Népesedési viszonyok.

Teljes szövegű keresés

Népesedési viszonyok.
Kedvezők a közegészségügy szempontjából a népesedési viszonyok is.
A város aránylag nagy területen és gyéren van beépítve. Ha az egész lakott területhez – 621 hektár – arányítjuk a lakosság számát, a mely körülbelül 45,000, egy hektrányi területre körülbelül 72 egyén jut. Ez a szám fejezi ki a népesedés sűrüségét. A városnak csak jobb felét véve számításba, e szám 78-ra emelkedik; a város bal felének népesedését ennél kisebb szám, 61 mutatja. A sűrüség tehát csekélynek tartható, tudva, hogy középnagyságu városokban a népesedés sűrüsége 150–200.
Első sorban a város születési arányszámával kell foglalkoznunk. Az 1890-iki adatokat összehasonlítva az 1899-ikiekkel, azt látjuk, hogy 1890-ben született 1384 egyén, a születési arányszám tehát 38.9 ‰ volt, 1899-ben pedig született 1558 egyén s így a születési arányszám 33.9 % volt. Ha számításba vesszük a lakosságnak természetszerüleg folyton növekedő számát és más döntő tényezőnek befolyását, akkor a születési arányszámnak kisebbedéséről szólhatunk.
Jóval több tanulságot rejt magában a város halálozási statisztikája. 1890-ben elhalt 1218 egyén, a halálozási arányszám tehát 35.2 % volt, 1899-ben pedig 1236 egyén, a halálozási arány tehát 26.9 % volt. E számok mutatják, hogy az elhaltak száma nem lett nagyobb a lakosság számának növekedésével, sőt a mint más adatok igazolják, a halálozás csökkent. Ez mutatja tehát, hogy az egészségügyi viszonyok kedvezőbbek lettek.
Tanulságos az is, ha a népmozgalmi statisztika adatait akkép állítjuk egymás mellé, hogy azokból a város lakosságának szaporodására lehessen következtetést vonni. Nagyvárad lakossága 1890-ben 165 egyénnel szaporodott, 1899-ben 322-vel. E szembeszökő változás a város újabb egészségügyi intézményeinek létesítésével és a nagyobb gonddal áll összefüggésben, a melyben a közegészség ügyét részesítik.
A város gyermekhalandósága érdemel még említést.
Nagyváradon 1890-ben 0–5 éves korig elhalt 568 gyermek, tehát az összes elhaltaknak 46.6 %-a, 1899-ben pedig 462, tehát 37.3 %. A mint ez adatokból látható, a viszonyok e tekintetben is javultak.

Bihar vármegyei népviselet
Oláhok.
Heyer Arthur aquarellje.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem