Élemezési ipar.

Teljes szövegű keresés

Élemezési ipar.
Az élelmezési ipar a leghatalmasabb Bács-Bodrog vármegyében. Különösen a malomipar öltött eddig rendkívül nagy arányokat és évről-évre jelentékenyen fejlődik. A malmok legnagyobb része kivitelre is dolgozik és forgalmuk mindig növekvőben van. A mészáros- és hentesipar szintén virágzó iparág és nemcsak a helyi szükségleteket elégíti ki, hanem a hentesárú-gyártmányokat, így a zsírt, szalonát, kolbászt és szalámit messze vidékre, sőt külföldre is szállítják. Az ezzel kapcsolatos szarvasmarha-hízlalást azonban meglehetősen kedvezőtlenül befolyásolták az utóbbi évek magas takarmányárai. Az iparszerűlelt űzött sertéshízlalás már kedvezőbb föltételek mellett fejlődik.
A vármegye vágóhídjain, a legutóbbi esztendőben, közfogyasztásra a következő mennyiségű állatok kerültek levágásra: Baján 1384 szarvasmarha, 1706 borjú, 2406 sertés, 1093 juh. Szabadkán, 3129 marha, 3162 borjú, 6737 sertés, 19.053 juh. Újvidéken 2070 marha, 3695 borjú, 6478 sertés, 12.486 juh. Zomborban 1490 marha, 2209 borjú, 2587 sertés, 1249 juh. Zentán 736 marha, 852 borjú, 2218 sertés, 2436 juh. Az apatini járásban 1378 marha, 902 borjú, 1314 sertés, 742 juh. A bácsalmási járásban 294 marha, 1471 borjú, 1920 sertés, 465 juh. A bajai járásban 765 marha, 733 borjú, 568 sertés, 2703 juh. A hódsági járásban 1661 marha, 1278 borjú, 1202 sertés, 610 juh. A kulai járásban 1505 marha, 1271 borjú, 2230 sertés, 846 juh. Az óbecsei járásban 1167 marha, 1265 borjú, 2758 447sertés, 5637 juh. A palánkai járásban 1309 marha, 1065 borjú, 1489 sertés, 814 juh. A titeli járásban 270 marha, 154 borjú, 385 sertés, 628 juh. A topolyai járásban 1529 marha, 1193 borjú, 1788 sertés, 8700 juh. Az újvidéki járásban 1375 marha, 1436 borjú, 1445 sertés, 2067 juh. A zentai járásban 648 marha, 900 borjú, 1435 sertés, 3457 juh. A zombori járásban 1388 marha, 1321 borjú, 1254 sertés, 1478 juh. A zsablyai járásban 416 marha, 260 borjú, 647 sertés, 1720 juh. Az egész vármegyében közfogyaszásra levágtak, összesen: 24.514 szarvasmarhát, 24.873 borjút, 38.681 sertést és 70.371 juhot.
A szeszipar, az idetartozó pálinkafőzéssel, rum, likör, cognac és eczet-gyártással együtt, nagy kiterjedtsége ellenére is, némi nehézségekkel küzd. Ennek oka a vasúti szállítás magas fuvardíjaiban, a nyersanyag drágulásában és a törvényes szabályozás hézagaiban keresendő, azonban az új szeszadótörvény életbeléptetése a panaszlott bajokra orvosló hatással lesz. A sajtolt élesztő-ipar, bár még erősen küzd a megadózatlan sörélesztővel, már fejlődésnek indult. A sőrgyártás, a melylyel öt nagyobb gyár foglalkozik Bácskában, így az apatini, dunacsébi, kulai, óbecsei és újvidéki, már régi ipara a vármegyének és ezidőszerint jelentékeny helyet vívott ki magának az országban. A vármegye határán túli kivitele ugyan – a budapesti sörgyárak versenye miatt – csekély, de azért az évi forgalom a 40.000 hektolitert meghaladja. Meg kell még emlékeznünk a szikvízgyártásról is, a melyet újabban nagy mértékben űznek. Az élelmezési és élvezeti ipar, a statisztika adatai szerint, az egész vármegyében 6.004 lakost foglalkoztatott. Ezek közül a malomiparra 2885, a sütő iparra (pék és czukrász) 795, a hentes- és mészáros-iparra 1358 és a szeszgyártásra 98 személy esett.
Ez iparágban a nagyobb telepek a következők: Adamovits Sándor cognac-gyára Újvidék. Aman Ferencz daráló malma Apatin, 1 lóerős motorral. Aman Ferencz malma Zombor, 45 lóerős gázmotor, 9 munkás. Aman József és Társai sörfőzője Apatin, 40 lóerős gőzgép, 25 munkás. Arnold Károly és Társa vízimalma Bácskeresztúr, 18 lóerőre, 2 munkás, Asztalos Lajos gőzmalma Kossutfalva, 40 lóerős, 5 munkás. Bachmann Vilmos malma Óverbász, 24 lóerős. Baics Gergely gőzmalma Szabadka. Bajai műhengermalom r.-t. gőzmalma Baja. Baják Vendel és Társai gőzmalma Kossuthfalva, 25 lóerős. Benninger N. malma Bácsfeketehegy, 30 lóerős gázmotor, 4 munkás. Benya Antal kukoriczadarálója Zombor, benzinmotorral, 1 munkás. Benz András gőzmalma, Temerin, 15 lóerős, 5 munkás. Birovlyev István és Társai őrlőmalma Óverbász, 2 munkás. Birti Pál hentesárúgyára, Újvidék. Bődi István gőzmalma Szabadka, 12 lóerős, 2 munkás. Bröder Márk sódarálója Újverbász, 8 lóerejű benzinmotorral, Brummer Antal malma Szabadka, gázüzem, 4 munkás. Brust Simon és Társai gőzmalma Baja. 100 lóerős, 9 munkás. Cserveny gőzmalma Újpalánka, 60 lóerős, 18 munkás. Dautermann Ádám gőzmalma Cservenka, 8 lóerős, 2 munkás. Dér Vilmos és Társai gőzmalma Csantavér, 40 lóerős, 8 munkás. Diemer és Kuncz malma Kiszács, 50 lóerős gázmotor, 5 munkás. Dittrich Ádám gőzmalma, Szenttamás, 24 lóerős. Ditrich, Welsch és Társa gőzmalma Cservenka, 100 lóerős, 7 munkás. Dobanovity Vásza malma Káty, 25 lóerős benzinmotor. Dungyerszky István gőzmalma Szenttamás, 50 lóerős, 5 munkás. Dungyerszky Lázár gőzmalma Újvidék, 196 lóerős, 110 munkás. Dungyerszky Lázár gőzmalma, szeszgyár és sörfőzője Dunacséb, 85 lóerős gőzgép, 24 munkás. Dungyerszky Lázár vízimalma Szenttamás. Dvoratschek A. gőzmalma Kerény, 120 lóerős. Első szentfülöpi hengergőzmalmi szövetkezet malma Szentfülöp. Ertl János Fiai gőzmalma Bács, 40 lóerős, 5 munkás. Ertl és Schwerer hengermalma Hódság, 120 lóerős gőzgép, 513 munkás. Export-gőzmalom r.-t. Zombor, 400 lóerős gőzmotorral, 53 munkással. Faddi József és Pál őrlőmalma Jánoshalma, 25 lóerős gőz és 25 lóerős benzinmotor, 6 munkás. Faith Boldizsár gőzmalma Újvidék, 115 lóerős, 16 munkás. Faltum Antal darálómalma.Szabadka, 1 munkás. Ferencz-csatorna r. t. vízimalma Újverbász, 60 lóerős gőz és 60 lóerős gázmotorral, 11 munkás, Fernbach Márton gőzmalma Szilberek, 25 lóerős, 3 munkás. Fodor Antal vízmalma Martonos. Fodor Lajos és Társai hengermalma Piros, 15 lóerős benzinmotor, 6 munkás. Freidinger Mátyás és Társa kukoriczadarálója Kúnbaja, 1 munkás. Frick Pál darálómalma Újverbász, 8 lóerős villamos motor, 2 munkás. Ifj. Fuchs Károly tejgazdasági telepe Cservenka, 6 lóerős gőzgép, 3 munkás. Fülöp József műmalma Szenttamás, vízüzem 28 lóerőre, 6 munkás. Gari Ádám és Társai Első garai gőzmalma és téglagyára Gara, 9 munkással. Gerber Nándor és Fia sörfőzője és jéggyára Óbecse, 53 lóerős gőzgép, 59 munkás. Görög László és Társai gőzmalma Zenta, 25 lóerős, 4 munkás. Gőzmalom r. t. Őrszállás, 100 lóerőre, 8 munkás. Grauaug Lipót gőzmalma Bácsalmás, 87 lóerős, 16 munkás. Grecski Gábor gőzmalma Szabadka. Gutwein Fülöp és Társai gőzmalma Szeghegy, 80 lóerős, 8 munkás. Gutwein, Schmidt és Társa gőzmalma Cservenka, 75 lóerős, 14 munkás. Gyelnis Jakab gőzmalma Szabadka, 20 lóerős, 3 munkás. Häfner Károly Fia gőzmalma Ujvidék, 130 lóerős, 38 munkással. Haip és Társai gőzmalma, Ószivácz, 150 lóerős. Hang János és Társa gőzmalma, Bulkeszi, 12 lóerőre 4 munkás. Hartmann és Connen sertésvágója, hűtőtelepe és jéggyára Szabadka, 100 lóerős gőzgép, 83 munkás. Özv. Hartmann Pálné malma Újsóvé, 50 lóerős szívógázmotor, 5 munkás. Heincz Keresztély gőzmalma, Ókér, 30 lóerőre. Heszler és Társai gőzmalma Zenta, 200 lóerős, 64 munkás. Hett József gőzmalma, Őrszállás, 70 lóerős, 4 munkás. Honig Zsigmond gőzmalma Topolya, 74 lóerős, 9 munkás. Horváth Antal benzinmotoros malma Dávod, 2 munkás. Horváth Imre malma Zenta. 30 lóerős benzinm«tor, 5 munkás. Ifj. Horváth Lajos gőzmalma Pacsér, 25 lóerős, 5 munkás, Horváth Ödön szeszfőzője Zenca, 5 lóerős benzinmotor, 3 munkás. Hutter Péter malma Kiskér, 16 lóerős gázmotor, 4 munkás. Ingasz Lipót és József gőzmalma, Nagybaracska, 20 lóerős, 6 munkás. Iváncsovits Gábor darálómalma Újvidék, 20 lóerős benzinmotor, 1 munkás. Kátyánszky Tanászil és Proko vízimalma, Szenttamás. Kátyánszky Velykó vízimalma Szenttamás. Keller József gőzmalma, Kerény, 24 lóerős, 3 munkás. Kenács Lajos gőzmalma, Topolya, 80 lóerős, 10 munkás. Kichter és Pfiszter tejgazdasági telepe, Kula, 2 lóerős gőzmotor. Kunkel, Wéber és Társai gőzmalma, Szeghegy, 50 lóerőre, 9 munkás. Kisszállási uradalmi gazdasági szeszgyár, Kisszállás, 8 lóerős gőzgép, 4 munkás. Kiszter Mihály tejgazdasági telepe, Újverbász. Korona gőzmalom r.-t., Zombor, 120 lóerős motor, 25 munkás. Köbling Antal műhengermalma, Baja, 30 lóerős gőzgép, 7 448munkás. Königstädtler Testvérek cognac és eczetgyára, Újvidék, 4 lóerőn gőzgép és gázmotor, 40 munkás. Kovács Lázár gőzmalma, Szabadka, 60 lóerős, 6 munkás. Kreter Jakab és Társa gőzmalma, Ókér, 12 lóerős, 4 munkás. Kriszter József tejgazdasága, Ókér, 3 lóerős gőzmotor, 2 munkás. Kulunczics János gőzmalma, Szabadka, 30 lóerős gőzmotor, 4 munkás. Kurjacski Vain és Dietrich Ádám műmalma, Szenttamás, 4 munkással. Lakits és Balla eczetgyára, Újvidék. Lékó Mihály gőzmalma, Magyarkanizsa, 25 lóerős 4 munkás. Lemberger, Schön és Szász sertéshizlalója, Baja. Lengyel Ármin gőzmalma, Szabadka, 36 lóerős, 4 munkás. Leopold Mihály gőzmalma, Szentfülöp, 8 lóerős, 3 munkás. Lolin György gőzmalma, Mohol, 12 lóerős, 4 munkás. Ifj. Machmer Fülöp gőzmalma, Torzsa, 45 lóerős, 6 munkás. Malom-részvény-társaság gőzmalma, Bajmok, 115 lóerős, 13 munkás. Marcsikity István gőzmalma, Alsákabol, 45 lóerős, 4 munkás. Militicsi gőzmalom részvény-társaság gőzmalma, Militics, 100 lóerős, 7 munkás. Molnár Ferencz őrlőmalma, Sajkásszentiván, 50 lóerős széngázmotor, 3 munkás. Molnár József felsőbácskai műmalma, Jánoshalma, 120 lóerős gőzgép, 25 munkás. Molnár és Kiss gőzmalma, Csurog, 50 lóerős, 6 munkás. Mudrinszki Uros vízimalma, Turja. Nenadovits és Gyogyarits gőzmalma, Ada, 40 lóerős, 5 munkás. Novák András és társai gőzmalma, Kishegyes, 7 munkás. Nuntenmacher György őrlőmalma, Tiszaistvánfalva, 12 lóerős gáz és benzinmotor, 2 munkás. Nyirotty István és Társai gőzmalma, Baja, 10 lóerős, 4 munkás. Oberländer Fülöp víziműmalma, Újverbász, 24 lóerős gőz- és 18 lóerős vízmotorral, 8 munkás. Ofner Adolf és Fia gőzmalma, Ada, 26 lóerős, 5 munkás. Ofner Adolf gőzmalma, Mohol, 50 lóerős, 8 munkás. Ökrész Ádám és Társai gőzmalma, Temerin, 25 lóerős, 3 munkás. Opity Gyóka motoros malma, Zsablya, 30 lóerős gázmotorral, 4 munkás. Országos magyar rizstermelő szövetkezet hántolója, Kissztapár, vízi űzem 60 lóerőre, 12 munkás. Pfeifer Ferencz darálómalma, Újfutak. Piukovics József szeszgyára, Szabadka, 10 lóerős gőzgép, 5 munkás. Báró Podmaniczky Endre gazdasági gőzmalma, Kelebiatanya, 8 lóerős, 4 munkás. Pollák Ármin gazdasági gőzmalma, Mátételke. Pollermann Bertalan szikvízgyára, Baja, 1 lóerős gázmotor, 1 munkás. Pullmann Vilmos baromfi-hizlalója és hűtőtelepe, Szabadka. Raabstern Testvérek szesz-, cognac- és eczetgyára, Újvidék. Reichardt és Társa vajgyára, Szabadka, 40 lóerős gőzgép, 5 munkás. Reiss és Szedresy gőzmalma, Szépliget, 40 lóerős, 4 munkás. Reuter József darálómalma Szilágyi, 1 munkás. Rieger Mihály sóőrlője Szabadka, 5 lóerős villamos motor, 2 munkás. Rosenberg Jakab gőzmalma Kúnbaja, 25 lóerős, 5 munkás. Rosenfeld Ignácz gazdasági daráló gőzmalma Katymár, 8 lóerőre. Ruda Ernő és Társai vajgyára Szabadka. Schall Henrik gőzmalma Újszivácz, 20 lóerős. Schmidtmayer Ferencz és Fiai gőzmalma Titel, 50 lóerős, 3 munkás. Schön, Jäger és Muity gőzmalma Csávoly, 60 lóerős, 10 munkás. Schuhmacher Rezső gőzmalma Óbecse, 80 lóerős, 3 munkás. Schweiszgut Jakab és Társai Első veprődi gőzmalma Veprőd, 7 munkással. Schwendemann József és 15 Társa gőzmalma Paripás, 100 lóerős, 6 munkás. Somogyi Emil és Gyula szeszgyára Baja. Spitzer Károly és Fiai szesz-, eczet- és élesztőgyára Baja, 24 lóerős gőzgép, 30 munkás, Spitzer Zsigmond gőzmalma Madaras. Stampler János és Társai gőzmalma Borócz, 8 lóerőre. Stancsics és Tumbász gőzmalma Szabadka, 120 lóerős, 13 munkás. Steinhardt Jakab és Társai gőzmalma Kula, 40 lóerős, 3 munkás. Straszberger Zsigmond gőzmalma Szabadka, 36 lóerős, 9 munkás. Strba Mihály gőzmalma Petrőcz, 25 lóerős, 3 munkás. Stuchlich Ferencz örököse gőzmalma Temerin, 16 lóerős, 4 munkás. Szkondorszky Szima és Társa gőzmalma Zsablya, 2 munkás. Szmilyanszki és Társai műmalma Bácsföldvár, 80 lóerős gőz- és 50 lóerős víz (turbina) űzem, 6 munkás. Szmolenszky Gábor gőzmalma Regőcze, 70 lóerős, 10 munkás. Szmolenszky Gábor és Társa gőzmalma Szabadka, 225 lóerős, 52 munkás. Szohl Jakab gőzmalma Torzsa, 8 lóerős, 2 munkás. Özv. Szupek Béláné gazdasági gőzmalma Szond, 30 lóerős, 2 munkás. Tir István gőzmalma, Pinczéd, 35 lóerős, 4 munkás. Tomanovics György gőzmalma Bácsbokod, 60 lóerős, 24 munkás. Tóth Antal gőzmalma Zenta, 40 lóerőre, 6 munkás. Újvidéki Konzervgyár r. t. Újvidék. Ulmer Sebestyén gőzmalma Bajmok, 36 lóerős, 6 munkás. Valenta, Maurer és Mayer vízimalma Kissztapár, 36 lóerőre, 6 munkás. Varga Ferencz és Társa gőzmalma Péterréve, 40 lóerős, 4 munkás. Vargha és Petkovich gőzmalma Csantavér, 70 lóerőre, 5 munkás. Varnus Márton daráló gőzmalma Újvidék, 20 lóerős, 4 munkás. Varró János gőzmalma Topolya, 40 lóerős, 6 munkás. Verni Vendel gőzmalma Szilberek, 40 lóerős, 5 munkás. Vezilits Milutin gőzmalma Turja, 40 lóerős, 4 munkás. Vojnics Gábris gőzmalma Szabadka, 24 lóerős, 3 munkás. Weinfeld S. eczetgyára Újvidék. Weisz Ignácz gőzmalma Zsablya, 100 lóerőre, 10 munkás. Welker Keresztély malma Bácsfeketehegy, 30 lóerős gázmotor, 6 munkás. Welker Keresztély tejgazdasági telepe Torzsa, 2 munkás. Winkle István sörfőzője Újvidék, 15 lóerős gőzgép, 20 munkás. Wolf János és Társa gőzmalma Gádor, 30 lóerős, 2 munkás. Wolf János és Társa gőzmalma Zombor, 30 lóerős motorral. Zsarkó Ferencz gőzmalma Mélykút, 60 lóerős, 6 munkás. Más üzemekkel is kapcsolatosak még a következő idetartozó ipartelepek: Aman József és Társai sörfőzője és gőzmalma (gőzfürdővel) Kula, 30 lóerős gőzgép, 18 munkás. Gróf Chotek Rezső malma (fűrész- és kendergyár) Újfutak, 60 lóerős gázmotor, 127 munkás. Dungyerszky Lázár gőzmalma és szeszgyára (fűrész- és olajgyár) Szenttamás, 120 lóerős gőzgép, 28 munkás. Első magyar gazdasági gőzmalom r.-t. gőzmalma (olajgyárral) Magyarkanizsa, 60 lóerős 7 munkás. Fehér János gőzmalma (gőzfűrész téglagyár stb.) Magyarkanizsa, 25 lóerős, 7 munkás. Frenner Testvérek gőzmalma (gőzfűrészszel) Óbecse, 24 lóerős, 20 munkás. Freund József és Társa hengermalma (gőzfűrészszel) Óbecse, 100 lóerős gőzgép, 100 munkás. Gavanszki Testvérek és Alexievics gőzmalma (gőzfűrészszel), Szenttamás, 60 lóerőre, 25 munkás. Kisszállási uradalmi gőzmalom (gépjavítóműhelylyel), Kisszállás, 93 lóerős gőzgép, 22 munkás. Magyarkanizsai első gőzmalom és gőzfürész r.-t. Magyarkanizsa, 350 lóerőre, 80 munkás. Molnár Ferencz és Társai malma (fűrészszel) Titel, 50 lóerős gázmotor, 3 munkás. Röhrich Henrik darálómalma (géplakatossággal) Tiszakálmánfalva. Schachtitz és Schönfeld gőzmalma (cserépgyárral) Martonos 30 lóerős, 4 munkás. Özv. Spitzer Simonné daraőrlő malma (téglaégetővel és czementgyárral) Baja. Törtely János gőzmalma (gőzfűrészszel) Magyarkanizsa, 25 lóerős, 10 munkás. Vojnovits Ilia és Társai vámmalma (gőzfűrészszel) Bácsföldvár, 15 munkással. A Zentai és Roskoványi Egyesült Iparvállalat r.-t. gőzmalma (gőzfűrész, téglagyár és villamtelep) Zenta, 328 lóerős, 109 munkás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages