Szakoktatás.

Teljes szövegű keresés

Szakoktatás.
A vármegye ipari szakoktatása újabb keletű. A XIX. század első felében voltak ugyan vasárnapi mesterinas-iskolák, a melyeknek főtárgya az ipari rajz tanítása volt, de ezek a szabadságharcz után eltüntek. 1881-ben már volt Újvidéken egy német nyelvű és szellemű, egyesületi ipar- és kereskedelmi iskola, de ez hamar megszünt. Később, 1882-ben, Újvidéken, a város kérelmére, magyar állami ipar- és kereskedelmi iskolát nyitottak, de ez később 4 osztályú polgári iskolával kapcsolatban felsőkereskedelmi iskola lett. Az 1884-ik évi ipartörvény alapján 30 iparos-inasiskola alakult a vármegyében. Ezeket megelőzőleg már 1883 őszén megnyílt Újvidéken az iparos-inasiskola.
A vármegye iparos-inasiskoláiban a tanulók száma a legutóbbi évben a következő volt: Ada: beiratkozott 171, az év végén volt 158, a többi kimaradt vagy fölszabadult. Apatin: b. i. 262, maradt 227. Bács: b. i. 50, maradt 42. Bácsfeketehegy: b. i. 86, maradt 75. Baja b. i. 549, maradt 469. Bajmok: b. i. 69, maradt 60. Bezdán: b. i. 92, maradt 84. Csantavér b. i. 77, maradt 55. Cservenka b. i. 160, maradt 146. Csurog: b. i. 86, maradt 82. Hódság: b. i. 129, maradt 108. Kossuthfalva b. i. 78, maradt 43. Kula: b. i. 208, maradt 182. Magyarkanizsa: b. i. 169, maradt 135. Óbecse b. i. 185, maradt 168. Ószivácz: b. i. 105, maradt 82. Palánka: b. i. 374, maradt 291. Paripás b. i. 51, maradt 41. Szabadka: b. i. 842, maradt 677. Szenttamás: b. i. 192, maradt 152. Titel b. i. 97, maradt 79. Topolya: b. i. 197, maradt 154. Újverbász: b. i. 208, maradt 174. Újvidék: b. i. 706, maradt 532. Zenta: b. i. 334, maradt 243. Zombor: b. i. 568, maradt 451. Zsablya b. i. 73, maradt 54. Együttvéve beiratkozott 6278, kimaradt 354, fölszabadult 768, az év végén maradt 4994 tanuló, a kiknek egész évi iskoláztatása 77.290 kor. 68 fillérbe került. Újabban a kereskedelmi minisztérium az iparosok továbbképzésére ipari szaktanfolyamokat rendeztet. Ilyen ipari továbbképzö szaktanfolyam volt a vármegyében három helyen: Szabadkán, Újvidéken és Zomborban. A szabadkai tanfolyamon a legutóbbi évben 96 hallgató vett részt és pedig: a szabadkézi rajzon 19, a szerkesztő és ábrázoló mértani rajzon 15, a számtan-mértanon 23, a könyvvezetésen 45524 és az üzleti fogalmazáson 15 hallgató, a kik között iparágak szerint volt: 1 szűcs, 1 rézmíves, 1 aranymíves, 1 borbély, 1 könyvkötő, 1 ács, 2 keztyűs, 2 kárpitos, 2 kefekötő, 2 kádár, 2 fényképész, 3 szobafestő, 4 nyomdász, 4 bádogos, 6 lakatos, 7 asztalos, 9 czipész, 9 kőmíves, 27 szabó és 21 kőfaragó. Az újvidéki tanfolyamra beiratkozott 84 hallgató: az üzleti fogalmazásra 22, a számtan-mértanra 22, a szerkesztő, ábrázoló-mértani és szabadkézi rajzra 22 és az építő-ipari rajzra 18. Ezek között iparágak szerint volt: 16 ács, 12 asztalos, 2 bádogos, 10 czipész, 1 faszobrász, 3 kárpitos, 2 kőfaragó, 29 kőmíves, 6 lakatos, 2 mészáros, 1 rajzoló. – A zombori tanfolyamon résztvett összesen 172 hallgató: az üzleti fogalmazáson 49, a számtan-mértanon 48, a szerkesztő és ábrázoló mértanon 38, a szabadkézi rajzon 37. A hallgatók között volt: mester: 1 kovács, 1 szitás, 1 kőfaragó, 1 órás, 1 mozaikos, 1 mézesbábos, 2 szobrász, 7 asztalos, 1 szabó, 4 kőmíves, 1 kádár, 1 bognár, 5 czipész, 2 bádogos, 1 szobafestő, 1 lakatos; segéd: 10 czipész, 1 kertész, 1 kőmíves, 11 asztalos, 3 szitás, 3 kőfaragó, 4 nyomdász, 1 ács, 1 órás, 2 géplakatos; tobábbá 1 számfejtő, 1 néptanító és 1 földmíves. – Azonkívül van még a vármegyében két magán nőipariskola. Az egyik Szabadkán, a másik Zomborban. Az utóbbit 1908-ban alapította a helybeli „Tulipán háziipari szövetség” a női háziipar fejlesztésére.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages