A tűztorony.

Teljes szövegű keresés

A tűztorony.
Ott, a hol az Arany János-utcza a Baross-utat keresztezi, állott 1893-ig a fehérvári kapu a föléje épített tűztoronynyal. Győr e világhírre szert tett legnevezetesebb kapuján ez a felírat volt olvasható:
Ezen rohant ki 1594. aug. 28. Sinan ellen
Pálffy. Ezt törte be petardával 1598. márcz. 29. Pálffy
és Schwarzenberg. Ezen vonultak be 1809. jun. 24.
a francziák.
A szilárd kapura a város 1792-ben Tollner építész tervei szerint, a sáncz erődök köveiből 30 öl magas, vaskos tornyot építtetett. A torony alsó építménye legutóbb árvaházul szolgált, míg magában a toronyban a tűzoltóság őrszobája volt elhelyezve. A tulajdonképeni nevezetesség tehát nem a százéves, különben sem szép torony volt, hanem a sokkal régibb, történeti jelentőségű kapu. A kettős építmény lebontásával Győr egy nyitott, nagyvárosias jellegű, szép utczát nyert – kétségtelenül a város legszebb utczáját, – míg másrészt a tornyot sem vesztette el egészen, mert a tűztorony nemesebben stilizálva, gazdagabban díszítve újra él az új városház tornyában, melyhez a régi torony motívumait a tervező műépítész felhasználta.
A lebontott tűztorony helyéhez közel van a Kisfaludy-utcza, mely a vármegye nagy szülöttjének, Kisfaludy Károlynak emlékére kapta nevét. Irodalmunk e fényes alakja tanulóévei közül ötöt e városban töltött, s ez idő alatt a nevezett utcza most újraépített 6. számú házában lakott. A házat emléktábla jelöli e felírattal:
Itt lakott Kisfaludy Károly tanuló korában
1799–1804.
A városnak e részéből több széles és egyenes, egymással párhuzamosan haladó utcza vezet a szép Új-városháztérre és a Vásártérre. A legszebb ezek közül a Baross-út, a melynek keleti sarkán a Royal-szálló modern, háromemeletes palotája emelkedik. A városháztér egy másik ékessége az éjszaknyugati sarkon álló kétemeletes magánpalota, mely velenczei góth stílben épült, művészi kivitelben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages