KÖZOKTATÁSÜGY. (PÓTLÓ KÖZLEMÉNY.) Irta Argay Bálint

Teljes szövegű keresés

369KÖZOKTATÁSÜGY. (PÓTLÓ KÖZLEMÉNY.)
Irta Argay Bálint
Az egységes magyar nemzeti népnevelés megteremtése a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi rés hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló 1907. évi 27. törvényczikkben öltött testet.
Habár a nem állami népiskolák jogviszonyairól alkotott 1907. évi 27. törvényczikk életbe léptetése óta mindössze csak két év tellett el, a vármegyei közoktatásügy 1909. évi adatainak feltárásával tanúbizonyságát akarjuk szolgáltatni annak, hogy a közoktatásügy ez aránylag rövid idő alatt is mily örvendetes módon halad előre.
E legújabb adatok községek és városok szerint a következő oldalakon találhatók:
Ez adatok összegezéséből látható, hogy a vármegyében, ideszámítva a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városok adatait is, 137 kisdedóvó és 8 állandó menház áll fenn. A kisdedóvók közül állami 17, községi 89, róm. kath. 14, gör. kel. 8, izr. 1, társulati és magán 8. A kisdedóvó-intézetek közül 137-ben magyar és 8-ban szerb a foglalkozás nyelve.
A 444 elemi népiskola közül: állami 49, községi 53, róm. kath. 169, gör. kath. 2, gör. kel. 73, ref. 17, ág. hitv. ev. 33, izr. 34, magán 2 és társulati 2. Tanítási nyelv szerint: magyar 340, német 8, szerb 82, tót 10, bunyevácz 1, bunyevácz-német 1 és kisorosz 2.
Az elemi népiskolák tanítóinak száma 1277. Ezek közül 196 az állami, 162 a községi, 542 a róm. kath., 5 a gör. kath., 178 a gör. kel. szerb, 44 a ref., 94 az ág. hitv. ev., 52 az izraelita, 2 a magán éa 2 a társulati elemi népiskolában van alkalmazva.
Van a vármegye területén egy felsőbb leány-, egy felső leánynépiskola, 16 polgári leány- és 9 polgári fiúiskola. Jelleg szerint állami 7, községi 9, róm. kath. 5, gör. kel. szerb 2, izr. 2, társulati 1 és magán 1. E tanintézetek, a két gör. kel. polgári leányiskola kivételével, magyar tannyelvűek. A felső- nép és polgári iskolai tanítók száma 141.
A tanonczok szolgálatában áll 31 iparos és 5 kereskedelmi tanoncziskola, valamennyi magyar tannyelvű.
Van tehát a vármegyében 137 kisdedóvó, 8 állandó menházvezető, 1277 elemi, 141 felső nép- és polgári iskolai, továbbá 2 iparostanoncziskolai, összesen tehát 1565 tanerő.
A község neve
Tankö-
telesek
száma
Kisdedóvók száma
Hány tanítós elemi népiskola
Ezenfelül van
állami
községi
róm.
kath.
gör.
kel.
izr.
egyéb
állami
köz-
ségi
róm.
kath.
gör.
kel.
gör.
kath.
ref.
ág.
h. ev.
izr.
egyéb
felső
nép-
polgári
iparos-
keres-
kedő-
fiu-
leány-
inas-
iskola
370Ada
1622
3
1
17
5
2
1
Alsókabol
269
2
1
Apatin
1689
3
17
1
1
1
1
1
Baja
2221
1
1
1
1
2
22
1
1
5
2
2
2
Bajmok
976
1
11
1
1
1
Bajsa
522
1
2
1
2
Bács
545
1
7
Bácsalmás
1261
1
16
1
Bácsbokod
534
1
6
1
Bácsborsód
291
1
Bácsfeketehegy
761
1
6
2
1
1
Bácsföldvár
972
2
7
5
1
Bácsgyulafalva
422
5
Bácskeresztúr
721
1
8
Bácskertes
404
4
Bácsordas
514
1
7
Bácsszentiván
641
1
7
1
Bácstóváros
531
1
2
4
Bácsújfalu
391
1
2
3
Bácsújlak
234
2
Bátmonostor
328
4
Begecs
283
3
Bezdán
953
2
11
1
1
Béreg
372
4
Bogyán
94
1
1
Boldogasszony-falva
478
1
5
3
Borócz
443
1
4
2
Bulkeszi
371
1
4
Csantavér
1024
1
3
10
1
1
Csátalja
307
3
Csávoly
317
1
4
Cservenka
1087
1
1
3
8
1
1
1
Csonpolya
599
1
7
Csurog
1340
2
14
4
1
1
Dávod
399
5
Dernye
360
1
2
2
Doroszló
371
4
Dunabökény
423
1
6
Dunacséb
345
4
Dunagálos
337
4
Dunagárdony
178
2
1
Felsőkabol
294
1
4
Felsőszentiván
334
4
Gara
441
1
6
Gádor
339
1
4
Gombos
449
1
7
Herczegszántó
414
1
4
1
Hódság
526
1
8
Jánoshalma
1196
1
15
1
1
Katymár
582
1
6
Káty
557
2
4
Kerény
680
1
6
Kishegyes
872
1
1
7
1
Kiskér
471
3
3
Kisszállás
261
2
Kiszács
602
1
1
7
Kossuthfalva
829
1
2
8
1
1
Kölpény
433
1
1
2
3
Körtés
114
1
Kuczora
581
1
4
1
2
Kula
1306
2
8
4
1
1
1
Kúnbaja
302
4
Küllőd
306
1
3
Liliomos
329
2
2
Madaras
741
1
6
371Magyarkanizsa
2390
3
22
1
2
1
1
1
Martonos
818
1
3
7
2
1
Mátételke
93
2
Mélykút
1088
1
12
1
Militics
556
1
7
1
Mohol
1295
2
13
8
1
Monostorszeg
710
1
1
8
Mozsor
429
1
5
1
1
Nagybaracska
509
4
Nádalja
423
1
5
Nemesmilitics
503
4
Óbecse
2556
4
1
1
1
24
11
2
1
1
1
Ófutak
740
1
1
6
5
Ókér
551
1
2
1
2
3
Ópalánka
764
1
1
7
1
Ósóvé
303
1
2
2
Ószivácz
889
1
3
5
3
Óverbász
649
1
3
3
1
3
1
Őrszállás
969
1
9
1
1
Pacsér
588
4
1
2
Palánka
799
1
10
1
1
1
1
Palona
211
3
Paripás
600
1
6
1
1
Parrag
203
2
Petrőcz
807
1
1
9
Péterréve
1361
1
1
15
5
1
Pinczéd
701
1
2
3
5
Piros
287
1
2
2
Regőcze
509
4
1
Rém
247
3
Sajkásszentiván
427
5
Sajkásgyörgye
609
1
3
5
1
Sajkáslak
181
2
1
Szabadka
10365
9
1
43
75
5
2
4
1
2
1
1
Szeghegy
677
1
6
1
Szentfülöp
519
1
7
Szenttamás
1786
1
1
6
13
1
1
1
Szépliget
307
1
5
Szilágyi
240
1
4
Szilbács
457
4
2
Szilberek
791
1
5
4
1
Szond
765
4
5
Sztapár
672
1
1
6
Tataháza
245
3
Temerin
1410
1
2
10
1
1
Tiszaistvánfalva
284
1
3
Tiszakálmán-falva
258
1
2
1
2
Titel
538
1
10
1
1
Topolya
1559
1
1
14
2
1
1
Torzsa
440
1
3
3
1
Turja
529
1
1
6
Tündéres
144
2
Ujfutak
496
1
6
Ujpalánka
272
3
Ujsóvé
322
2
2
Ujszivácz
237
1
4
Ujverbász
764
1
2
3
6
1
1
1
1
Ujvidék
3516
3
1
1
16
1
17
5
4
4
1
1
2
1
1
Úrszentiván
339
1
3
1
1
Vajszka
212
2
Vaskút
676
1
6
Veprőd
518
1
5
Wekerlefalva
177
2
Zenta
3797
4
45
4
4
2
1
Zombor
3290
3
1
1
1
25
20
1
3
3
1
1
Zsablya
1130
8
3
1
1
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages