Fürdők és gyógyhelyek.

Teljes szövegű keresés

Fürdők és gyógyhelyek.
Nem hagyhatók említés nélkül a megye fürdői, gyógyhelyei sem.
Kettő e gyógyhelyek közül Nagyvárad közelében van, attól néhány kilométernyire. A Szt.-László- vagy az u. n. Püspök-fürdő, Hájó község határán, a Somlyó-hegy alján terül el. Értékessé meleg forrásai teszik, a melyeknek vize 1895. óta bővebb, a midőn a három éven át folytatott fúrást befejezték. 345Ez idő óta a fürdőhely sokat szépült, Schlauch bíboros-püspök áldozatkészségéből; újabb épületekkel bővült, úgy hogy mai alakjában a szemnek is igen vonzó látványt nyújt. 35.0–41.2 C. hőfoku hévvízének gyógyító hatását ezrek dícsérik, a kik nemcsak a közeli vidékekről, de távolabbról is évek óta felkeresik. Egyik kimutatás szerint egy év folyamán állandó vendégeinek száma 596, az ideiglenes vendégeké 5250 volt.
A Szt.-László-fürdő egyike a legrégebben ismert hazai fürdőknek. Már a XVIII-ik században, az akkor élt Árkosy Tegző Benedek írt forrásairól egyik művében, a mely az első fürdőismertetések közé tartozik. Azóta számos leírója akadt az érdekes gyógyhelynek, a melynek tavában és talajában geologiai, őslénytani érdekességű kagylók és csigahéjak s a csak Egyiptom édes vizeiben termő Nymphea thermalis virul. A fürdő különféle idegbetegségeknél, idegzsábáknál, a gyomor, máj és epehólyag betegségeinél, sárgaság, epekövek, vesekövek stb. eseteiben van javalva.

Részlet Biharfüredről.
Ismeretlen felvétel.
Közel szomszédságában van a vele egy idő óta ismert és a jászóvári premontrei rend birtokában levő Félix-fürdő. Szintén egyike a legrégibb fürdőknek, de fellendülése 1885-ben kezdődött, a midőn teljesen új alakot öltött. Azóta jóval számosabban látogatják. Ugyanazon kimutatás szerint csak egy évben 3833 állandó vendége volt.
Hogy virágzásnak indult, az első sorban annak köszönhető, hogy a jelzett évben Zsigmondy Vilmos itt is fúrást eszközölt, még pedig oly váratlan sikerrel, hogy 47 méter mélyre jutva, rendkivül nagy vízmennyiség tört elő s azóta naponta 170,000 hektoliter 49 C. foku víz ürül az ártézi forrásból. Ily gazdagon az egész monarchiának egy forrása sem szolgáltatja a gyógyvizet és hőfoka is oly jelentékeny, hogy lehűtve használhatják csak gyógyczélokra. Azóta egész sorát az új épületeknek emelték és a fürdőhely ma öt épületben mintegy 150 szobával rendelkezik. A fürdő előnyére van a mellette elterülő 500 holdas tölgyerdő is, a mely a fürdővendégek kedvelt sétahelye.
Vize kénsavas sókban gazdag, de szabad kénhydrogént is tartalmazó kénes hévvíz. Javalva van az izületek és izmok csúzos bántalmainál, idült s különösen savós izületi loboknál, köszvénynél, idegbajoknál, melyek vagy rheumatikus alapon léptek fel, vagy izzadmányok folytán keletkeztek, különböző bőrbajoknál, kóros termények felszívódásánál stb.
346Távolabb Nagyváradtól van Tenke fürdő (vasut-állomás), a melyet már 1840. óta látogatnak. Forrásainak vize égvényes-vasas. Javalva van különféle női bajoknál, általános elgyengüléseknél, az idegbajok különféle fajainál, gyomor- és bélgyengeségnél, máj- és lépdaganatoknál, csúznál, angol- és görvénykórnál.
A vármegye és a vidék közönsége, de ujabban még távolabbról is, szívesen felkeresik e csinos és kellemes fürdőhelyet azok, a kik nyugalmat, gyógyulást és kitünő levegőt keresnek.
Érdekes hely a konyári sóstó, Hosszupályi község határán. A Sóstó területe 30 holdnyi s ennek partján van a fürdőház tizenötholdas kerttel körülvéve. A 36 kádas fürdőben a tó sós vizét felmelegítve használják fürdésre. Vendéglőjén kívül még két lakóháza van, összesen 40 szobával. A vizet újabban vegyelemezték.
Természeti szépségekben a leggazdagabb Biharfüred, a melyet egy leírója Bihar-megye Tempe-völgyének nevezett el. A közeli Belényes lakói már régebben ismerték, de csak a hetvenes években vonta magára szélesebb körök figyelmét, a midőn a megye akkori főorvosa, dr. Lukács János 1879-ben Bihar-megye törvényhatóságának jelentést tett róla. Azóta a tulajdonos, Pável Mihály g. kath. püspök áldozatkészségéből, folyton fejlődik.
Mint magaslati klimatikus hely kiváló, egyike a legszebbeknek. 1063 méter magasan fekszik egy, mintegy 300,000  m. területü völgyben, a melylyen a Jád vize foly keresztül, a Bihar-hegylánczolat Pojána nevü hegycsúcsának lábánál. Magas, havas hegyek környezik és védik a széltől és vihartól s hatalmas fenyvesek koszorúzzák.
Területén számos kristályvízü forrás fakad, a melyeknek vize 4–11 C foku. A levegő hőmérséke is alacsony, 2–3 fokkal alacsonyabb, mint Tátra-Füreden. A ki idegzetét erősíteni, szervezetét edzeni s tüdejét a város rossz levegője után éltető balzsamos levegővel megtölteni akarja, az nagy haszonnal keresheti fel.

Sziklarészlet Biharfürednél.
Ismeretlen felvétel.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem