Református templom.

Teljes szövegű keresés

Református templom.
A hitbeli meggyőződésükért lelkesen buzgólkodó gyöngyösi protestánsok katholikus véreikkel ezek templomainak elfoglalása miatt sokszor hadakoztak. Az 1781. évi türelmi patens után, minthogy nekik Gyöngyösön ez idő szerint se imaházuk, se lelkészük nem volt, a szomszédos protestáns vallású földbirtokosság a gyöngyösiekkel elhatározta, hogy imaházat, iskolát és parókiát építenek. A vármegyei közgyűlés 1783 június 16-án kérelmüket azzal az indokolással utasította el, hogy Gyöngyösön a mintegy 70 szegény család ily költséges intézmény elviselésével nem terhelhető. Végre 1784 deczember 6-án a helytartótanács útján megérkezett a rendelet, melynél fogva a gyöngyösi reformátusoknak szabad vallásgyakorlatot engedélyeztek, de a katholikus lelkész-, kántor-stóla és egyébb jövedelmek épségben hagyásával. 1787-ig bérelt házban, azután az egyház házában tartottak isteni tiszteletet.
A számban és erőben megfogyott református egyház, a templomépítéshez szükséges pénz és építési anyagok összegyűjtése után, 1792 szeptember 20-án hozzákezdett a templom építéséhez és azt 1793 október 20-án be is végezte. A toronyépítésre is gyűjtést indítottak s miután az összeg 7470 váltóforint és 50 krra emelkedett, a torony építését is megkezdték, mely 1845-ben nyert befejezést.
A gyöngyösi reformátusokat az 1791. évben mentették fel a róm. kath. plébános részére eső évi 100 frt fizetése alól, de a róm. kath. ünnepeken templomukban isteni tiszteletet tartani köteleztettek. Az 1845. évi augusztus 15-én tartott reform. egyháztanácsülés határozatképpen mondotta ki, hogy „a jövendőkre nézve csupán annyiban kívánja kebelbeli híveivel a katholikus ünnepeket megtartani, a mennyiben a vallásfelekezetek közt most álló szelíd béke az utána is fennmaradása kedvéért – meghagyja, hogy hívei, valamint ezelőtt, úgy ezután is ovakodjanak külső és belső zörgő munkákat vinni véghez.”
Az 1876-ik évben a gyöngyösi református és evangelikus egyház a protestáns közösség erősbítése és a vallásfelekezeti érdek megóvása czéljából unióra lépett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages