Állatkereskedés.

Teljes szövegű keresés

Állatkereskedés.
Az állatforgalom jelentékeny ága a bácskai kereskedelemnek. A lókereskedés virágzó, mivel a vármegyében tenyésztett lovak minősége kitűnő és nemesak verseny- és hintóslovak kerülnek innen, hanem a hadsereg is itt szerzi be nagymennyiségű szükségletének tekintélyes részét.
A legutóbbi év lóállománya 196,041 db. volt. A bajai vásárokon eladtak 2238, a szabadkain 1989, az újvidékin 347 és a zomborin 1630 lovat és csikót. Egyébként a vármegye egész területén a vásárok alkalmával kiadtak összesen 101.380 új lójárlatot és eladáskor átírtak 89.219 darabot. Lóárak: igás lóé 180–650, kocsi lóé 320–650, hátas lóé 500–700 és levágásra 80–220 kor. Csikóé 2 évesig 90–200, 3 évesig 180–300 és 4 évesig 300–500 kor. – A szarvasmarha kereskedés első helyen áll, noha a forgalom az utóbbi évekbén némileg csökkent, mivel a legelők az utóbbi időben fogytak. A szarvasmarha-állomány 217.599 db volt. A legutóbbi év marhavásárain eladtak Baján 2238, Szabadkán 7746, Újvidéken 497 és Zomborban 2359 darabot. Az egész vármegyében a vásárok alkalmával kiadtak 140.914 db új szarvasmarhajárlatot és eladáskor átírtak 106.401 darabot. – A sertéskereskedés igen élénk és több nagy sertéshizlaló van a vármegyében, a melyek iparszerűleg űzik a sertéshízlalást és a sertéseket főként a szalámigyáraknak szállítják. Legforgalmasabbak Szabadka sertésvásárai. A vármegye sertésállománya 360.612 volt és a legutóbbi évben a vásárokon eladásra került Baján 835, Szabadkán 2670, Újvidéken 576 és Zomborban 778 db. Az egész vármegyében kiadtak egy év alatt 138.737 db új sertésjárlatot és eladás alkalmával átírtak 106.515 darabot. – A juhkereskedés nem nagyon jelentékeny, de azért nagyobb juhvásárok szoktak lenni Szabadkán és Kulán. A legutóbbi évben a szabadkai vásáron eladtak 2670 darabot. A kos darabja az év különböző szaka szerint 15–35, az anyajuhé 12–30, ürüé 16–36 és a mustra-birkáé 8–24 kor. között váltakozik. – A vármegye területén, a törvényhatósági városokkal együtt, a marharakodó-állomásokon a következő mennyiségű tenyész-állatot vizsgálták meg a legutóbbi esztendőben a kirendelt szakértők: 31.432 szarvasmarhát és borjút, 5481 lovat, csikót, szamarat, öszvért, 19.672 juhot, bárányt és kecskét, 214.094 hízott és sovány sertést, nemkülönben malaczot, összesen 271.759 db állatot. – Bács-Bodrog vármegye baromfitenyésztése és baromfikereskedése is jelentős szerepet. játszik. A nemes fajok tenyésztése örvendetesen terjed, mivel újabban a kereskedelemben ezek keresettek és így a fősúlyt ezek tenyésztésére helyezik. A leölt baromfi kívitelét a mely évről-évre emelkedik, Szabadka, Újvidék és Verbász közvetíti leginkább. – A halkereskedés szintén tekintélyesnek mondható. Főként nagy a forgalom Zentán: a zentavidéki halászati társulat, Újvidéken Lovrekovics Ferencz halnagykereskedő és Apatinban: az apatini halkiviteli társaság révén. A szállítási nehézségek ellenőre is számottevő a halkivitel Ausztriába és Németországba.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages