Az 1755-iki nemesi összeirás.

Teljes szövegű keresés

Az 1755-iki nemesi összeirás.
Ismeretes, hogy az irányadó körök az 1723. évi vizsgálatok eredményével nem voltak megelégedve, ezért 1755-ben új, általános nemesi vizsgálat rendeltetett el. Ezen újabb nemesi összeírásnak Bihar vármegyére vonatkozó részét Illésy János a „Nagy Iván” családtörténeti értesítő I. évfolyamában már közölvén, ezért azzal csak röviden foglalkozunk. Bihar vármegye az ez évi összeírásba felvette az egyháziakat és a főrangú birtokosokat is.
Az egyes járásonként a következő egyházi és főrangu birtokosok irattak össze:
I. Váradi járás: Kir. kincstár. Egyházi birtokosok: a váradi püspök és káptalan, a Pálos és Jezsuita-rend, a szentjobbi apát és a váradelőhegyi Szt. Istvánról czímzett prépostság. Főrangúak: Haller Pál és György grófok, Huszár József báró.
II. Sárréti járás. Főranguak: Eszterházy Antal herczeg, gróf Csáky család, Dietrichstein gróf, Palocsay gróf örökösei, Rhédey László gróf. Jogi személyek: Debreczen város. A budai Szent Klára-konvent.
III. Érmelléki járás. Főranguak: Bánffy Farkas, Bethlen Samu, Gyulay Ferencz, Haller István, Károlyi Ferencz és Teleki László grófok.
IV. Belényesi járás. Főranguak: Báró Ghillányi, Sigray László és Károly bárók.
Az összeírás fölülvizsgálat végett a helytartó-tanácshoz terjesztetett fel, honnan csak 1816-ban érkezett vissza a vármegyéhez.
A nem birtokos és az armalista nemesekkel szemben már szigorubban járt el a vármegye is. Az úgynevezett kisebb hajduvárosokban, jelesen Szalontán lakó családok sorsáról már megemlékeztünk a vármegye történetét tárgyaló fejezetben.
A báródsági nemesek közül csupán a Kuk, Laal, Topay és Venter családok nemessége ismertetett el a vármegye részéről, a többiek ellenben nemességök igazolására utasíttattak. (Várm. levélt. 1807. évi jkv. 1126. sz.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem