Papnevelő intézet.

Teljes szövegű keresés

Papnevelő intézet.
A székesegyháztól valamivel távolabb áll a nagyobb papnevelő-intézet, melyet Dallos Miklós és Széchenyi György püspökök alapítottak, gróf Zichy Ferencz pedig restauráltatott. A hatalmas épület kapuja fölött ott látható mindhárom püspök czímere. A papnevelőt Zalka János új, kétemeletes épületszárnynyal megnagyobbíttatta. Itt van az intézet könyvtára, a melyről más helyen emlékezünk meg bővebben.
A papnevelő-intézet számára legközelebb új, modern palotát emelnek a Dunaparton.
A papnevelő-intézet éjszaki szárnya alatt áll a frigyszekrény-szobor, a melyet III. Károly emeltetett 1731-ben annak emlékére, hogy e helyen, úrnapi körmenet alkalmával egy szökött katona üldözéséből támadt riadalom miatt a pap az oltáriszentséget a földre ejtette, a hol azt a tolongó nép összetiporta. A szobor tetején a frigyszekrény nyugszik, oldalait pedig nagyon szép domborművek borítják.
Közvetetlenül a frigyszekrény-szobor mellett áll az egyházmegyei nyomda modern berendezésű műintézete.
Mindezek az épületek a Káptalandombon feküsznek, melyet a mai Király-utcza és Tejfeles-köz mentén hajdan várfalak szegélyeztek. E megerősített terület, mely a fellegvárat vette körül, volt a külső vár. Ennek a XVI. és XVII. századból származó képein hatalmas torony látszik, melyet e képek »turris urbis« (várostornya) néven neveznek s melyet Rómer Flóris a fantázia szüleményének tart. Pedig ez a torony csakugyan fennállott, s mert magas helyen feküdt s különben is magas volt, bizonyára át lehetett belőle tekinteni az egész vidéket, miért is őrtorony gyanánt szolgálhatott. E rejtélyes épületnek különben még ma is láthatók kétségtelen nyomai. A Baross-út tengelyében fekvő s ennek folytatását alkotó keskeny közből ugyanis lépcsők vezetnek a Káptalandombra; e lépcsőfeljárat első kanyarulatánál, ettől balra, félköralakú, erős falazás látható, a mely, miután itt bástyafal nem volt, csak e torony alapja lehet.
A Káptalandombot a Duna és Rába felől környező bástyafalak közül a várkastély-bástya (a püspökvár körül) és a Sforzia-bástya (a püspökvár kertjétől az Elite-kávéházig) ma is elég jó karban fennállanak s az előbbi alatt egészen ép várpinczék (kazamáták) szemlélhetők.
A Káptalandombról a Jedlik Ányos-utcza vezet a Széchenyi-térre. Ez utcza éjszaki nyílásában állott a vízikapu vagy Duna-kapu, a melyet 1860-ban bontottak le. Helyén emléktábla látható e felírattal:
Itt volt az ó Dunakapu ez évszámmal: MDLXVII.
Azon a győri vaskakas.
A Győr visszavételéről keletkezett mondákban oly nagy szerepet játszó érczkakas ma a benczés-múzeum értékes kincse.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages