A synodus.

Teljes szövegű keresés

A synodus.
A synodus az egyházmegye képviselete, mely a papság és a nép képviselőiből alakul, és az aradi gör. keleti román püspökön, mint annak elnökén kívül, 60 tagból áll, kik közül 20 papi és 40 világi képviselő. E zsinatban Bihar-megye gör. keleti egyháza híveinek aránya szerint 6 papi és 12 világi, tehát 18 taggal van képviselve. A zsinat tagjai három évre választatnak és újra megválaszthatók. E zsinat évenként rendesen egyszer és pedig a húsvét vasárnapját követő vasárnapon tartatik.
Az egyházmegyei zsinat teendői: a vallásszabadság és egyházi önkormányzat fentartása a hazai és a gör. keleti egyház egyházjogának törvényei értelmében; – az aradi gör. kel. román egyházmegyei püspök választása és a püspöki zsinathoz való felterjesztése kánoni vizsgálat letétele végett; – az egyházmegyei consistorium tagjainak és a nagyváradi gör. keleti román consistorium elnökének megválasztása; – az egyházmegye tulajdonát képező vagyon és alapok felügyelete és ily alapoknak létesítése; – a papság és a hívek fegyelmezésére és művelődése érdekében az elemi és középiskolákban a hittan tanítására vonatkozó tanácskozások és határozatok; – kellő eszközök előállítása az ifjúság művelődésének előmozdítására, és az egyházi és iskolai szolgálatra hivatással bíró férfiak kiképzése; – szegény egyházak és iskolák segélyezése és e czélra pénzgyűjtések elrendelése; – az egyházmegye évi költségvetésének megállapítása és az évi számadások megvizsgálása, valamint a fizetések meghatározása; – az egyházi és iskolai tudományos munkák megjutalmazása; – A választókerületek kikerekítése; – elhárítása az egyházi vagy világi törvény végrehajtásában mutatkozó nehézségeknek.
Az egyházmegyei zsinat tagjai a következő módon választatnak:
Az egyházmegye 20 választókerületre osztatik, melyből a biharmegyei egyházra 6 kerület esik. – Minden választókerületben egy papi és két világi képviselő választatik, tehát Bihar-megye gör. kel. román egyháza összesen 18 képviselőt választ, kik közül 6 pap és 12 világi. – Az egyházmegyei consistorium minden választókerület számára két biztost nevez ki, egyet a papi rendből a papok számára, a másikat a világiak közül a világiak számára. – A papok a consistoriumi biztos elnöklete alatt összegyűjtve, megválasztják a két bizalmi férfiút, a jegyzőt és a papi képviselőt, kit megbízó levéllel látnak el. A világi képviselőket az egyházközségek parochiai zsinataiban választják meg. Minden választó két 427világi képviselőre szavaz. A választókerület parochiai zsinatjainak választási jegyzőkönyveit átadó bizalmi férfiak, a consistorium által kiküldött biztos elnöklete alatt, szavazatszedő testületté alakulnak. Egyenlő szavazat esetén sorshúzás dönt. Választó és választható, minden parochiai zsinati tag, ha nagykorú és feddhetetlen magaviseletű. A zsinati képviselők választása Szt. Tamás vasárnapja előtt 6 hét lefolyása alatt eszközlendő.

Nagyvárad. – A görög-keleti templom.
Lojanek J. felvétele.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem