A hódoltság után.

Teljes szövegű keresés

A hódoltság után.
A félhold uralma Savoyai Jenő herczeg 1697. évi szeptember 11-én vívott zentai győzelmével véget ért Bács-Bodrog vármegye területén is és megkezdődött az újjászervezés korszaka, a mely minden tevékenységre és így az ipari fejlődésre is kedvező hatással volt. Az 1699-ben tartott összeírás szerint Bács vármegye 47, tehát valamennyi községében összesen 298 kézműipari műhely volt. Ezek közül Bajára 199, Zomborra 31, Bácsra 10, Péterváradsánczra (Újvidék) 13 jutott. Ez összeírásból tudjuk azt. is, hogy ekkor Bács vármegyében 16 malom, 10 pálinkaégető, 14 serfőző-műhely és 29 kocsma volt. A telepítésekkel egyidejűleg az ipari szükségletek is növekedtek, tehát gondoskodni kezdtek az iparosok beédesgetéséről is, a kik egyéb kedvezményeken kívül 15 évi adómentességben is részesültek.
437Az 1720. évi összeíráskor Bács és Bodrog vármegye területén az ipar már nagy haladást mutatott és az erre vonatkozó érdekes adatok szerint az iparosok községenként a következőképen oszlottak meg: Bács vármegyében. Bács: 1 kovács, 3 szabó. Baján volt összesen 66 iparos és pedig többek között 1 borbély, 4 csizmadia, 1 fazekas, 1 kádár, 1 kerékgyártó, 2 kovács, 1 kőmíves, 3 kötélverő, 6 mészáros, 2 pék, 15 szabó, 2 szíjgyártó, 7 szűcs, 1 tímár, 3 szappanos, 1 serfőző, 5 kocsmáros. Baracska: 1 puskamíves. Béreg: 1 kerékgyártó. Dautova (Dávod): 1 kerékgyártó. Monostorszeg 1 kovács. Plávna (Palona): 1 molnár. Szántova: 1 kovács. Szterbácz: 1 kerékgyártó. Zombor 1 csizmadia, 1 kovács, 2 mészáros, 4 szabó, 4 szűcs, 2 kocsmáros. Bodrog vármegyében: Deszpotszentiván: 1 kovács. Futak: 9 csizmadia, 1 kádár, 2 kovács, 5 mészáros, 1 pék, 16 szabó, 3 takács, 4 tímár, 3 szappanos, 1 kelmefestő, 1 kocsmáros, 1 fuvaros, 1 halász, 1 méhész. Keresztúr: 1 szűcs, Kovil (Felsőkabol): 1 kovács, 2 szabó, 1 szűcs, 1 halász. Kuczora: 1 kerékgyártó. Pivnicza (Pinczéd) 1 kovács. Szentmihály: 1 kovács. Temerin: 1 kovács, 1 kocsmáros. Pétervárad-sáncz (Újvidék) 1 borbély, 3 csizmadia, 3 kovács, 1 lakatos, 1 mészáros, 1 molnár, 1 pék, 1 szíjgyártó, 1 szűcs, 2 szappanos, 1 serfőző, 2 kocsmáros, 1 halász, 1 fuvaros. A dunai határőrvidék kerületében: Kovil (Alsókabol): 1 szabó, 1 kocsmáros, 3 fuvaros, 3 halász. Palánka: 2 kerékgyártó, 1 szűcs, 4 kocsmáros, 2 fuvaros, 2 halász. Titel: 2 csizmadia, 1 kovács, 8 halász, 1 kereskedő, 1 hajós. Pétervárad-sáncz 1 ács, 2 csizmadia, 1 kovács, 5 mészáros, 7 szíjgyártó, 1 szűcs, 1 üveges, 2 serfőző, 2 kocsmáros, 10 hajós. A tisza-szegedi Határőrvidék kerületében: Ada: 1 halász. Csurog: 1 ács, 16 fuvaros, 17 halász, 2 hajós. Tiszaföldvár: 1 szűcs, 5 fuvaros, 1 halász, 1 hajós. Ókanizsa: 7 fuvaros, 4 halász. Martonos: 1 csizmadia, 1 kovács, 5 szabó, 2 fuvaros, 9 halász, 2 hajós. Mohol: 1 szűcs, 4 halász, 1 kocsmáros. Óbecse: 5 szabó, 1 molnár, 1 szűcs, 3 fuvaros, 4 halász, 1 kocsmáros. (Petrőcz): 6 fuvaros, 5 halász, 1 méhész. Szabadka: 1 ács, 1 kovács, 1 mészáros, 3 szabó, 3 szűcs, 1 fuvaros, 1 kocsmáros, 1 kereskedő. Zenta: 1 ács, 1 csizmadia, 1 molnár, 7 fuvaros, 5 halász, 1 kereskedő. Zombor 3 ács, 1 szabó, 1 szűcs, 13 egyéb iparos, 1 kereskedő. Zsablya: 1 ács, 6 fuvaros, 16 halász, 2 kereskedő, 1 hajós.
A kincstári helytartótanács 1750 körül meghonosította a vármegyében a dohányt és ezzel kapcsolatban Péterváradon dohánygyárat alapítottak. Ugyanebben az időben indult meg a selyemhernyótenyésztés is, a mely új iparágak keletkezését: a selyemfonást és szövést vonta maga után. A kincstár petéket osztott ki és egyben elrendelte az eperfák ültetését is. 1780 körül már kincstári selyemfonóműhelyt találunk Palánkán. A vármegyében készült nyers selymet a temesvári selyemgyárban dolgozták föl.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages