Székeskáptalan.

Teljes szövegű keresés

Székeskáptalan.
Székeskáptalan: Nagyprépost: Winkler Jószef, sardicai v. püsp., liptói prépost; aranymisés pap. Olvasókanonok: Zajnay János, pápai főpap, várad-hídi 415prépost, a vaskorona-r. III. o. lovagja. Éneklőkanonok: Széchényi Jenő, tipultai apát. Őrkanonok: Schiefner Ede, p. főpap, adonyi prépost, Ferencz-József r. lovagja, aranymisés. Székesegyházi főesperes: Radnai Farkas, p. főpap, sági prépost. Békési főesperes: Andrásy János, p. főpap, delbachi apát, aranymisés. Krasznai főesperes: Fraknói Vilmos, arbei v. püsp., sz.-jobbi apát, több tudományos társ. tiszteletbeli-, igazgató-, rendes- és levelező tagja. Szolnoki főesperes: Wolafka Nándor, makáriai vál. püsp., Szt.-László prépostja. Mesterkanonokok: Belopotczky Kálmán, tábori püspök; Palotay László, p. főpap, monostori apát; Bunyitay Vincze, felsőgagyi apát, több tudományos társ. tagja; Bognár István, apát, a pesti kir. tud. egyetem volt „rector magnificusa”; Fetser Antal, csolti apát, oldalkanonok, püspöki irodaigazgató; Kucsovszky Lajos; Grócz Béla, dráveczi prépost és Steinberger Ferencz, szegszárdi apát, papnevelő intézeti igazgató s pápai kamarás. Tiszteletbeli kanonokok: Nogely István, Vidovich György, Lindenmayer K., Kny Antal, Dencs János és Széchenyi Lajos. A káptalani testülethez még két praebendatus azaz karkáplán is tartozik. – Számban kifejezve: a székeskáptalan áll tizenhat valóságos és hat czimzetes kanonokból; az előbbiek közül hat irodalmi stallummal bír.
Az egyházmegye területén tizenhat apátság és tizenhét prépostság van. Az előbbiek közül csak egy reális azaz javadalmas, az utóbbiak közül pedig három; a többi mind czimzetes.

A régi szalárdi klastrom (most ev. ref. templom).
A Bunyitai Vincze tulajdonában levő eredeti rajz után.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem