A „Magyarország vármegyéi és városai” állandó munkatársainak központi bizottsága.

Teljes szövegű keresés

A „Magyarország vármegyéi és városai”
állandó munkatársainak központi bizottsága.
Elnök: Rákosi Jenő. Szerkesztő: dr. Borovszky Samu.
Tagok:
Dr. Balassa József
tanár.
Dr. Balkay Béla
ügyvéd, író.
Balogh Pál
hirlapíró.
Bánóczi József dr.
tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja.
Bayer József
főgimn. tanár, a m. t. akad. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., a m. tud. akadémia tagja
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berzeviczy Albert
a Kisfaludy-társaság tagja.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
a m. földrjzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m.-tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
író, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. színművészeti akad. tanár.
Csoma József
a m. tud. akadémia tagja, a herald. és geneal. társ. ig. v. tagja.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a „Jogtudományi Közlöny” főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetem r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a „Pester Lloyd” főszerkesztője, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Fejérpataky László
a nemzeti múzeum könyvtárának igazgató őre, a m. tud. akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal könyvtárnoka.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Dr. Jankó János
a magyar földrajzi társaság titkára.
Dr. Jókai Mór
főrendiházi tag, a m. tud. akad. tagja.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Dr. Katona Lajos
a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Kenedi Géza
a „Pesti Hirlap” szerkesztője.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Dr. Kiss János
egyetemi ny. r. tanár.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meteorologai intézet igazgatója, a m. tud akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a „Magyar Pénzügy” szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a m. tud. akad. tagja.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépitész.
Dr. Lipcsey Ádám
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi őr.
Dr. Nagy Géza
nemzeti múzeumi őr, a m. tud. akadémia tagja.
Németh József
földmivelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri tanácsos.
Dr. Nyáry Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
jogakadémiai tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. levéltáros, a m. tud. akad. tagja.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a budapesti népszinház igazgatója.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a herold. és geneal. társaság ig. vál. tagja.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmiv. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-titkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a m. tud. akadémia tagja.
ifj. dr. Szinnyei József
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
főgimn. tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
udvari tanácsos, a m. t. akadémia tagja.
Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakíró.
Dr. Váradi Antal
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képviselő.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem