Hitelügy.

Teljes szövegű keresés

Hitelügy.
Bács-Bodrog vármegyének a hitelügyi fejlődése – épp úgy, mint az egész országé – újabb keletű. 1840-ben alakult az ország első pénzintézete, a Pesti hazai első takarékpénztár, a melyet csakhamar a szabadkai követett 1846-ban és a bajai 1847-ben. Szabadka pénzintézete rövidesen megszünt, ellenben a Bajai takarékpénztár, mint az ország egyik legrégibb intézete, még ma is fönnáll. Az abszolutizmus alatt csak egy pénzintézet keletkezett a vármegyében, az Újvidéki takarékpénztár 1864-ben, a kiegyezés után azonban két év alatt Szabadkán, Zentán, Zomborban, Magyarkanizsán és Palánkán is alakult pénzintézet. Innen kezdve a fejlődés rohamosan megindult. A vármegye ez idő szerinti pénzintézetei a következők:
Ada: Ada-moholi egyesült takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Fiókja van Moholon. Alaptőke 200.000 kor., 1000 drb 200 koronás részvény.
Ada-moholi hitelintézet r.-t. Keletkezett 1882-ben. Fióktelep: Mohol. Alaptőke 240.000 kor. 1200 drb 200 koronás részvény.
Adavidéki Közgazd. bank r.-t. Alakult 1892-ben. Alaptőke 100.000 kor. 500 drb 200 kor. részvény.
Bácsmegyei agrártakarékpénztár Fiókja.
Adai szerb földmívelők szövetkezete.
Adai községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja.
Apatin. Apatini takarékpénztár. Keletkezett 1869-ben. Alaptőke 200,000 kor. 1000 drb 200 kor. részvény.
Apatini járási ált. takarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Apatini kölcsönös segélyegylet, mint szövetkezet.
Bácsmegyei agrártakarékpénztár Fiókja.
Első apatini önsegélyző szövetkezet.
Apatini takarék- és segélyegylet mint szövetkezet. Bács. Bácsi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben.
Bácsalrnás. Almásjárási takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1882-ben. Alaptőke 100.000 kor., 1000 drb 100 kor. részvény.
Bácsalmási takarékpénztár r.-t. Alakult 1872-ben. Alaptőke 120.000; 600 drb 200 kor. részvény.
Almási kölcsönös tűzkárbiztosító társaság, mint szövetkezet.
Bácsalmási hitelszövetkezet.
Bácsföldvár: Bácsföldvári első takarékpénztár. Alakult 1896-ban. Alaptőke 200.000 kor., 1000 drb 200 kor. részvény.
Óbecsei ker. hitelbank r.-t. fiókja.
Bácsmadaras: Madarasi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 64.000 kor., 320 drb 200 kor. részvény.
Bácsszentiván: Első bácsszentiváni takarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Részvénytőke 60.000 kor. 600 drb 100 kor. részvény.
Zombori keresk. és hitelbank fiókja.
Baja: Bajai keresk. és iparbank. Alakult 1868-ban. Az O. M. B. mellékhelye. Alaptőke 450.000 kor. 1500 drb 300 kor. részvény.
Bajai takarékpénztár. Keletkezett 1847-ben. Alaptőke 200.000 kor. 400 drb 500 koronás részvény.
Bajavidéki takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Részvénytőke 400.000 kor.
Szegedi keresk. és iparbank bajai fiókja.
Bajai kölcsönös segélyző-egylet. Alakult 1867-ben 2892 tag, 8101 törzsbetéttel.
Bajai ipartestületi hitelszövetkezet.
Bajmok: Első bajmoki takarékpénztár r.-t. Alakult 1901-ben. Alaptőke 200.000 kor. 2000 drb 100 kor. részvény.
Bajmoki kölcsönös tűzkárbiztosító társaság, mint szövetkezet.
Első bajmoki kiházasító-társaság, m. sz.
Bezdán: Bezdáni takarékpénztár r.-t. Alakult 1887-ben. Alaptőke 80.000 kor. 400 drb 200 kor. részvény.
Takarékpénztári kölcsönös segélyző-szövetkezet.
Bezdáni második önsegélyző-szövetkezet. 2000 tag, 4180 törzsbetéttel.
Bulkeszi: Bulkeszi népbank r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Bulkeszi segély- és előlegezési egylet, m. sz. 316 tag, 1074 üzletrészszel.
Bulkeszi önsegélyző-szövetkezet.
Csantavér: Csantavéri takarékpénztár r.-t. Alakult 1891-ben. Alaptőke 200.000 kor, 2000 drb 100 kor. részvény.
Cservenka: Cservenkai mezőgazd. népbank, mint r.-t. Alakult 1883-ban. Alaptőke 40.000 kor. 500 drb 80 kor, részvény.
Cservenkai takarék- és segélyegylet m. sz. Alakult 1882-ben
466Csurog: Csurogi első takarékpénztár r.-t. Alakult 1903-ban. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor. részvény.
Csurog ker. takarékpénztár.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 107.000 kor.1000 drb 100 kor. részvény.
Csurogi hitelszövetkezet.
Első csurogi szerb földmívelők szövetkezete.
Második csurogi szerb földmívelők szövetkezete.
Felsőkabol: Felső-kovili első takarékpénztár r.-t. Alakult 1897-ben. Alaptőke 60.000 kor. 600 drb 100 kor. részvény.
Felsőkaboli szerb földmívelők szövetkezete.
Gádor: Gádori első takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 50.000 kor. 500 drb 100 kor. részvény.
Zombori keresk. és iparbank fiókja.
Hódság: Hódsági takarékpénztár. Alakult 1871-ben. Alaptőke 120.000 kor. 300 drb 400 kor. részvény.
Hódsági takarék- és segélyszövetkezet. Keletkezett 1881-ben.
Jánoshalma: Általános takarékpénztár r. t. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Jankováczi takarékpénztár r.-t. Alakult 1852-ben. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Katymár: Katymári takarékpénztár r.-t. Alakult 1882-ben. Alaptőke 60.000 kor. 600 drb 100 kor. részvény.
Kiszács: Kiszácsi népbank r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptőke 60.000 kor. 1000 drb 60 kor. részv.
Kossuthfalva: Ómoraviczai közgazdasági bank r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 100,000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Bács–ómoraviczai takarékpénztár r.-t. Felszámolás alatt.
Első ómoraviczai kiházasító szövetkezet. Alakult 1900-ban.
Ómoravczai önsegélyző és hitelszövetkezet. Alakult 1899-ben.
Kula: Kulai takarék- és hitelintézet r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptőke 200.000 kor. 1000 drb 200 kor. részvény.
Iparosok önsegélyző szövetkezete. Alakult 1894-ben.
Kúnbaja: Első bajmold takarékpénztár r.-t. fiókja.
Magyarkanizsa: Magyarkanizsai első takarékpénztár r.-t. Alakult 1869-ben. Alaptőke 300.000 kor. 1000 drb 300 kor. részvény.
Ókanizsai keresztény népbank r.-t. Alakult 1903-ban. Alaptőke 50.000 kor. 1000 drb 60 kor. részvény.
Magyarkanizsai önsegélyző szövetkezet.
Ókanizsai kölcsönös tűzkár biztosító társaság, m. sz.
Mélykút: Mélykúti takarékpénztár r.-t. Alakult 1898-ban. Alaptőke 80.000 kor. 800 drb 100 kor. részvény.
Militics: Militicsi takarék- és segélyszövetkezet. Alakult 1883-ban.
Ráczmiliticsi első segélyegylet, m. sz.
Mohol: Ada-moholi egyesült takarékpénztár fiókja.
Ada-moholi hitelintézet r.-t.
Kölcsönös önsegélyző és takarékegylet, m. sz.
Óbecse: Bács-tiszamelléki takarékpénztár. Alakult 1872-ben. Alaptőke 100,000 kor. 500 drb 200 kor. részvény.
Kerületi hitelbank r.-t. Óbecsén. Alakult 1896-ban. Alaptőke 400,000 kor. 2000 drb 200 kor. részvény.
Óbecsei első takarékpénztár. Alakult 1872-ben. Az O. M. B. mellékhelye. Alaptőke 120.000 kor. 1200 drb 100 kor, részvény.
Óbecsei népbank r.-t. Alakult 1902-ben. Alaptőke 135.000 kor. 1350 drb 100 kor. részvény.
Kerületi hitelszövetkezet Óbecsén. Alakult 1902-ban. 162 tag, 667 üzletrész.
Óbecsei polgári segélyszövetkezet. Alakult 1896-ban.
Óbecsei szerb földmívelők szövetkezete.
Őrszállás: Sztanisicsi takarékpénztár. Alakult 1874-ben. Alaptőke 200.000 kor. 1000 drb 200 kor. részvény.
Zombori keresk. és iparbank fiókja.
Első sztanisicsi kiházasító társaság, m. sz.
Palánka: Palánkai takarékpénztár. Alakult 1869-ben. Alaptőke 120.000 kor, 600 drb 200 kor. részvény.
Palánka-járási takarékpénztár. Alakult 1873-ban. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb 100 kor. részvény.
Első palánkai előlegezési egylet. Alakult 1869-ben.
I. Újpalánkai előlegezési egylet, m. sz. Alakult 1883-ban.
Általános takarék- és segélyegylet, m. sz.
Palánkai első iparos-segélyegylet, m. sz.
Németpalánkat földmives-segélyegylet.
Péterréve: Bács-petrovoszellói keresztény népbank r.-t. Alakult 1894-ben. Alaptőke 70.000 kor., 700 darab 100 kor. részvény.
Kerületi hitelbank r.-t. fiókja.
Petrovoszellói hitelegylet r.-t. Alakult 1887-ben. Alaptőke 100.000 kor., 500 darab 200 kor. részvény.
Petrőcz: Petrováczi takarékpénztár r.-t. Alakult 1896-ban. Alaptőke 120.000 kor. 2000 drb. 60 kor. részvény.
Sajkásszentiván: Sajkásszentiváni népbank r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 30.000 kor. 300 drb. 100 kor. részvény.
Sajkásszentiváni szerb takarékpénztár, m. sz.
467Szabadka: Bácskai hitelbank és zálogkölcsön r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 200.000 kor. 2000 drb. 100 kor. részvény.
Délvidéki ált. takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 600.000 kor. 3000 drb. 200 kor. részvény.
Földmívelők takarékpénztára r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptőke 250.000 kor. 2500 drb 100 kor. részvény.
Közgazdasági bank r.-t. Alakult 1892-ben. Alaptőke 1,100.000 kor. 2000 drb. 500 kor. részvény (felemeltetett 1906-ban).
Magyar ált. hitelbank szabadkai fiókja.
Osztrák-magyar bank szabadkai fiókja.
Szabadka és vidéke takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 400.000 kor. 2000 drb. 200 kor. részvény.
Szabadkai általános takarékpénztár r.-t. Alakult 1883-ban. Alaptőke 200.000 kor. 1000 drb. 200 kor. részvény.
Szabadkai gazdák és iparosok hitelintézete r.-t. Alakult 1899-ben. Alaptőke 200,000 kor. 2000 drb. 100 kor, részvény.
Szabadkai keresk. és iparbank. Alakult 1872-ben. Alaptőke 40.000 kor. 2000 drb. 200 kor. részvény.
Szabadkai kereskedelmi r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 100.000 kor. 2500 drb. 200 koronás részvény.
Szabadkai szerb takarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 500.000 kor. 500 drb. 200 kor. részvény.
Szabadkai takarékpénztár és népbank. Alakult 1869-ben. Alaptőke 200.000 kor. 1000 drb. 200 kor. részvény.
Takarékpénztár és zálogház r.-t. Alakult 1893-ban. Alaptőke 200.000 kor. 2000 drb. 100 kor. részvény.
Délvidéki kereskedelmi r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 200.000 kor. 200 drb 1000 koronás részvény.
Polgári takarékpénztár m. sz. Alakult 1905-ben.
Szabadkai takarék- és hitelintézet m. sz. Alakult 1901-ben.
Kölcsönös segélyző-szövetkezet.
Szabadkai ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja.
Szabadkai jégkár-biztosító szövetkezet.
Szentfülöp: Első szentfülöpi takarékpénztár, mint r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptőke. 36.000 kor. 180 drb. 200 kor. részvény.
II. Filipovai takarék- és segélyszövetkezet.
Szenttamás: Néphitelbank r.-t. Szenttamáson. Alakult 1904-ben. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor. részvény.
Szenttamási első takarékpénztár r.-t. Alakult 1892-ben. Alaptőke 100.000 kor. 1000 darab 100 kor. részvény.
Bácsszenttamási első magyar önsegélyző és hitelszövetkezet.
Bácsszenttamási földmívelők első szövetkezete.
Bácsszenttamási földmívelők második szövetkezete.
Bácsszentiváni földmívelők harmadik szövetkezete.
Első szenttamási szerb kölcsönös segélyző- és takarékpénztár-egylet m. sz.
Szépliget: Szépligeti takarékpénztár r.-t. Alakult 1885-ben. Alaptőke 400.000 kor. 1000 drh. 400 kor. részvény.
Szépligeti önsegélyző-szövetkezet. Alakult 1898-ban.
Gajdobrai segélyegylet, m. sz.
Szilberek: Bács-bresztováczi takarékpénztár r.-t., felszámolás alatt.
Szilbereki földmívelők takarékpénztára r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor. részvény.
Szilbereki takarékszövetkezet. Alakult 1866-ban.
Első bács-bresztováczi segélyszövetkezet.
Temerin: Temerini takarékpénztár r.-t. Alakult 1903-ban. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor. részvény.
Temerini első előleg-szövetkezet.
Titel: Csajkáskerületi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 200.000 kor., 2000 darab 100 kor. részvény. Felemeltetett 1906-ban.
Titeli első takarékpénztár r.-t. Alakult 1894-ben. Alaptőke 100.000 kor. 1000 drb. 100 kor. részvény.
Törökbecsei takarékpénztár fiókja.
Titeli önsegélyző-szövetkezet.
Topolya: Általános takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1906-ban. Alaptőke 200.000 kor. 2000 drb. 100 kor. részvény.
Bácstopolyai takarékpénztár. Alakult 1872-ben. Alaptőke 400.000 kor. 2000 drb. 200 kor. részvény.
Topolyai önsegélyző- és hitelszövetkezet. Alakult 1882-ben.
Első topolyai kiházasító szövetkezet. Alakult 1906-ban.
Torzsa: Torzsai takarékpénztár r.-t. Alakult 1883-ban. Alaptőke 72.000 kor. 900 drb. 80 kor. részvény.
Torzsai segélyszövetkezet.
Újsóvé: Ó- és újsóvéi takarékpénztár. Alakult 1883-ban. Alaptőke 120.000 kor. 600 drb. 200 kor. részvény.
Újszivácz: Cservenka-ó-ujsziváczi takarékpénztár. Alaptőke 150.000 kor. 1000 drb. 150 kor. részvény.
468Újverbász: Újverbászi takarékpénztár r.-t. Alakult 1870-ben. Alaptőke 135.000 kor. 450 drb. 300 kor. részvény.
Újverbászi önsegélyző szövetkezet. Alakult 1893-ban.
Új- és óverbászi mezőgazdák egyesülete, m. sz.
Újverbászi segélyegyesület, m. sz.
Újvidék: Közp. hitelintézet r.-t. Alakult 1890-ben. Alaptőke 400.000 kor.1000 drb. 400 kor. része.
Osztrák–magyar bank újvidéki fiókja.
Pesti magyar keresk. bank újvidéki fiókja.
Szerb kereskedelmi egylet r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 200.000 kor. 4000 drb. 50 kor. részvény.
Szerb takarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 300.000 kor. 1500 drb. 200 kor. részvény.
Újvidéki takarékpénztár. Alakult 1864-ben. Alaptőke 1,000.000 kor. 2500 drb. 400 kor. részvény. Felemelve 1906-ban.
Első újvidéki magyar előlegezési egylet. (Alakult 1867-ben)
Szerb kölcsönös segély- és takarékegylet Újvidéken.
Szerb hitelegylet, m. sz. Újvidéken.
Szerb tanítók szövetkezete Újvidéken.
Újvidék-cserei I. szerb földmívelők szövetkezete.
Újvidéki első kiházasítási kölcsönös segélyegylet, m. sz.
Újvidéki kereskedők és iparosok hitelintézete.
Újvidéki népbank m. sz.
Újvidéki szerb földmívelők szövetkezete.
Veprőd: Zombori keresk. és iparbank fiókja.
Zenta: Zentai agrártakarékpénztár r.-t. Alakult 1906-ban. Alaptőke 250.000 kor. 1250 drb. 200 kor. részvény.
Zentai általános takarékpénztár. Alakult 1870-ben. Alaptőke 360.000 kor. 1200 drb. 300 kor. része.
Zentai takarékpénztár. Alakult 1868-ban. Alaptőke 200.000 kor. 1000 drb. 200 kor. részvény.
Zentavidéki takarékpénztár r.-t. Zentán. Alakult 1882-ben. Alaptőke 120.000 kor. 1200 drb. 100 kor. részvény.
Zentai kölcsönös tűzkárbiztosító-társaság, m. sz.
Zombor: Bácsmegyei agrár-takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptőke 1,000.000 kor. 5000 drb. 200 kor. részvény. Felemelve 1906-ban.
Zombori keresk. és iparbank. Alakult 1871-ben. Alaptőke 300.000 kor. 1500 drb. 200 kor. része.
Zombori takarékpénztár. Alakult 1868-ban. Alaptőke 400.000 kor. 1000 drb. 400 kor. részvény.
Első zombori Cservenka-külvárosi szerb szövetkezet.
„Népbank” bejegyzett takarék- és hitelszövetkezet.
Zombori első önsegélyző-szövetkezet.
Zombori ipari hitel- és árú csarnok-szövetkezet.
Zombori iparosok önsegélyző-szövetkezete.
Zsablya: Zsablyai első takarékpénztár r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptőke 50.000 kor. 500 drb. 100 kor. részvény.
Első zsablyai szerb földmívelők szövetkezete.
Szerb segélyző- és takarék-szövetkezet Zsablyán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages