A bácskai czéhek.

Teljes szövegű keresés

A bácskai czéhek.
A török hódoltság után keletkezett czéhek eleinte csak maguk alkották meg czéhszabályukat, más városok mintái után. Így pl. az 1743-ban szervezkedett újvidéki gombkötők czéhe a pécsi mesterektől kért czéhszabályzatot. Királyi megerősítés csak akkor kellett, ha valami különös előjogokat akartak maguknak biztosítani. Ilyen kiváltsága csak az 1696-ban alakult bajai czéhnek volt.
Bács és Bodrog vármegyék területén a következő községek iparosai kaptak czéhszabadalmat: Ada. 1815-ben takácsok, csizmadiák és szabók. 1819-ban kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asztalosok és kötélgyártók. Apatin. 1700-ban ácsok, kőfaragók, cserepesek, asztalosok, esztergályosok, üvegesek, puskamívesek, fürdősök, csizmadiák, vargák, lakatosok, nyereggyártók, kádárok, kerékgyártók, szegmívesek, kovácsok, magyar és német kalaposok, mészárosok, serfőzök, szappanosok, szíjgyártók, tímárok, bádogosok, ónöntők, rézmívesek, tűcsinálók, posztócsinálok, takácsok, harisnyakötők, hálófonók, festők, nyírók, szabók, gombkötők, szűcsök és keztyűsök. 4381817-ben molnárok, vargák, csizmadiák, molnárok és pékek, kovácsok, kerékgyártók, kádárok, mészárosok, serfőzők, szabók, gombkötők, szűcsök, keztyűsök, takácsok, posztósok, harisnyakötők, festők, posztónyírók, ácsok, kőmívesek, asztalosok és lakatosok. 1829-ben kötélverők, kötélgyártók. 1830-ban halászok. Bács. 1828-ban a szabó, csizmadia, fazekas, szíjgyártó, szűcs, varga, gombkötő, egyesült magyar czéh; német kádár, kerékgyártó, kovács, lakatos, asztalos, kalapos, harisnyakötő, tímár, üveges, kőmíves, varga, takács, szabó, szappanos, pék, kötélgyártó, festő és molnár. Bácsalmás. 1815-ben takácsok, szabók és mások. Bácsfeketehegy. 1826-ban kovácsok, lakatosok. Bácsföldvár. 1818-ban takácsok, asztalosok, lakatosok. Bácskertes (Kupuszina). 1834-ben mészárosok, takácsok, halászok. Bácsszentiván (Prigleviczaszentiván). 1822-ben lakatosok, kovácsok, kerékgyártók, kádárok, asztalosok. Baja. 1696-ban csizmadiák. 1700-ban szűcsök, szabók, kereskedők, mészárosok. 1701-ben kötelesek, takácsok. 1714-ben mészárosok, 1716-ban csizmadiák. 1720-ban csizmadiák, szabók és szűrszabók bővített czéhszabálya. 1721-ben kovácsok és kerékgyártók. 1724-ben gombkötők. 1765-ben csizmadiák, szabók és szűrszabók. 1779-ben kádárok, kerékgyártók és kovácsok. l815-ben szappanosok, tímárok, szűcsök, kőmívesek, ácsok, takácsok, kötélverők, kádárok, lakatosok, kovácsok, süvegesek, mészárosok, asztalosok, vargák, német szabók, halászok, csizmadiák, molnárok és magyar szabók. 1817-ben harisnyakötők és fésűsök. 1819-ben kéményseprők. Bajmok. 1829-ben kovácsok, ácsok, kőmívesek, szűcsök, csizmadiák, szabók, kötélverők, takácsok, asztalosok és szíjgyártók. Bezdán. 1815-ben csizmadiák, vargák, takácsok, szabók, szíjgyártók és szűcsök. 1815-ben, 1825-ben és 1830-ban vegyes czéh. 1830-ban tímárok, festők, asztalosok, bodnárok, esztergályosok, pékek, fazekasok, szappanosok, bocskorkészítők, vargák, kalaposok, üvegesek, harisnyakötők, fésűsök, szitakötők, ácsok és molnárok. Csantavér. 1829-ben kovácsok, lakatosok, ácsok, kádárok, takácsok, csizmadiák, szűcsök, szabók, vargák, kalaposok, szíjgyártók, festők, kötélverők, asztalosok, esztergályosok és szűrszabók. Cservenka. 1822-ban kerékgyártók, kovácsok, vargák, szabók, szűcsök, takácsok. Csonoplya. 1840-ben szabók, takácsok. Doroszló. 1818-ban takácsok. 1832-ben szabók, csizmadiák. Gádor. 1829-ben kovácsok, kerékgyártók, asztalosok, csizmadiák, szabók. Hódság. 1818-ban kőmívesek, ácsok, asztalosok, lakatosok stb. 1826-ban kalaposok, szappanosok. Jánoshalma. (Jankovácz). 1822-ben takácsok. 1841 kovácsok, kerékgyártók, szabók. Kerény (Karnyája). 1827-ben kádárok, kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asztalosok, molnárok. Kishegyes. 1815-ben kovácsok, takácsok. 1819-ban kéményseprők. Kossuthfalva (Ómoravicza). 1838-ban takácsok, kovácsok, lakatosok, szabók, csizmadiák, kerékgyártók, szűcsök, kádárok. Kula. 1815-ben szabók, vargák, csizmadiák. 1819-ben gör. kel. szűrszabók. 1827-ben takácsok, szabók, szűcsök, vargák. Küllöd. (Kollut). 1827-ben kovácsok, lakatosok, asztalosok, kerékgyártók, takácsok. Magyarkanizsa. 1815-ben szűcsök, szabók, csizmadiák, takácsok, kovácsok stb. 1826-ban asztalosok, vargák, fazekasok. 1830-ban kalaposok. Martonos. 1827-ben kovácsok, kerékgyártók, szabók, csizmadiák. Mélykút. 1829-ben takácsok, kovácsok, lakatosok, csizmadiák, szabók. Militics. 1842-ben asztalosok, ácsok, bádogosok kovácsok, csizmadiák. Monostorszeg. 1825-ben kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, molnárok, halászok. Nemesmilitics. 1815-ben lakatosok, ácsok. Óbecse. 1815-ben szabók, szűcsök, vargák, csizmadiák, kovácsok, kerékgyártók, takácsok. 1820-ban kalmárok. 1829-ben kőmívesek, ácsok, asztalosok. 1837-ben gombkötők, üvegesek és szitakötők. Ófutak. 1818-ban több iparból alakított „ófutaki czéh”. Ópalánka. 1840-ben szűcs, varga kovács, lakatos, szabó. Őrszállás (Stanisics). 1815-ben kovácsok, ácsok, lakatosok. Pacsér. 1829-ben kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asztalosok, ácsok. Palánka. 1818-ban kőmíves, ács, molnár, pék. Paripás (Parabuty). 1840-ben asztalosok, lakatosok, ácsok, kovácsok, szabók, takácsok. Péterréve (Petrovoszello). 1815ben lakatosok, bognárok. Petrőcz (Petrovácz). 1841-ben csizmadiák, kovácsok, szabók, kerékgyártók, kalaposok, szűcsök, ácsok. Szabadka. 1763-ban szabók. 1777 és 1815-ben szíjgyártók, kötelesek stb. 1779-ben takácsok, kőmívesek, ácsok stb. 1815-ben vargák, mészárosok, stb. 1821-ben német szabók. 1822-ben molnárok. 1827-ben asztalosok. 1841-ben kalaposok. Szeghegy. 1823-ban kovácsok, kerékgyártók, lakatosok, asztalosok, Szentfülöp (Filippova). 1827-ben csizmadiák, vargák, szabók, szűcsök. Szenttamás. 1815-ben szabók, szűcsök. Szilberek (Bresztovácz). 1834-ben vegyes czéh, kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, kádárok, kötélverők, kalaposok, harisnyakötők, üvegesek, csizmadiák, vargák, szűcsök, szabók, festők, esztergályosok, asztalosok, takácsok. Szivácz. 1827-ben csizmadiák, vargák, szabók, szűcsök, takácsok. Temerin. 1815-ben kovácsok és ácsok. Topolya. 1815-ben kovácsok, szűcsök. Torzsa. 1818-ban kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, kádárok. Újfutak. 1818-ban szűcsök, csizmadiák, kalaposok, stb. 1826-ban kovácsok, lakatosok, kőmívesek, halászok. Újpalánka. 1816-ban szűcsök. 1817-ben rézmívesek, pékek. 1822-ben bocskorkészítők, mézeskalácsosok, kalmárok, ácsok, stb. 1824-ben borbélyok. 1827-ben szűrszabók. 1830-ban kádárok. 1832-ben kalaposok. 1833-ban tímárok. 1834-ben szappanosok. 1837-ben asztalosok, lakatosok stb. 1839-ben vargák, halászok. 1841-ben német szabók. 1843-ban magyar szabók. Újverbász. 1821-ben kőmívesek, asztalosok, lakatosok, kovácsok, ácsok,. kerékgyártók. Újvidék. 1726-ban gombkötők. 1730-ban bognárok. 1748-ban sebészek, borbélyok, 1770-ben szűcsök. 1807-ben kőmívesek. 1817-ben kovácsok, kerékgyártók. 1822-ben gör. kel. papucsosok, gombkötők, bocskorkészítők; magyar, német és szűrszabók. 1824-ben borbélyok. 1847-ben csizmadiák. Vaskút. 1818-ban kovácsok, ácsok. Zenta. 1815-ben csizmadiák, szűcsök, kovácsok, ácsok, takácsok. 1823-ban lakatosok, asztalosok, üvegesek, esztergályosok. Zombor. 1765-ben kerékgyártók, kovácsok, lakatosok és ácsok. Ezeket 1777-ben és 1780-ban újból megerősítették. 1774-ben bognárok. 1815-ben takácsok. 1816-ban kalaposok, mészárosok, szappanosok. 1817-ben szabók. 1819-ben kéményseprők. 1820-ban szíjgyártók, asztalosok, lakatosok. 1820 és 1821-ben róm. kath. és gör. kel. csizmadiák. 1821-ben kőmívesek, kádárok és ácsok. 1822-ben szűcsök. 1824-ben német szabók. 1825-ben gör. kel. bocskorkészítők. 1827-ben kötelesek. 1828-ban kalmárok. 1834-ben róm. kat. szabók és szűrszabók. 1840-ben magyar szabók. 1841-ben harisnyakészítők.
1816-ban Szabadkán már 45 iparág volt 560 mesterrel. Baján az 1840. évi összeírás szerint volt 1173 iparos. Ezek között volt 4 puskamíves, 1 orgonacsináló, 6 harisnyakötő, 3 posztónyíró, 1 keztyűs, 3 szegkovács, 16 szappanos, 12 tímár, 20 kalapos, 27 kályhás, 8 fésűs, 6 olajsajtoló, 280 csizmadia, 60 szűrszabó, 2 rézmíves, kosárfonó stb. Ez időre esett Baja virágkora, bár akkor a lakosság száma csak egy harmadrésze volt a mainak. 1842. évben nyílt meg Szabadkán az első nyomda. Újvidéken 1843-ban nyílt meg a helyi második és 1847-ben a harmadik nyomda is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages