Esperesi zsinat.

Teljes szövegű keresés

Esperesi zsinat.
Az esperesi zsinat, az esperességbeli papság és egyházközségek képviselete, oly módon, hogy abban a papság harmad-, az egyházközségek pedig két harmadrészben legyenek képviselve. A zsinat 36 tagból áll és pedig a papság által választott 12 papból és az egyházközségek által választott 24 világi tagból. Az esperesválasztó zsinatok 72 tagból állanak, kik közül 24 pap és 48 világi. A tagok 3 évre választatnak és ismét megválaszthatók. Esperességi zsinat évenként egyszer, február hónapban tartatik. Teendői: Az esperességet illető egyházgazdasági, iskolai és alapítványi ügyek, az esperesnek, az esperesi szék tagjainak, az iskolák tanerőinek választása, az iskolaügy előmozdítása és az egyház tekintélyének és önkormányzatának fentartása.
Annak az esperességi zsinatnak a vezetésére, melyben az új esperes választatik, az egyházmegyei consistorium biztost nevez ki. A választás csakis 429titkos szavazással történik. Azt a három egyént, ki a legtöbb szavazatot kapta, felterjesztik a consistoriumhoz, a ki közülök egyet megerősít. Esperesnek csakis az a pap választható meg, a ki érettségi vizsgát tett, kinek I. osztályu papi minősítése van és a ki legalább is 5 évet szolgált teljes megelégedésre az egyház vagy iskola körében. A szentszék által megerősített esperest felszentelés végett felterjesztik a megyés püspökhöz.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem