A Bór nemzetség.

Teljes szövegű keresés

A Bór nemzetség.
A tatárjárást megelőző időből az említetteken kívül még csak a Bór nemzetségről van tudomásunk. A Bór nemzetségből származó Bánk bán (1199–1223) bírta ugyanis Csomát és Gortvát, de mint Gertrud királyné meggyilkolásának részese, IV. Béla király trónraléptével, elvesztette összes méltóságait s javaiba IV. Béla adományával Geche barsi főispán lépett.
A tatárjárás utáni korban már számos nemzetség letelepüléséről emlékeznek meg az oklevelek. Lássuk őket abban a sorrendben, a mint feltünnek.
IV. Béla 1246-ban Móricz comes fia Móricz főpohárnokmesternek, a hűtlen Simon fia Fulkosnak, a Fülek várához tartozó Simonyi és Scenucous birtokát adományozza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT