Kereskedelmi és iparkamara.

Teljes szövegű keresés

Kereskedelmi és iparkamara.
Bács-Bodrog vármegye azelőtt a temesvári kamarához tartozott. 1868-ban Magyarországban nyolcz kamara alakult, még pedig Budapest, Pozsony, Sopron, Kassa, Debreczen, Temesvár, Kolozsvár és Brassó városokban. A budapesti kamarai kerület 9 alkerületből állott. Ilyen alkerülete volt Bács-Bodrog vármegye is, Szabadka, Újvidék és Zombor szabad királyi városokkal együtt. Ez alkerület főhelye Szabadka volt, a hol a kamarai tagok választása történt. Ebben az alkerületben az iparosok közül 3, a kereskedők közül 5 bel- és ugyanannyi kültagot választottak.
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1890-ben léptette életbe a szegedi kamarát és azóta Bács-Bodrog vármegye, továbbá Baja, Szabadka, Újvidék és Zombor a szegedi kamarához tartoznak. A kamara 1890 deczember 14-én alakult meg és 1891 január 1-én kezdte meg működését. A kamara első elnöke Lillin Károly volt, a kit Gál Ferencz követett s ma Szarvady Lajos az elnök. Kereskedelmi osztályelnök még ma is Weiner Miksa, az ipari osztályelnökségben Rainer Ferencznek Rainer Károly az utóda. Titkár volt Kulinyi Zsigmond, ma Perjéssy László; másodtitkár volt Bakay Nándor, ma Szabó Gyula; irodatiszt az alakulástól kezdve Vékes Bertalan. A kamara területe 14.493˙06 km.
A kamarának ez időszerint 30 bel- és 32 kültagja van; az utóbbiak közül a következő 24 bácskai: ifj. Becker Ferencz és Zorn József (Apatin); Drescher Gyula, Czérnay Imre, Reich Vilmos és Somogyi Emil (Baja); Knefély Nándor és Vighardt Ede (Kula); Marczikity Lyubicza és Raichl F. Vilmos (Palánka); Lányi Mór, Nánay Mihály, Sefcsics Lajos és Stojkovits Dusán (Szabadka); Dietzgen Gábor, Lovrekovits Ferencz, Pekló Béla és Wimmer Károly (Újvidék); Herfert Gyula és Kabos Ármin (Zenta); Gräber Mihály, id. Heindlhoffer Róbert, Mayer István és Szemes József (Zombor.) A 19 levelezőtag közül bácskai 3 és pedig: Schmausz Endre (Apatin), Balassa Henrik (Ujvidék) és Zsulyevits Ernő (Zombor.)
A kamara évi bevétele 88.245 K 49 f, kiadása 60.581 K 48 f; pénztári maradvány 27.664 K 01 f. A kamara vagyona készpénzben, ingatlanban, ingókban és könyvtárban 135.583 K 01 f. A nyugdíjalap vagyona 68.734 K 49 f. A kamarai irodai tevékenysége a következő: az iktatóba érkezett 11 elnöki és 3807 ügydarab; az iroda kiadott 7871 ügydarabot.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages