Fonó- és szövőipar.

Teljes szövegű keresés

Fonó- és szövőipar.
A vármegye nagy kiterjedésű kendertermelésével kapcsolatban a kenderkikészítés, fonás és törés a Bácska elsőrangú iparágai közé tartozik. Sőt mivel a kereslet évről-évre fokozódik, a kendergyártás forgalma is egyre nagyobb lesz. Nagyobb kendergyárak vannak Hódságon, Palánkán, Szépligeten és Újverbászon, a melyek – bár a vasúti szállítás bajai és hiányai megnehezítik a kivitelt – nagyfokú fejlődésre hivatkozhatnak. Kendergerebenezésre és kikészítésre berendezett kisebb ipartelepek vannak Apatinban, Militicsen, Szilbereken és Ujverbászon, a melyeknek szintén jelentős az évi forgalma, sőt nagyrészük kivitelre is dolgozik. A kötélgyártást szintén a fejlődő iparágak közé számíthatjuk, ellenben a vármegye gyapjúipara még nagyon szerény kiterjedésű, noha már ez ágban is három nagyobb gyár igyekszik a Bácska ipari haladását előbbrevinni. A kötőszövő-ipar apatini és újvidéki telepei bátran fölveszik a versenyt az osztrák gyárak hasonló termékeivel. A takács- és műszövő-ipar magas színvonalon áll és hatalmas életképességéről Baja, Bezdán, Cservenka, Szabadka és Újvidék nagyobb gyártelepei tanúskodnak. Nemkülönben elsőrendű vállalata a vármegyének az újvidéki állami selyemfonógyár, a mely évente 8 millió korona értékű selyemhulladékot állít elő és azt Ausztriába, Franczia-, Német- és Olaszországba szállítja. Úttörő vállalkozás még a kulai selyemszalaggyár, a mely az osztrák verseny ellenére is szépen fejlődik. Azonban a zsinór- és gombkötő-ipar itt jelentéktelen. A vármegye területén a statisztika adatai szerint, fonó- és szövőiparral 3019 lakos foglalkozott.
Ez ágban nagyobb ipartelepek a következők: Ackermann János műszövője, Baja. Bácskai kender és lenárúgyár r.-t. kötélnemű és kötélverőszerszámgyára, Újfutak, gőzüzem, 60 lóerős, 60 munkás. Bajai gyapjúfonó és szövőgyár r.-t. Baja. Bellán Mátyás kötélgyára, Dunacséb. Berkovács Rezső selyemszalaggyára, Kula, 2 villamos motor, 21 munkás. Bernhard Ferencz harisnyakötője, Ujvidék, 4 női munkás. Brandecker Ferencz gyapjúfonója Hódság, 4 lóerős gőzgép, 3 munkás. Brüll F. F. kendergyára, Újvidék. Délmagyarországi gyapjúfonó és vattagyár r.-t., Baja, 90 lóerős gőzgép, 50 munkás. Gaszner János és Társa pamutfestőgyára, Újvidék, 12 lóerős gőzgép, 72 munkás. Groszmann Lipót kendergyára, Szilberek. Grauaug, J. Lipót gyapjúfonó és szövőgyára Baja, l6 lóerős, szívógázmotor, 50 munkás. Gutwein Lajos műkenderáztatója, Torzsa Helm Mihály gyapjúfonó és festőgyára, Szilberek, 3 lóerős gőzgép, 7 munkás. Honi fonó- és kötélverőgyár r.-t. ipartelepe, Hódság, 310 lóerős 446gőzgép, 350 munkás. Horovitz D. L. kendergyára, Palánka. Horváth Zsigmond gombkötő ipartelepe, Zenta. Hungária kendergyár r.-t. Újverbász, 3 db. 150–250–500 lóerős gőzgép, 250 munkás. Kaufmann Sándor kendergyára, Apatin. Kincstári selyemfonógyár (bérlő: Beranger Camille) Újvidék, 16 lóerős gőzgép, 316 munkás. Klein Vilmos és Társai kendergerebenezője, Militics, 10 lóerős gőzgép, 37 munkás. Kulai gyapjufonó és szövőgyár r.-t. Kula 120 lóerős gőzgép, 55 munkás. Michels-féle kenderáztató és kötélgyár r.-t. Ópalánka, 150 lóerős gőzgép, 180 munkás. Montalion József műszövőgyára, Szabadka, 40 munkás. Neumayer Ferencz kékfestőgyára, Hódság. Országos m. kir. selyemtenyésztési felügyelőség fojtó- és szárító-kemenczéje, Zsablya. Óverbász község kenderáztatója, Óverbász. Ritzmann Jakab kenderáztatója, Ókér. Sax Károly posztógyára, Bulkeszi, 6 lóerős gőzgép, 5 munkás. Seidl Lipót kendergyára, Újverbász. Schek Károly kenderáztatótelepe, Torzsa. Özv. Schmidt Jánosné gyapjúfonó és gerebenezője, Paripás. Schneider Ferencz kenderáztatótelepe Urszentiván. Schneider János kendertörője, Vepröd. Ifj. Schneider Vilmos műkenderáztatója, Torzsa, 12 lóerős gőzgéppel, 25 munkás. Spitzer J. és Fiai kendergerebenezője és kötélgyára, Apatin, 20 munkás. Szabadkai közgazd.-bank r.-t. kenderkikészítőgyára, Újverbász. Szabadkai vattagyár.-t., Szabadka. Szabó József harisnyakötője, Szabadka, 15 lóerős gőzgép, 3 munkás. Szélinger Lőrincz és Fiai kender- és kóczgyára, Militics, 16 lóerős benzinmotor, 95 munkás. Szencz György gyapjúfonója, Paripás, 4 lóerős gőzgép, 3 munkás. Szépligeti kendergyár r.-t. kendergyára, Szépliget, 20 lóerős gőzgép, 80 munkás. Vámosi Mihály Fiai kenderkikészítő gyára, Bácsszentiván, 25 lóerős benzinmotor, 70 munkás. Továbbá idetartozik gróf Chottek Rezső kendergyára, Újfutak, a mely malommal és fűrészteleppel kapcsolatos. Dussing Miklós kárpitostelepe (butorasztalossággal), Újvidék, 5 lóerős gázmotor, 10 munkás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages