A benczések.

Teljes szövegű keresés

A benczések.
A szabályos négyzetalakú Széchenyi-tér déli házsora a pannonhalmi Szent Benedek-rend tulajdona. A rend kéttornyú, barokk stílű temploma a székesegyház után legnagyobb és legszebb szentegyháza Győrnek. Kapuján e felírat áll:
D. O. M. B. V. S. Ignatio Soc. Jesu. Fund.
MDCXLI.
1774-ig a jezsuitáké volt, a kik azt Széchenyi György püspök bőkezű anyagi támogatásával emelték. 1802-ben a rendházzal együtt a benczések tulajdonába ment át. A barokkstílű templom tágas hajójának falait márványburkolat fedi, szép freskóit és oltárképét (Loyolai Szent Ignácz) Troger Pál, a bécsi akadémia későbbi igazgatója festette 1744-ben. Oldalfülkéi és mellékoltárai szintén a barokk gazdag díszítését mutatják. A keleti toronyban függ a templomnak Szent Benedekről nevezett nagy harangja.
84A templom mellett épült, sőt azzal az oratorium ablakai által összefügg a benczések rendháza, a melynek bejárata fölött ez olvasható:
Georgius Szeczenyi Archiepiscopus Colocensis
Societati Jesu 1667.
Az épület belsejének egyes részei gazdag rokokódíszt mutatnak. A lépcsőházban Czuczor Gergely és Jedlik Ányos mellszobra, a második emeleti folyosón Asztrik apát kisméretű állószobra van felállítva. Az épület a benczéstanároknak szolgál lakóhelyül. Nyugati sarkán emléktábla látható, melynek felírata:
Építették: Sennyei István, II. Draskovich, Széchenyi Pál, Zichy Ferencz.
Itt tanultak: Ányos Pál, Fessler, Kisfaludy Sándor és Károly, Téthi
Takács József, Horváth Endre, Czech János, Érdy János, Batthyány
Lajos, Deák Ferencz, Ghiczy Kálmán, Somsich Pál, Majláth György,
Zalka János, Kruesz Chrysostom, Horváth Boldizsár, Császár Ferencz,
Reguly Antal, Vas Gereben, Frankenburg, Rauch Lewin, Bedekovich
Kálmán.
Keletre a templomtól, a főgimnázium, az egészség- és tanügy követelményeinek mintaszerűen megfelelő, új, modern épülete áll, melyet nagy áldozatokkal csak a közelmultban emelt a rend. A tantermeken kívül itt van elhelyezve a város egyik büszkesége, a benczés-múzeum, a melynek természetrajzi szertárán kívül különösen gazdag régiségtára és 27.000 darabból álló, páratlan éremgyűjteménye említendő. A múzeumot Rómer Flóris és Méry Etel emelték mai magas színvonalára, s e színvonal megtartásáról annak mostani őre, Börzsönyi Arnold, a tudós régész gondoskodik nagy szakértelemmel. A gazdag éremgyűjteményben több becses unikumot és ritka darabot őriznek. Az ős-, római- és árpádkori tárgyak kivétel nélkül Győrött és vidékén kerültek felszínre, úgy, hogy e múzeum megbecsülhetetlen forrása a helyi történetírásnak.
A főgimnázium homlokzatán emléktábla örökíti meg Czuczor Gergelynek és Jedlik Ányosnak, a hírneves természettudósnak itteni tanárkodását.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages