Szakoktatás.

Teljes szövegű keresés

Szakoktatás.
A kereskedelmi szakoktatás múltja nem igen messzire nyúlik vissza a vármegye történetében. A mint század 70-es éveiben Baján volt két németnyelvű és szellemű magánkereskedelmi iskola, a melyhez a 80-as évek elején Schreiber Nándor újvidéki lakos hasonló szellemű egyesületi intézete járult, de ezek hamarosan meg is szüntek. A 1884. évi ipartörvény alapján öt kereskedelmi inasiskola alakult a vármegye területén és pedig Baján, Szabadkán, Újvidéken, Zomborban és Újverbászon.
Ez iskolák legutóbbi évi főbb adatai a következők: Baja: 3 osztály, 8 tanerő, beiratkozott 59, kimaradt és fölszabadult 11, az év végén volt 48 tanuló, 2620 kor. költség, 1000 kor. államsegély. Szabadka: 4 osztály, 4 tanerő, b. i. 108, kim. és fölsz. 22, maradt 86, költség 4128 kor. Újverbász: 3 osztály, 1 tanerő, b. i. 42, kim. és fölsz. 8, maradt 36, költség 437 kor. 40 fill. Újvidék: 4 osztály, 10 tanerő, b. i. 147, kim. és fölsz. 34, maradt 113, költség 3826 kor. 70 fill. Zombor: 3 osztály, 4 tanerő, b. i. 94, kim. és fölsz. 13, maradt 81, költség 2540 kor., államsegély 400 kor. Valamennyi kereskedelmi inasiskolában tanított 27 tanerő; beiratkozott 450, kimaradt 47, fölszabadult 41, az év végén volt 364 tanuló; 319 tanuló mulasztott 2479 félnapot; az iskolák költsége 13.552 kor. 10 fillér, ebből 1400 koronát államsegélyből fedeznek.
A magasabb kereskedelmi műveltség terjesztől és a közgazdasági fejlődés előmozdítól a felső kereskedelmi iskolák, a melyek a 80-as évek közepe táján keletkeztek a vármegyében. Az 1882. évben nyitotta meg az állam Újvidéken az ipar és kereskedelmi iskolát, mely később, 1883-ban felső kereskedelmi iskolává fejlődött. 1885-ben Zomborban is mozgalom indult meg kereskedelmi iskola fölállítása iránt. Azonban az itteni államilag segélyezett községi felsőkereskedelmi iskola csak 1888 szeptemberében nyílt meg. Újabban Szabadka városa szervezett 465községi felsőkereskedelmi iskolát, a mely 1907 őszén nyílt meg. – Ide tartoznak még a női kereskedelmi tanfolyamok is, melyek Szabadkán, Újvidéken és Zomborban működnek a fiúkereskedelmi iskolákkal kapcsolatban. Újvidéken 1905-ben, Zomborban 1906-ban és Szabadkán 1907-ben alakult. A tanfolyamot a legutóbbi évben Újvidéken 35 és Zomborban 33 leánynövendék hallgatta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages