1823 május 11., Radványi gróf Győry Ferencz 1824 deczember 30–1839 április 23., Almási Rudics József 1837 május 18-tól főispáni helytartó, 1841-től főispán 1848 július 27-ig, Szentgyörgyi Horváth Antal 1848 július 27., Csernojevics Péter 1848 április 27–július 24., kormánybiztos, Szentkirályi Mór 1848 július 24–augusztus 26., Beőthy Ödön 1848 augusztus 26–1849 januárig kormánybiztos, Hunkár Antal 1849 január–február 12. kormánybiztos, gróf Batthyány Kázmér vezérfőispán 1849 február 12–április 18., Haczel Márton kormánybiztos 1849 április 18–augusztus 1., Latinovits Károly ideiglenes császári biztos 1849 augusztus 16–október 10., Nikolits Izidor cs. kir. főbiztos, utóbb tartományi főnök 1849 október 10–1861 január 15., báró Almási Rudics József 1861 január 15–1861 szeptember 22., Piukovics Ágoston cs. kir. biztos 1861 szeptember 22–1867 április 17., báró Almási Rudics József 1865 augusztus 26–1867 április 20., Mihajlovics Miklós 1867 április 20–1869 szeptember, Mártonffy Károly 1871–76., Vajszkai és Bogyáni Gromon Dezső 1876 augusztus 10–1880 október 14., Sándor Béla 1880. deczember 7–1895., Bajsai Vojnits István 1895 junius 6–1901., Latinovits Pál 1901 nov. 18–1906., Fernbach Károly 1906 ápr. 28-tól.
Alispánok: Balogh Ferencz 1703., báró Pejacsevics György I., Skvarics János II. vagy helyettes 1712., báró Pejacsevics György I., Urbanecz Mátyás II. 1714., Török György I., Urbanecz Mátyás II. 1717., Imre János I., Urbanecz Mátyás II. 1718–19., Imre János I. Zichy Ádám II. 1720., Zichy 248Ádám I., Hammerschmied Antal Ferencz II. 1721., Zichy Ádám I. 1723., Daróczy 1724., Radics János I. Hammerschmied Antal Ferencz II. 1725., Radics János I. 1728–29., Szentgyörgyvölgyi Csupor Ádám II. 1729., Szentgyörgyvölgyi Csupor József Ádám I. Kelemen János II. 1730., Tajnay Mihály I., Csejtei Pál 1734–39., Csupor Ádám I., Csejtei Pál II. 1740–48., Csupor Ádám I. Latinovits Péter II. 1748–52., Tajnay Mihály I., Latinovits Péter II. 1752–59., Latinovits Péter I. Pécsi Ferencz II. 1759–62., Latinovits Péter I., Pécsi Ferencz II. 1762–67., Latinovits Péter I., Lipkay Zsigmond II. 1767–1773., Lipkay Zsigmond I., Boczor István II. 1773–1777., Lipkay Zsigmond I., Piukovics Antal II. 1777–1781., Kovács József I., Piukovics Antal II. 1781–1785., Latinovits János I. 1786-ban kineveztetett. Kruspér Antal II. 1787-ben kineveztetett. Kruspér Antal I., Odry András II. 1789-ben kineveztettek. Kovács József I., Piukovics Antal II. 1790., Kovács József I., Pacséri Odry András II. 1791–97., Odry András I., Latinovits Tádé II. 1797–1801., Odry András I., Bajsai Vojnits Fábián II. 1801–1811., Odry András I. 1811–1822., Vojnits Fábián II. 1811–1819., Szucsics József 1819–22-ig II., 1822–25-ig helyettes I. alispán. Szucsics József I. Antunovits Albert. II. 1825–28., Szucsics József I., Antunovits Albert II. 1828–1830., Antunovits Albert I., Bajsai Vojnits Antal II. 1830–1832., Pacséri Odry József I. Almási Rudics József II. 1832–1838., Pacséri Odry József I. Almási Rudics Dániel 1838–1843., Rudics Dániel helyébe Knézy Antal 1841–43. II., majd 1843–45-ben I. alispán. Knézy Antal I., Latinovits Károly II. alispán 1845–1848., Piukovics Ágoston II. alispán 1848 július 29., Putnik Béla I., Latinovits Zsigmond II. 1849. áprilisig, az utóbbi helyébe, Karácsonyi Lipót 1849 április 8-ától. Piukovics Ágoston I., Karácsonyi Lipót II., 1849 szeptember, Pál Antal I., Zákó Péter II. 1861. február 21–november 16., Kovácsics Antal I., Athanaczkovics Trifun II. alispán, kinevezettek 1861. november 16–1863. Latinovits Mór I. Athanaczkovics Trifun II. és Kovácsfi Alajos III. 1863–67., Pál Antal I., Zákó Péter II. 1867 június. 4–1871 deczember 28., Aszt Nándor III. 1867 június–1868 június 22., Koczik Pál 1868 június 22–1871. deczember 28., Lovászy Mihály 1871 deczember 28–1878 augusztus 29 (†)., Sándor Béla 1878. szeptember 12–1880 deczember 7., Schmausz Endre 1881 január 10-ig, 1883-ban másod- és 1889-ben harmadízben megválasztatott, 1895 július 8-ig, midőn Szabadka város főispánja lett. Karácson Gyula 1895 október 8-tól, újra megválasztva az 1895 deczember 19-én tartott vármegyei tisztújítás alkalmával. Ifj. Vojnits István 1906 decz. 30-tól.
Bodrog vármegye főispánjai: gróf Tournon Honrik 1699–1703., Fogarasföldi gróf Nádasdy Pál 1714–1721., Czobor-szent-mihályi gróf Czobor Márk 1721–1728., gróf Draskovich Lipót 1746–1759., Gyaraki ifj. gróf Grassalkovich Antal 1759–1794.
Alispánok: Urbanecz Mátyás 1715 márczius 25., báró Pejacsevics György 1717 szeptember 20., Grueber (Grujber) Mihály János 1718 április óta helyettes; Urbanecz Mátyás, Grueber Mihály János helyettes 1719 márczius 3., Szlovenicz Mihály helyettes 1728 május 24-ig., Hammerschmied Ferencz Antal 1728 május 24–1729.

Bács vármegye pecsétje 1699-ből.
Bács-Bodrog vármegye főispánjai.

Mihajlovits Miklós (1867–1869).

Mártonffy Károly (1871–1876).

Gromon Dezső (1876–1880).

Sándor Béla (1880–1895).

Báró Vojnits István dr. (1895–1901).

Latinovits Pál (1901–1906).

A zombori vármegyeház.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages